SQLite

Artifact [cec6a065]
Login

Artifact cec6a06508239c09e3637b52a12484fc9a84dc4302d45b4a311cce2ea6e4fd47:


   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  51
  52
  53
  54
  55
  56
  57
  58
  59
  60
  61
  62
  63
  64
  65
  66
  67
  68
  69
  70
  71
  72
  73
  74
  75
  76
  77
  78
  79
  80
  81
  82
  83
  84
  85
  86
  87
  88
  89
  90
  91
  92
  93
  94
  95
  96
  97
  98
  99
  100
  101
  102
  103
  104
  105
  106
  107
  108
  109
  110
  111
  112
  113
  114
  115
  116
  117
  118
  119
  120
  121
  122
  123
  124
  125
  126
  127
  128
  129
  130
  131
  132
  133
  134
  135
  136
  137
  138
  139
  140
  141
  142
  143
  144
  145
  146
  147
  148
  149
  150
  151
  152
  153
  154
  155
  156
  157
  158
  159
  160
  161
  162
  163
  164
  165
  166
  167
  168
  169
  170
  171
  172
  173
  174
  175
  176
  177
  178
  179
  180
  181
  182
  183
  184
  185
  186
  187
  188
  189
  190
  191
  192
  193
  194
  195
  196
  197
  198
  199
  200
  201
  202
  203
  204
  205
  206
  207
  208
  209
  210
  211
  212
  213
  214
  215
  216
  217
  218
  219
  220
  221
  222
  223
  224
  225
  226
  227
  228
  229
  230
  231
  232
  233
  234
  235
  236
  237
  238
  239
  240
  241
  242
  243
  244
  245
  246
  247
  248
  249
  250
  251
  252
  253
  254
  255
  256
  257
  258
  259
  260
  261
  262
  263
  264
  265
  266
  267
  268
  269
  270
  271
  272
  273
  274
  275
  276
  277
  278
  279
  280
  281
  282
  283
  284
  285
  286
  287
  288
  289
  290
  291
  292
  293
  294
  295
  296
  297
  298
  299
  300
  301
  302
  303
  304
  305
  306
  307
  308
  309
  310
  311
  312
  313
  314
  315
  316
  317
  318
  319
  320
  321
  322
  323
  324
  325
  326
  327
  328
  329
  330
  331
  332
  333
  334
  335
  336
  337
  338
  339
  340
  341
  342
  343
  344
  345
  346
  347
  348
  349
  350
  351
  352
  353
  354
  355
  356
  357
  358
  359
  360
  361
  362
  363
  364
  365
  366
  367
  368
  369
  370
  371
  372
  373
  374
  375
  376
  377
  378
  379
  380
  381
  382
  383
  384
  385
  386
  387
  388
  389
  390
  391
  392
  393
  394
  395
  396
  397
  398
  399
  400
  401
  402
  403
  404
  405
  406
  407
  408
  409
  410
  411
  412
  413
  414
  415
  416
  417
  418
  419
  420
  421
  422
  423
  424
  425
  426
  427
  428
  429
  430
  431
  432
  433
  434
  435
  436
  437
  438
  439
  440
  441
  442
  443
  444
  445
  446
  447
  448
  449
  450
  451
  452
  453
  454
  455
  456
  457
  458
  459
  460
  461
  462
  463
  464
  465
  466
  467
  468
  469
  470
  471
  472
  473
  474
  475
  476
  477
  478
  479
  480
  481
  482
  483
  484
  485
  486
  487
  488
  489
  490
  491
  492
  493
  494
  495
  496
  497
  498
  499
  500
  501
  502
  503
  504
  505
  506
  507
  508
  509
  510
  511
  512
  513
  514
  515
  516
  517
  518
  519
  520
  521
  522
  523
  524
  525
  526
  527
  528
  529
  530
  531
  532
  533
  534
  535
  536
  537
  538
  539
  540
  541
  542
  543
  544
  545
  546
  547
  548
  549
  550
  551
  552
  553
  554
  555
  556
  557
  558
  559
  560
  561
  562
  563
  564
  565
  566
  567
  568
  569
  570
  571
  572
  573
  574
  575
  576
  577
  578
  579
  580
  581
  582
  583
  584
  585
  586
  587
  588
  589
  590
  591
  592
  593
  594
  595
  596
  597
  598
  599
  600
  601
  602
  603
  604
  605
  606
  607
  608
  609
  610
  611
  612
  613
  614
  615
  616
  617
  618
  619
  620
  621
  622
  623
  624
  625
  626
  627
  628
  629
  630
  631
  632
  633
  634
  635
  636
  637
  638
  639
  640
  641
  642
  643
  644
  645
  646
  647
  648
  649
  650
  651
  652
  653
  654
  655
  656
  657
  658
  659
  660
  661
  662
  663
  664
  665
  666
  667
  668
  669
  670
  671
  672
  673
  674
  675
  676
  677
  678
  679
  680
  681
  682
  683
  684
  685
  686
  687
  688
  689
  690
  691
  692
  693
  694
  695
  696
  697
  698
  699
  700
  701
  702
  703
  704
  705
  706
  707
  708
  709
  710
  711
  712
  713
  714
  715
  716
  717
  718
  719
  720
  721
  722
  723
  724
  725
  726
  727
  728
  729
  730
  731
  732
  733
  734
  735
  736
  737
  738
  739
  740
  741
  742
  743
  744
  745
  746
  747
  748
  749
  750
  751
  752
  753
  754
  755
  756
  757
  758
  759
  760
  761
  762
  763
  764
  765
  766
  767
  768
  769
  770
  771
  772
  773
  774
  775
  776
  777
  778
  779
  780
  781
  782
  783
  784
  785
  786
  787
  788
  789
  790
  791
  792
  793
  794
  795
  796
  797
  798
  799
  800
  801
  802
  803
  804
  805
  806
  807
  808
  809
  810
  811
  812
  813
  814
  815
  816
  817
  818
  819
  820
  821
  822
  823
  824
  825
  826
  827
  828
  829
  830
  831
  832
  833
  834
  835
  836
  837
  838
  839
  840
  841
  842
  843
  844
  845
  846
  847
  848
  849
  850
  851
  852
  853
  854
  855
  856
  857
  858
  859
  860
  861
  862
  863
  864
  865
  866
  867
  868
  869
  870
  871
  872
  873
  874
  875
  876
  877
  878
  879
  880
  881
  882
  883
  884
  885
  886
  887
  888
  889
  890
  891
  892
  893
  894
  895
  896
  897
  898
  899
  900
  901
  902
  903
  904
  905
  906
  907
  908
  909
  910
  911
  912
  913
  914
  915
  916
  917
  918
  919
  920
  921
  922
  923
  924
  925
  926
  927
  928
  929
  930
  931
  932
  933
  934
  935
  936
  937
  938
  939
  940
  941
  942
  943
  944
  945
  946
  947
  948
  949
  950
  951
  952
  953
  954
  955
  956
  957
  958
  959
  960
  961
  962
  963
  964
  965
  966
  967
  968
  969
  970
  971
  972
  973
  974
  975
  976
  977
  978
  979
  980
  981
  982
  983
  984
  985
  986
  987
  988
  989
  990
  991
  992
  993
  994
  995
  996
  997
  998
  999
 1000
 1001
 1002
 1003
 1004
 1005
 1006
 1007
 1008
 1009
 1010
 1011
 1012
 1013
 1014
 1015
 1016
 1017
 1018
 1019
 1020
 1021
 1022
 1023
 1024
 1025
 1026
 1027
 1028
 1029
 1030
 1031
 1032
 1033
 1034
 1035
 1036
 1037
 1038
 1039
 1040
 1041
 1042
 1043
 1044
 1045
 1046
 1047
 1048
 1049
 1050
 1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100
 1101
 1102
 1103
 1104
 1105
 1106
 1107
 1108
 1109
 1110
 1111
 1112
 1113
 1114
 1115
 1116
 1117
 1118
 1119
 1120
 1121
 1122
 1123
 1124
 1125
 1126
 1127
 1128
 1129
 1130
 1131
 1132
 1133
 1134
 1135
 1136
 1137
 1138
 1139
 1140
 1141
 1142
 1143
 1144
 1145
 1146
 1147
 1148
 1149
 1150
 1151
 1152
 1153
 1154
 1155
 1156
 1157
 1158
 1159
 1160
 1161
 1162
 1163
 1164
 1165
 1166
 1167
 1168
 1169
 1170
 1171
 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495
 1496
 1497
 1498
 1499
 1500
 1501
 1502
 1503
 1504
 1505
 1506
 1507
 1508
 1509
 1510
 1511
 1512
 1513
 1514
 1515
 1516
 1517
 1518
 1519
 1520
 1521
 1522
 1523
 1524
 1525
 1526
 1527
 1528
 1529
 1530
 1531
 1532
 1533
 1534
 1535
 1536
 1537
 1538
 1539
 1540
 1541
 1542
 1543
 1544
 1545
 1546
 1547
 1548
 1549
 1550
 1551
 1552
 1553
 1554
 1555
 1556
 1557
 1558
 1559
 1560
 1561
 1562
 1563
 1564
 1565
 1566
 1567
 1568
 1569
 1570
 1571
 1572
 1573
 1574
 1575
 1576
 1577
 1578
 1579
 1580
 1581
 1582
 1583
 1584
 1585
 1586
 1587
 1588
 1589
 1590
 1591
 1592
 1593
 1594
 1595
 1596
 1597
 1598
 1599
 1600
 1601
 1602
 1603
 1604
 1605
 1606
 1607
 1608
 1609
 1610
 1611
 1612
 1613
 1614
 1615
 1616
 1617
 1618
 1619
 1620
 1621
 1622
 1623
 1624
 1625
 1626
 1627
 1628
 1629
 1630
 1631
 1632
 1633
 1634
 1635
 1636
 1637
 1638
 1639
 1640
 1641
 1642
 1643
 1644
 1645
 1646
 1647
 1648
 1649
 1650
 1651
 1652
 1653
 1654
 1655
 1656
 1657
 1658
 1659
 1660
 1661
 1662
 1663
 1664
 1665
 1666
 1667
 1668
 1669
 1670
 1671
 1672
 1673
 1674
 1675
 1676
 1677
 1678
 1679
 1680
 1681
 1682
 1683
 1684
 1685
 1686
 1687
 1688
 1689
 1690
 1691
 1692
 1693
 1694
 1695
 1696
 1697
 1698
 1699
 1700
 1701
 1702
 1703
 1704
 1705
 1706
 1707
 1708
 1709
 1710
 1711
 1712
 1713
 1714
 1715
 1716
 1717
 1718
 1719
 1720
 1721
 1722
 1723
 1724
 1725
 1726
 1727
 1728
 1729
 1730
 1731
 1732
 1733
 1734
 1735
 1736
 1737
 1738
 1739
 1740
 1741
 1742
 1743
 1744
 1745
 1746
 1747
 1748
 1749
 1750
 1751
 1752
 1753
 1754
 1755
 1756
 1757
 1758
 1759
 1760
 1761
 1762
 1763
 1764
 1765
 1766
 1767
 1768
 1769
 1770
 1771
 1772
 1773
 1774
 1775
 1776
 1777
 1778
 1779
 1780
 1781
 1782
 1783
 1784
 1785
 1786
 1787
 1788
 1789
 1790
 1791
 1792
 1793
 1794
 1795
 1796
 1797
 1798
 1799
 1800
 1801
 1802
 1803
 1804
 1805
 1806
 1807
 1808
 1809
 1810
 1811
 1812
 1813
 1814
 1815
 1816
 1817
 1818
 1819
 1820
 1821
 1822
 1823
 1824
 1825
 1826
 1827
 1828
 1829
 1830
 1831
 1832
 1833
 1834
 1835
 1836
 1837
 1838
 1839
 1840
 1841
 1842
 1843
 1844
 1845
 1846
 1847
 1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406
 2407
 2408
 2409
 2410
 2411
 2412
 2413
 2414
 2415
 2416
 2417
 2418
 2419
 2420
 2421
 2422
 2423
 2424
 2425
 2426
 2427
 2428
 2429
 2430
 2431
 2432
 2433
 2434
 2435
 2436
 2437
 2438
 2439
 2440
 2441
 2442
 2443
 2444
 2445
 2446
 2447
 2448
 2449
 2450
 2451
 2452
 2453
 2454
 2455
 2456
 2457
 2458
 2459
 2460
 2461
 2462
 2463
 2464
 2465
 2466
 2467
 2468
 2469
 2470
 2471
 2472
 2473
 2474
 2475
 2476
 2477
 2478
 2479
 2480
 2481
 2482
 2483
 2484
 2485
 2486
 2487
 2488
 2489
 2490
 2491
 2492
 2493
 2494
 2495
 2496
 2497
 2498
 2499
 2500
 2501
 2502
 2503
 2504
 2505
 2506
 2507
 2508
 2509
 2510
 2511
 2512
 2513
 2514
 2515
 2516
 2517
 2518
 2519
 2520
 2521
 2522
 2523
 2524
 2525
 2526
 2527
 2528
 2529
 2530
 2531
 2532
 2533
 2534
 2535
 2536
 2537
 2538
 2539
 2540
 2541
 2542
 2543
 2544
 2545
 2546
 2547
 2548
 2549
 2550
 2551
 2552
 2553
 2554
 2555
 2556
 2557
 2558
 2559
 2560
 2561
 2562
 2563
 2564
 2565
 2566
 2567
 2568
 2569
 2570
 2571
 2572
 2573
 2574
 2575
 2576
 2577
 2578
 2579
 2580
 2581
 2582
 2583
 2584
 2585
 2586
 2587
 2588
 2589
 2590
 2591
 2592
 2593
 2594
 2595
 2596
 2597
 2598
 2599
 2600
 2601
 2602
 2603
 2604
 2605
 2606
 2607
 2608
 2609
 2610
 2611
 2612
 2613
 2614
 2615
 2616
 2617
 2618
 2619
 2620
 2621
 2622
 2623
 2624
 2625
 2626
 2627
 2628
 2629
 2630
 2631
 2632
 2633
 2634
 2635
 2636
 2637
 2638
 2639
 2640
 2641
 2642
 2643
 2644
 2645
 2646
 2647
 2648
 2649
 2650
 2651
 2652
 2653
 2654
 2655
 2656
 2657
 2658
 2659
 2660
 2661
 2662
 2663
 2664
 2665
 2666
 2667
 2668
 2669
 2670
 2671
 2672
 2673
 2674
 2675
 2676
 2677
 2678
 2679
 2680
 2681
 2682
 2683
 2684
 2685
 2686
 2687
 2688
 2689
 2690
 2691
 2692
 2693
 2694
 2695
 2696
 2697
 2698
 2699
 2700
 2701
 2702
 2703
 2704
 2705
 2706
 2707
 2708
 2709
 2710
 2711
 2712
 2713
 2714
 2715
 2716
 2717
 2718
 2719
 2720
 2721
 2722
 2723
 2724
 2725
 2726
 2727
 2728
 2729
 2730
 2731
 2732
 2733
 2734
 2735
 2736
 2737
 2738
 2739
 2740
 2741
 2742
 2743
 2744
 2745
 2746
 2747
 2748
 2749
 2750
 2751
 2752
 2753
 2754
 2755
 2756
 2757
 2758
 2759
 2760
 2761
 2762
 2763
 2764
 2765
 2766
 2767
 2768
 2769
 2770
 2771
 2772
 2773
 2774
 2775
 2776
 2777
 2778
 2779
 2780
 2781
 2782
 2783
 2784
 2785
 2786
 2787
 2788
 2789
 2790
 2791
 2792
 2793
 2794
 2795
 2796
 2797
 2798
 2799
 2800
 2801
 2802
 2803
 2804
 2805
 2806
 2807
 2808
 2809
 2810
 2811
 2812
 2813
 2814
 2815
 2816
 2817
 2818
 2819
 2820
 2821
 2822
 2823
 2824
 2825
 2826
 2827
 2828
 2829
 2830
 2831
 2832
 2833
 2834
 2835
 2836
 2837
 2838
 2839
 2840
 2841
 2842
 2843
 2844
 2845
 2846
 2847
 2848
 2849
 2850
 2851
 2852
 2853
 2854
 2855
 2856
 2857
 2858
 2859
 2860
 2861
 2862
 2863
 2864
 2865
 2866
 2867
 2868
 2869
 2870
 2871
 2872
 2873
 2874
 2875
 2876
 2877
 2878
 2879
 2880
 2881
 2882
 2883
 2884
 2885
 2886
 2887
 2888
 2889
 2890
 2891
 2892
 2893
 2894
 2895
 2896
 2897
 2898
 2899
 2900
 2901
 2902
 2903
 2904
 2905
 2906
 2907
 2908
 2909
 2910
 2911
 2912
 2913
 2914
 2915
 2916
 2917
 2918
 2919
 2920
 2921
 2922
 2923
 2924
 2925
 2926
 2927
 2928
 2929
 2930
 2931
 2932
 2933
 2934
 2935
 2936
 2937
 2938
 2939
 2940
 2941
 2942
 2943
 2944
 2945
 2946
 2947
 2948
 2949
 2950
 2951
 2952
 2953
 2954
 2955
 2956
 2957
 2958
 2959
 2960
 2961
 2962
 2963
 2964
 2965
 2966
 2967
 2968
 2969
 2970
 2971
 2972
 2973
 2974
 2975
 2976
 2977
 2978
 2979
 2980
 2981
 2982
 2983
 2984
 2985
 2986
 2987
 2988
 2989
 2990
 2991
 2992
 2993
 2994
 2995
 2996
 2997
 2998
 2999
 3000
 3001
 3002
 3003
 3004
 3005
 3006
 3007
 3008
 3009
 3010
 3011
 3012
 3013
 3014
 3015
 3016
 3017
 3018
 3019
 3020
 3021
 3022
 3023
 3024
 3025
 3026
 3027
 3028
 3029
 3030
 3031
 3032
 3033
 3034
 3035
 3036
 3037
 3038
 3039
 3040
 3041
 3042
 3043
 3044
 3045
 3046
 3047
 3048
 3049
 3050
 3051
 3052
 3053
 3054
 3055
 3056
 3057
 3058
 3059
 3060
 3061
 3062
 3063
 3064
 3065
 3066
 3067
 3068
 3069
 3070
 3071
 3072
 3073
 3074
 3075
 3076
 3077
 3078
 3079
 3080
 3081
 3082
 3083
 3084
 3085
 3086
 3087
 3088
 3089
 3090
 3091
 3092
 3093
 3094
 3095
 3096
 3097
 3098
 3099
 3100
 3101
 3102
 3103
 3104
 3105
 3106
 3107
 3108
 3109
 3110
 3111
 3112
 3113
 3114
 3115
 3116
 3117
 3118
 3119
 3120
 3121
 3122
 3123
 3124
 3125
 3126
 3127
 3128
 3129
 3130
 3131
 3132
 3133
 3134
 3135
 3136
 3137
 3138
 3139
 3140
 3141
 3142
 3143
 3144
 3145
 3146
 3147
 3148
 3149
 3150
 3151
 3152
 3153
 3154
 3155
 3156
 3157
 3158
 3159
 3160
 3161
 3162
 3163
 3164
 3165
 3166
 3167
 3168
 3169
 3170
 3171
 3172
 3173
 3174
 3175
 3176
 3177
 3178
 3179
 3180
 3181
 3182
 3183
 3184
 3185
 3186
 3187
 3188
 3189
 3190
 3191
 3192
 3193
 3194
 3195
 3196
 3197
 3198
 3199
 3200
 3201
 3202
 3203
 3204
 3205
 3206
 3207
 3208
 3209
 3210
 3211
 3212
 3213
 3214
 3215
 3216
 3217
 3218
 3219
 3220
 3221
 3222
 3223
 3224
 3225
 3226
 3227
 3228
 3229
 3230
 3231
 3232
 3233
 3234
 3235
 3236
 3237
 3238
 3239
 3240
 3241
 3242
 3243
 3244
 3245
 3246
 3247
 3248
 3249
 3250
 3251
 3252
 3253
 3254
 3255
 3256
 3257
 3258
 3259
 3260
 3261
 3262
 3263
 3264
 3265
 3266
 3267
 3268
 3269
 3270
 3271
 3272
 3273
 3274
 3275
 3276
 3277
 3278
 3279
 3280
 3281
 3282
 3283
 3284
 3285
 3286
 3287
 3288
 3289
 3290
 3291
 3292
 3293
 3294
 3295
 3296
 3297
 3298
 3299
 3300
 3301
 3302
 3303
 3304
 3305
 3306
 3307
 3308
 3309
 3310
 3311
 3312
 3313
 3314
 3315
 3316
 3317
 3318
 3319
 3320
 3321
 3322
 3323
 3324
 3325
 3326
 3327
 3328
 3329
 3330
 3331
 3332
 3333
 3334
 3335
 3336
 3337
 3338
 3339
 3340
 3341
 3342
 3343
 3344
 3345
 3346
 3347
 3348
 3349
 3350
 3351
 3352
 3353
 3354
 3355
 3356
 3357
 3358
 3359
 3360
 3361
 3362
 3363
 3364
 3365
 3366
 3367
 3368
 3369
 3370
 3371
 3372
 3373
 3374
 3375
 3376
 3377
 3378
 3379
 3380
 3381
 3382
 3383
 3384
 3385
 3386
 3387
 3388
 3389
 3390
 3391
 3392
 3393
 3394
 3395
 3396
 3397
 3398
 3399
 3400
 3401
 3402
 3403
 3404
 3405
 3406
 3407
 3408
 3409
 3410
 3411
 3412
 3413
 3414
 3415
 3416
 3417
 3418
 3419
 3420
 3421
 3422
 3423
 3424
 3425
 3426
 3427
 3428
 3429
 3430
 3431
 3432
 3433
 3434
 3435
 3436
 3437
 3438
 3439
 3440
 3441
 3442
 3443
 3444
 3445
 3446
 3447
 3448
 3449
 3450
 3451
 3452
 3453
 3454
 3455
 3456
 3457
 3458
 3459
 3460
 3461
 3462
 3463
 3464
 3465
 3466
 3467
 3468
 3469
 3470
 3471
 3472
 3473
 3474
 3475
 3476
 3477
 3478
 3479
 3480
 3481
 3482
 3483
 3484
 3485
 3486
 3487
 3488
 3489
 3490
 3491
 3492
 3493
 3494
 3495
 3496
 3497
 3498
 3499
 3500
 3501
 3502
 3503
 3504
 3505
 3506
 3507
 3508
 3509
 3510
 3511
 3512
 3513
 3514
 3515
 3516
 3517
 3518
 3519
 3520
 3521
 3522
 3523
 3524
 3525
 3526
 3527
 3528
 3529
 3530
 3531
 3532
 3533
 3534
 3535
 3536
 3537
 3538
 3539
 3540
 3541
 3542
 3543
 3544
 3545
 3546
 3547
 3548
 3549
 3550
 3551
 3552
 3553
 3554
 3555
 3556
 3557
 3558
 3559
 3560
 3561
 3562
 3563
 3564
 3565
 3566
 3567
 3568
 3569
 3570
 3571
 3572
 3573
 3574
 3575
 3576
 3577
 3578
 3579
 3580
 3581
 3582
 3583
 3584
 3585
 3586
 3587
 3588
 3589
 3590
 3591
 3592
 3593
 3594
 3595
 3596
 3597
 3598
 3599
 3600
 3601
 3602
 3603
 3604
 3605
 3606
 3607
 3608
 3609
 3610
 3611
 3612
 3613
 3614
 3615
 3616
 3617
 3618
 3619
 3620
 3621
 3622
 3623
 3624
 3625
 3626
 3627
 3628
 3629
 3630
 3631
 3632
 3633
 3634
 3635
 3636
 3637
 3638
 3639
 3640
 3641
 3642
 3643
 3644
 3645
 3646
 3647
 3648
 3649
 3650
 3651
 3652
 3653
 3654
 3655
 3656
 3657
 3658
 3659
 3660
 3661
 3662
 3663
 3664
 3665
 3666
 3667
 3668
 3669
 3670
 3671
 3672
 3673
 3674
 3675
 3676
 3677
 3678
 3679
 3680
 3681
 3682
 3683
 3684
 3685
 3686
 3687
 3688
 3689
 3690
 3691
 3692
 3693
 3694
 3695
 3696
 3697
 3698
 3699
 3700
 3701
 3702
 3703
 3704
 3705
 3706
 3707
 3708
 3709
 3710
 3711
 3712
 3713
 3714
 3715
 3716
 3717
 3718
 3719
 3720
 3721
 3722
 3723
 3724
 3725
 3726
 3727
 3728
 3729
 3730
 3731
 3732
 3733
 3734
 3735
 3736
 3737
 3738
 3739
 3740
 3741
 3742
 3743
 3744
 3745
 3746
 3747
 3748
 3749
 3750
 3751
 3752
 3753
 3754
 3755
 3756
 3757
 3758
 3759
 3760
 3761
 3762
 3763
 3764
 3765
 3766
 3767
 3768
 3769
 3770
 3771
 3772
 3773
 3774
 3775
 3776
 3777
 3778
 3779
 3780
 3781
 3782
 3783
 3784
 3785
 3786
 3787
 3788
 3789
 3790
 3791
 3792
 3793
 3794
 3795
 3796
 3797
 3798
 3799
 3800
 3801
 3802
 3803
 3804
 3805
 3806
 3807
 3808
 3809
 3810
 3811
 3812
 3813
 3814
 3815
 3816
 3817
 3818
 3819
 3820
 3821
 3822
 3823
 3824
 3825
 3826
 3827
 3828
 3829
 3830
 3831
 3832
 3833
 3834
 3835
 3836
 3837
 3838
 3839
 3840
 3841
 3842
 3843
 3844
 3845
 3846
 3847
 3848
 3849
 3850
 3851
 3852
 3853
 3854
 3855
 3856
 3857
 3858
 3859
 3860
 3861
 3862
 3863
 3864
 3865
 3866
 3867
 3868
 3869
 3870
 3871
 3872
 3873
 3874
 3875
 3876
 3877
 3878
 3879
 3880
 3881
 3882
 3883
 3884
 3885
 3886
 3887
 3888
 3889
 3890
 3891
 3892
 3893
 3894
 3895
 3896
 3897
 3898
 3899
 3900
 3901
 3902
 3903
 3904
 3905
 3906
 3907
 3908
 3909
 3910
 3911
 3912
 3913
 3914
 3915
 3916
 3917
 3918
 3919
 3920
 3921
 3922
 3923
 3924
 3925
 3926
 3927
 3928
 3929
 3930
 3931
 3932
 3933
 3934
 3935
 3936
 3937
 3938
 3939
 3940
 3941
 3942
 3943
 3944
 3945
 3946
 3947
 3948
 3949
 3950
 3951
 3952
 3953
 3954
 3955
 3956
 3957
 3958
 3959
 3960
 3961
 3962
 3963
 3964
 3965
 3966
 3967
 3968
 3969
 3970
 3971
 3972
 3973
 3974
 3975
 3976
 3977
 3978
 3979
 3980
 3981
 3982
 3983
 3984
 3985
 3986
 3987
 3988
 3989
 3990
 3991
 3992
 3993
 3994
 3995
 3996
 3997
 3998
 3999
 4000
 4001
 4002
 4003
 4004
 4005
 4006
 4007
 4008
 4009
 4010
 4011
 4012
 4013
 4014
 4015
 4016
 4017
 4018
 4019
 4020
 4021
 4022
 4023
 4024
 4025
 4026
 4027
 4028
 4029
 4030
 4031
 4032
 4033
 4034
 4035
 4036
 4037
 4038
 4039
 4040
 4041
 4042
 4043
 4044
 4045
 4046
 4047
 4048
 4049
 4050
 4051
 4052
 4053
 4054
 4055
 4056
 4057
 4058
 4059
 4060
 4061
 4062
 4063
 4064
 4065
 4066
 4067
 4068
 4069
 4070
 4071
 4072
 4073
 4074
 4075
 4076
 4077
 4078
 4079
 4080
 4081
 4082
 4083
 4084
 4085
 4086
 4087
 4088
 4089
 4090
 4091
 4092
 4093
 4094
 4095
 4096
 4097
 4098
 4099
 4100
 4101
 4102
 4103
 4104
 4105
 4106
 4107
 4108
 4109
 4110
 4111
 4112
 4113
 4114
 4115
 4116
 4117
 4118
 4119
 4120
 4121
 4122
 4123
 4124
 4125
 4126
 4127
 4128
 4129
 4130
 4131
 4132
 4133
 4134
 4135
 4136
 4137
 4138
 4139
 4140
 4141
 4142
 4143
 4144
 4145
 4146
 4147
 4148
 4149
 4150
 4151
 4152
 4153
 4154
 4155
 4156
 4157
 4158
 4159
 4160
 4161
 4162
 4163
 4164
 4165
 4166
 4167
 4168
 4169
 4170
 4171
 4172
 4173
 4174
 4175
 4176
 4177
 4178
 4179
 4180
 4181
 4182
 4183
 4184
 4185
 4186
 4187
 4188
 4189
 4190
 4191
 4192
 4193
 4194
 4195
 4196
 4197
 4198
 4199
 4200
 4201
 4202
 4203
 4204
 4205
 4206
 4207
 4208
 4209
 4210
 4211
 4212
 4213
 4214
 4215
 4216
 4217
 4218
 4219
 4220
 4221
 4222
 4223
 4224
 4225
 4226
 4227
 4228
 4229
 4230
 4231
 4232
 4233
 4234
 4235
 4236
 4237
 4238
 4239
 4240
 4241
 4242
 4243
 4244
 4245
 4246
 4247
 4248
 4249
 4250
 4251
 4252
 4253
 4254
 4255
 4256
 4257
 4258
 4259
 4260
 4261
 4262
 4263
 4264
 4265
 4266
 4267
 4268
 4269
 4270
 4271
 4272
 4273
 4274
 4275
 4276
 4277
 4278
 4279
 4280
 4281
 4282
 4283
 4284
 4285
 4286
 4287
 4288
 4289
 4290
 4291
 4292
 4293
 4294
 4295
 4296
 4297
 4298
 4299
 4300
 4301
 4302
 4303
 4304
 4305
 4306
 4307
 4308
 4309
 4310
 4311
 4312
 4313
 4314
 4315
 4316
 4317
 4318
 4319
 4320
 4321
 4322
 4323
 4324
 4325
 4326
 4327
 4328
 4329
 4330
 4331
 4332
 4333
 4334
 4335
 4336
 4337
 4338
 4339
 4340
 4341
 4342
 4343
 4344
 4345
 4346
 4347
 4348
 4349
 4350
 4351
 4352
 4353
 4354
 4355
 4356
 4357
 4358
 4359
 4360
 4361
 4362
 4363
 4364
 4365
 4366
 4367
 4368
 4369
 4370
 4371
 4372
 4373
 4374
 4375
 4376
 4377
 4378
 4379
 4380
 4381
 4382
 4383
 4384
 4385
 4386
 4387
 4388
 4389
 4390
 4391
 4392
 4393
 4394
 4395
 4396
 4397
 4398
 4399
 4400
 4401
 4402
 4403
 4404
 4405
 4406
 4407
 4408
 4409
 4410
 4411
 4412
 4413
 4414
 4415
 4416
 4417
 4418
 4419
 4420
 4421
 4422
 4423
 4424
 4425
 4426
 4427
 4428
 4429
 4430
 4431
 4432
 4433
 4434
 4435
 4436
 4437
 4438
 4439
 4440
 4441
 4442
 4443
 4444
 4445
 4446
 4447
 4448
 4449
 4450
 4451
 4452
 4453
 4454
 4455
 4456
 4457
 4458
 4459
 4460
 4461
 4462
 4463
 4464
 4465
 4466
 4467
 4468
 4469
 4470
 4471
 4472
 4473
 4474
 4475
 4476
 4477
 4478
 4479
 4480
 4481
 4482
 4483
 4484
 4485
 4486
 4487
 4488
 4489
 4490
 4491
 4492
 4493
 4494
 4495
 4496
 4497
 4498
 4499
 4500
 4501
 4502
 4503
 4504
 4505
 4506
 4507
 4508
 4509
 4510
 4511
 4512
 4513
 4514
 4515
 4516
 4517
 4518
 4519
 4520
 4521
 4522
 4523
 4524
 4525
 4526
 4527
 4528
 4529
 4530
 4531
 4532
 4533
 4534
 4535
 4536
 4537
 4538
 4539
 4540
 4541
 4542
 4543
 4544
 4545
 4546
 4547
 4548
 4549
 4550
 4551
 4552
 4553
 4554
 4555
 4556
 4557
 4558
 4559
 4560
 4561
 4562
 4563
 4564
 4565
 4566
 4567
 4568
 4569
 4570
 4571
 4572
 4573
 4574
 4575
 4576
 4577
 4578
 4579
 4580
 4581
 4582
 4583
 4584
 4585
 4586
 4587
 4588
 4589
 4590
 4591
 4592
 4593
 4594
 4595
 4596
 4597
 4598
 4599
 4600
 4601
 4602
 4603
 4604
 4605
 4606
 4607
 4608
 4609
 4610
 4611
 4612
 4613
 4614
 4615
 4616
 4617
 4618
 4619
 4620
 4621
 4622
 4623
 4624
 4625
 4626
 4627
 4628
 4629
 4630
 4631
 4632
 4633
 4634
 4635
 4636
 4637
 4638
 4639
 4640
 4641
 4642
 4643
 4644
 4645
 4646
 4647
 4648
 4649
 4650
 4651
 4652
 4653
 4654
 4655
 4656
 4657
 4658
 4659
 4660
 4661
 4662
 4663
 4664
 4665
 4666
 4667
 4668
 4669
 4670
 4671
 4672
 4673
 4674
 4675
 4676
 4677
 4678
 4679
 4680
 4681
 4682
 4683
 4684
 4685
 4686
 4687
 4688
 4689
 4690
 4691
 4692
 4693
 4694
 4695
 4696
 4697
 4698
 4699
 4700
 4701
 4702
 4703
 4704
 4705
 4706
 4707
 4708
 4709
 4710
 4711
 4712
 4713
 4714
 4715
 4716
 4717
 4718
 4719
 4720
 4721
 4722
 4723
 4724
 4725
 4726
 4727
 4728
 4729
 4730
 4731
 4732
 4733
 4734
 4735
 4736
 4737
 4738
 4739
 4740
 4741
 4742
 4743
 4744
 4745
 4746
 4747
 4748
 4749
 4750
 4751
 4752
 4753
 4754
 4755
 4756
 4757
 4758
 4759
 4760
 4761
 4762
 4763
 4764
 4765
 4766
 4767
 4768
 4769
 4770
 4771
 4772
 4773
 4774
 4775
 4776
 4777
 4778
 4779
 4780
 4781
 4782
 4783
 4784
 4785
 4786
 4787
 4788
 4789
 4790
 4791
 4792
 4793
 4794
 4795
 4796
 4797
 4798
 4799
 4800
 4801
 4802
 4803
 4804
 4805
 4806
 4807
 4808
 4809
 4810
 4811
 4812
 4813
 4814
 4815
 4816
 4817
 4818
 4819
 4820
 4821
 4822
 4823
 4824
 4825
 4826
 4827
 4828
 4829
 4830
 4831
 4832
 4833
 4834
 4835
 4836
 4837
 4838
 4839
 4840
 4841
 4842
 4843
 4844
 4845
 4846
 4847
 4848
 4849
 4850
 4851
 4852
 4853
 4854
 4855
 4856
 4857
 4858
 4859
 4860
 4861
 4862
 4863
 4864
 4865
 4866
 4867
 4868
 4869
 4870
 4871
 4872
 4873
 4874
 4875
 4876
 4877
 4878
 4879
 4880
 4881
 4882
 4883
 4884
 4885
 4886
 4887
 4888
 4889
 4890
 4891
 4892
 4893
 4894
 4895
 4896
 4897
 4898
 4899
 4900
 4901
 4902
 4903
 4904
 4905
 4906
 4907
 4908
 4909
 4910
 4911
 4912
 4913
 4914
 4915
 4916
 4917
 4918
 4919
 4920
 4921
 4922
 4923
 4924
 4925
 4926
 4927
 4928
 4929
 4930
 4931
 4932
 4933
 4934
 4935
 4936
 4937
 4938
 4939
 4940
 4941
 4942
 4943
 4944
 4945
 4946
 4947
 4948
 4949
 4950
 4951
 4952
 4953
 4954
 4955
 4956
 4957
 4958
 4959
 4960
 4961
 4962
 4963
 4964
 4965
 4966
 4967
 4968
 4969
 4970
 4971
 4972
 4973
 4974
 4975
 4976
 4977
 4978
 4979
 4980
 4981
 4982
 4983
 4984
 4985
 4986
 4987
 4988
 4989
 4990
 4991
 4992
 4993
 4994
 4995
 4996
 4997
 4998
 4999
 5000
 5001
 5002
 5003
 5004
 5005
 5006
 5007
 5008
 5009
 5010
 5011
 5012
 5013
 5014
 5015
 5016
 5017
 5018
 5019
 5020
 5021
 5022
 5023
 5024
 5025
 5026
 5027
 5028
 5029
 5030
 5031
 5032
 5033
 5034
 5035
 5036
 5037
 5038
 5039
 5040
 5041
 5042
 5043
 5044
 5045
 5046
 5047
 5048
 5049
 5050
 5051
 5052
 5053
 5054
 5055
 5056
 5057
 5058
 5059
 5060
 5061
 5062
 5063
 5064
 5065
 5066
 5067
 5068
 5069
 5070
 5071
 5072
 5073
 5074
 5075
 5076
 5077
 5078
 5079
 5080
 5081
 5082
 5083
 5084
 5085
 5086
 5087
 5088
 5089
 5090
 5091
 5092
 5093
 5094
 5095
 5096
 5097
 5098
 5099
 5100
 5101
 5102
 5103
 5104
 5105
 5106
 5107
 5108
 5109
 5110
 5111
 5112
 5113
 5114
 5115
 5116
 5117
 5118
 5119
 5120
 5121
 5122
 5123
 5124
 5125
 5126
 5127
 5128
 5129
 5130
 5131
 5132
 5133
 5134
 5135
 5136
 5137
 5138
 5139
 5140
 5141
 5142
 5143
 5144
 5145
 5146
 5147
 5148
 5149
 5150
 5151
 5152
 5153
 5154
 5155
 5156
 5157
 5158
 5159
 5160
 5161
 5162
 5163
 5164
 5165
 5166
 5167
 5168
 5169
 5170
 5171
 5172
 5173
 5174
 5175
 5176
 5177
 5178
 5179
 5180
 5181
 5182
 5183
 5184
 5185
 5186
 5187
 5188
 5189
 5190
 5191
 5192
 5193
 5194
 5195
 5196
 5197
 5198
 5199
 5200
 5201
 5202
 5203
 5204
 5205
 5206
 5207
 5208
 5209
 5210
 5211
 5212
 5213
 5214
 5215
 5216
 5217
 5218
 5219
 5220
 5221
 5222
 5223
 5224
 5225
 5226
 5227
 5228
 5229
 5230
 5231
 5232
 5233
 5234
 5235
 5236
 5237
 5238
 5239
 5240
 5241
 5242
 5243
 5244
 5245
 5246
 5247
 5248
 5249
 5250
 5251
 5252
 5253
 5254
 5255
 5256
 5257
 5258
 5259
 5260
 5261
 5262
 5263
 5264
 5265
 5266
 5267
 5268
 5269
 5270
 5271
 5272
 5273
 5274
 5275
 5276
 5277
 5278
 5279
 5280
 5281
 5282
 5283
 5284
 5285
 5286
 5287
 5288
 5289
 5290
 5291
 5292
 5293
 5294
 5295
 5296
 5297
 5298
 5299
 5300
 5301
 5302
 5303
 5304
 5305
 5306
 5307
 5308
 5309
 5310
 5311
 5312
 5313
 5314
 5315
 5316
 5317
 5318
 5319
 5320
 5321
 5322
 5323
 5324
 5325
 5326
 5327
 5328
 5329
 5330
 5331
 5332
 5333
 5334
 5335
 5336
 5337
 5338
 5339
 5340
 5341
 5342
 5343
 5344
 5345
 5346
 5347
 5348
 5349
 5350
 5351
 5352
 5353
 5354
 5355
 5356
 5357
 5358
 5359
 5360
 5361
 5362
 5363
 5364
 5365
 5366
 5367
 5368
 5369
 5370
 5371
 5372
 5373
 5374
 5375
 5376
 5377
 5378
 5379
 5380
 5381
 5382
 5383
 5384
 5385
 5386
 5387
 5388
 5389
 5390
 5391
 5392
 5393
 5394
 5395
 5396
 5397
 5398
 5399
 5400
 5401
 5402
 5403
 5404
 5405
 5406
 5407
 5408
 5409
 5410
 5411
 5412
 5413
 5414
 5415
 5416
 5417
 5418
 5419
 5420
 5421
 5422
 5423
 5424
 5425
 5426
 5427
 5428
 5429
 5430
 5431
 5432
 5433
 5434
 5435
 5436
 5437
 5438
 5439
 5440
 5441
 5442
 5443
 5444
 5445
 5446
 5447
 5448
 5449
 5450
 5451
 5452
 5453
 5454
 5455
 5456
 5457
 5458
 5459
 5460
 5461
 5462
 5463
 5464
 5465
 5466
 5467
 5468
 5469
 5470
 5471
 5472
 5473
 5474
 5475
 5476
 5477
 5478
 5479
 5480
 5481
 5482
 5483
 5484
 5485
 5486
 5487
 5488
 5489
 5490
 5491
 5492
 5493
 5494
 5495
 5496
 5497
 5498
 5499
 5500
 5501
 5502
 5503
 5504
 5505
 5506
 5507
 5508
 5509
 5510
 5511
 5512
 5513
 5514
 5515
 5516
 5517
 5518
 5519
 5520
 5521
 5522
 5523
 5524
 5525
 5526
 5527
 5528
 5529
 5530
 5531
 5532
 5533
 5534
 5535
 5536
 5537
 5538
 5539
 5540
 5541
 5542
 5543
 5544
 5545
 5546
 5547
 5548
 5549
 5550
 5551
 5552
 5553
 5554
 5555
 5556
 5557
 5558
 5559
 5560
 5561
 5562
 5563
 5564
 5565
 5566
 5567
 5568
 5569
 5570
 5571
 5572
 5573
 5574
 5575
 5576
 5577
 5578
 5579
 5580
 5581
 5582
 5583
 5584
 5585
 5586
 5587
 5588
 5589
 5590
 5591
 5592
 5593
 5594
 5595
 5596
 5597
 5598
 5599
 5600
 5601
 5602
 5603
 5604
 5605
 5606
 5607
 5608
 5609
 5610
 5611
 5612
 5613
 5614
 5615
 5616
 5617
 5618
 5619
 5620
 5621
 5622
 5623
 5624
 5625
 5626
 5627
 5628
 5629
 5630
 5631
 5632
 5633
 5634
 5635
 5636
 5637
 5638
 5639
 5640
 5641
 5642
 5643
 5644
 5645
 5646
 5647
 5648
 5649
 5650
 5651
 5652
 5653
 5654
 5655
 5656
 5657
 5658
 5659
 5660
 5661
 5662
 5663
 5664
 5665
 5666
 5667
 5668
 5669
 5670
 5671
 5672
 5673
 5674
 5675
 5676
 5677
 5678
 5679
 5680
 5681
 5682
 5683
 5684
 5685
 5686
 5687
 5688
 5689
 5690
 5691
 5692
 5693
 5694
 5695
 5696
 5697
 5698
 5699
 5700
 5701
 5702
 5703
 5704
 5705
 5706
 5707
 5708
 5709
 5710
 5711
 5712
 5713
 5714
 5715
 5716
 5717
 5718
 5719
 5720
 5721
 5722
 5723
 5724
 5725
 5726
 5727
 5728
 5729
 5730
 5731
 5732
 5733
 5734
 5735
 5736
 5737
 5738
 5739
 5740
 5741
 5742
 5743
 5744
 5745
 5746
 5747
 5748
 5749
 5750
 5751
 5752
 5753
 5754
 5755
 5756
 5757
 5758
 5759
 5760
 5761
 5762
 5763
 5764
 5765
 5766
 5767
 5768
 5769
 5770
 5771
 5772
 5773
 5774
 5775
 5776
 5777
 5778
 5779
 5780
 5781
 5782
 5783
 5784
 5785
 5786
 5787
 5788
 5789
 5790
 5791
 5792
 5793
 5794
 5795
 5796
 5797
 5798
 5799
 5800
 5801
 5802
 5803
 5804
 5805
 5806
 5807
 5808
 5809
 5810
 5811
 5812
 5813
 5814
 5815
 5816
 5817
 5818
 5819
 5820
 5821
 5822
 5823
 5824
 5825
 5826
 5827
 5828
 5829
 5830
 5831
 5832
 5833
 5834
 5835
 5836
 5837
 5838
 5839
 5840
 5841
 5842
 5843
 5844
 5845
 5846
 5847
 5848
 5849
 5850
 5851
 5852
 5853
 5854
 5855
 5856
 5857
 5858
 5859
 5860
 5861
 5862
 5863
 5864
 5865
 5866
 5867
 5868
 5869
 5870
 5871
 5872
 5873
 5874
 5875
 5876
 5877
 5878
 5879
 5880
 5881
 5882
 5883
 5884
 5885
 5886
 5887
 5888
 5889
 5890
 5891
 5892
 5893
 5894
 5895
 5896
 5897
 5898
 5899
 5900
 5901
 5902
 5903
 5904
 5905
 5906
 5907
 5908
 5909
 5910
 5911
 5912
 5913
 5914
 5915
 5916
 5917
 5918
 5919
 5920
 5921
 5922
 5923
 5924
 5925
 5926
 5927
 5928
 5929
 5930
 5931
 5932
 5933
 5934
 5935
 5936
 5937
 5938
 5939
 5940
 5941
 5942
 5943
 5944
 5945
 5946
 5947
 5948
 5949
 5950
 5951
 5952
 5953
 5954
 5955
 5956
 5957
 5958
 5959
 5960
 5961
 5962
 5963
 5964
 5965
 5966
 5967
 5968
 5969
 5970
 5971
 5972
 5973
 5974
 5975
 5976
 5977
 5978
 5979
 5980
 5981
 5982
 5983
 5984
 5985
 5986
 5987
 5988
 5989
 5990
 5991
 5992
 5993
 5994
 5995
 5996
 5997
 5998
 5999
 6000
 6001
 6002
 6003
 6004
 6005
 6006
 6007
 6008
 6009
 6010
 6011
 6012
 6013
 6014
 6015
 6016
 6017
 6018
 6019
 6020
 6021
 6022
 6023
 6024
 6025
 6026
 6027
 6028
 6029
 6030
 6031
 6032
 6033
 6034
 6035
 6036
 6037
 6038
 6039
 6040
 6041
 6042
 6043
 6044
 6045
 6046
 6047
 6048
 6049
 6050
 6051
 6052
 6053
 6054
 6055
 6056
 6057
 6058
 6059
 6060
 6061
 6062
 6063
 6064
 6065
 6066
 6067
 6068
 6069
 6070
 6071
 6072
 6073
 6074
 6075
 6076
 6077
 6078
 6079
 6080
 6081
 6082
 6083
 6084
 6085
 6086
 6087
 6088
 6089
 6090
 6091
 6092
 6093
 6094
 6095
 6096
 6097
 6098
 6099
 6100
 6101
 6102
 6103
 6104
 6105
 6106
 6107
 6108
 6109
 6110
 6111
 6112
 6113
 6114
 6115
 6116
 6117
 6118
 6119
 6120
 6121
 6122
 6123
 6124
 6125
 6126
 6127
 6128
 6129
 6130
 6131
 6132
 6133
 6134
 6135
 6136
 6137
 6138
 6139
 6140
 6141
 6142
 6143
 6144
 6145
 6146
 6147
 6148
 6149
 6150
 6151
 6152
 6153
 6154
 6155
 6156
 6157
 6158
 6159
 6160
 6161
 6162
 6163
 6164
 6165
 6166
 6167
 6168
 6169
 6170
 6171
 6172
 6173
 6174
 6175
 6176
 6177
 6178
 6179
 6180
 6181
 6182
 6183
 6184
 6185
 6186
 6187
 6188
 6189
 6190
 6191
 6192
 6193
 6194
 6195
 6196
 6197
 6198
 6199
 6200
 6201
 6202
 6203
 6204
 6205
 6206
 6207
 6208
 6209
 6210
 6211
 6212
 6213
 6214
 6215
 6216
 6217
 6218
 6219
 6220
 6221
 6222
 6223
 6224
 6225
 6226
 6227
 6228
 6229
 6230
 6231
 6232
 6233
 6234
 6235
 6236
 6237
 6238
 6239
 6240
 6241
 6242
 6243
 6244
 6245
 6246
 6247
 6248
 6249
 6250
 6251
 6252
 6253
 6254
 6255
 6256
 6257
 6258
 6259
 6260
 6261
 6262
 6263
 6264
 6265
 6266
 6267
 6268
 6269
 6270
 6271
 6272
 6273
 6274
 6275
 6276
 6277
 6278
 6279
 6280
 6281
 6282
 6283
 6284
 6285
 6286
 6287
 6288
 6289
 6290
 6291
 6292
 6293
 6294
 6295
 6296
 6297
 6298
 6299
 6300
 6301
 6302
 6303
 6304
 6305
 6306
 6307
 6308
 6309
 6310
 6311
 6312
 6313
 6314
 6315
 6316
 6317
 6318
 6319
 6320
 6321
 6322
 6323
 6324
 6325
 6326
 6327
 6328
 6329
 6330
 6331
 6332
 6333
 6334
 6335
 6336
 6337
 6338
 6339
 6340
 6341
 6342
 6343
 6344
 6345
 6346
 6347
 6348
 6349
 6350
 6351
 6352
 6353
 6354
 6355
 6356
 6357
 6358
 6359
 6360
 6361
 6362
 6363
 6364
 6365
 6366
 6367
 6368
 6369
 6370
 6371
 6372
 6373
 6374
 6375
 6376
 6377
 6378
 6379
 6380
 6381
 6382
 6383
 6384
 6385
 6386
 6387
 6388
 6389
 6390
 6391
 6392
 6393
 6394
 6395
 6396
 6397
 6398
 6399
 6400
 6401
 6402
 6403
 6404
 6405
 6406
 6407
 6408
 6409
 6410
 6411
 6412
 6413
 6414
 6415
 6416
 6417
 6418
 6419
 6420
 6421
 6422
 6423
 6424
 6425
 6426
 6427
 6428
 6429
 6430
 6431
 6432
 6433
 6434
 6435
 6436
 6437
 6438
 6439
 6440
 6441
 6442
 6443
 6444
 6445
 6446
 6447
 6448
 6449
 6450
 6451
 6452
 6453
 6454
 6455
 6456
 6457
 6458
 6459
 6460
 6461
 6462
 6463
 6464
 6465
 6466
 6467
 6468
 6469
 6470
 6471
 6472
 6473
 6474
 6475
 6476
 6477
 6478
 6479
 6480
 6481
 6482
 6483
 6484
 6485
 6486
 6487
 6488
 6489
 6490
 6491
 6492
 6493
 6494
 6495
 6496
 6497
 6498
 6499
 6500
 6501
 6502
 6503
 6504
 6505
 6506
 6507
 6508
 6509
 6510
 6511
 6512
 6513
 6514
 6515
 6516
 6517
 6518
 6519
 6520
 6521
 6522
 6523
 6524
 6525
 6526
 6527
 6528
 6529
 6530
 6531
 6532
 6533
 6534
 6535
 6536
 6537
 6538
 6539
 6540
 6541
 6542
 6543
 6544
 6545
 6546
 6547
 6548
 6549
 6550
 6551
 6552
 6553
 6554
 6555
 6556
 6557
 6558
 6559
 6560
 6561
 6562
 6563
 6564
 6565
 6566
 6567
 6568
 6569
 6570
 6571
 6572
 6573
 6574
 6575
 6576
 6577
 6578
 6579
 6580
 6581
 6582
 6583
 6584
 6585
 6586
 6587
 6588
 6589
 6590
 6591
 6592
 6593
 6594
 6595
 6596
 6597
 6598
 6599
 6600
 6601
 6602
 6603
 6604
 6605
 6606
 6607
 6608
 6609
 6610
 6611
 6612
 6613
 6614
 6615
 6616
 6617
 6618
 6619
 6620
 6621
 6622
 6623
 6624
 6625
 6626
 6627
 6628
 6629
 6630
 6631
 6632
 6633
 6634
 6635
 6636
 6637
 6638
 6639
 6640
 6641
 6642
 6643
 6644
 6645
 6646
 6647
 6648
 6649
 6650
 6651
 6652
 6653
 6654
 6655
 6656
 6657
 6658
 6659
 6660
 6661
 6662
 6663
 6664
 6665
 6666
 6667
 6668
 6669
 6670
 6671
 6672
 6673
 6674
 6675
 6676
 6677
 6678
 6679
 6680
 6681
 6682
 6683
 6684
 6685
 6686
 6687
 6688
 6689
 6690
 6691
 6692
 6693
 6694
 6695
 6696
 6697
 6698
 6699
 6700
 6701
 6702
 6703
 6704
 6705
 6706
 6707
 6708
 6709
 6710
 6711
 6712
 6713
 6714
 6715
 6716
 6717
 6718
 6719
 6720
 6721
 6722
 6723
 6724
 6725
 6726
 6727
 6728
 6729
 6730
 6731
 6732
 6733
 6734
 6735
 6736
 6737
 6738
 6739
 6740
 6741
 6742
 6743
 6744
 6745
 6746
 6747
 6748
 6749
 6750
 6751
 6752
 6753
 6754
 6755
 6756
 6757
 6758
 6759
 6760
 6761
 6762
 6763
 6764
 6765
 6766
 6767
 6768
 6769
 6770
 6771
 6772
 6773
 6774
 6775
 6776
 6777
 6778
 6779
 6780
 6781
 6782
 6783
 6784
 6785
 6786
 6787
 6788
 6789
 6790
 6791
 6792
 6793
 6794
 6795
 6796
 6797
 6798
 6799
 6800
 6801
 6802
 6803
 6804
 6805
 6806
 6807
 6808
 6809
 6810
 6811
 6812
 6813
 6814
 6815
 6816
 6817
 6818
 6819
 6820
 6821
 6822
 6823
 6824
/*
** 2001 September 15
**
** The author disclaims copyright to this source code. In place of
** a legal notice, here is a blessing:
**
**  May you do good and not evil.
**  May you find forgiveness for yourself and forgive others.
**  May you share freely, never taking more than you give.
**
*************************************************************************
** This module contains C code that generates VDBE code used to process
** the WHERE clause of SQL statements. This module is responsible for
** generating the code that loops through a table looking for applicable
** rows. Indices are selected and used to speed the search when doing
** so is applicable. Because this module is responsible for selecting
** indices, you might also think of this module as the "query optimizer".
*/
#include "sqliteInt.h"
#include "whereInt.h"

/*
** Extra information appended to the end of sqlite3_index_info but not
** visible to the xBestIndex function, at least not directly. The
** sqlite3_vtab_collation() interface knows how to reach it, however.
**
** This object is not an API and can be changed from one release to the
** next. As long as allocateIndexInfo() and sqlite3_vtab_collation()
** agree on the structure, all will be well.
*/
typedef struct HiddenIndexInfo HiddenIndexInfo;
struct HiddenIndexInfo {
 WhereClause *pWC;    /* The Where clause being analyzed */
 Parse *pParse;      /* The parsing context */
 int eDistinct;      /* Value to return from sqlite3_vtab_distinct() */
 u32 mIn;         /* Mask of terms that are <col> IN (...) */
 u32 mHandleIn;      /* Terms that vtab will handle as <col> IN (...) */
 sqlite3_value *aRhs[1]; /* RHS values for constraints. MUST BE LAST
              ** because extra space is allocated to hold up
              ** to nTerm such values */
};

/* Forward declaration of methods */
static int whereLoopResize(sqlite3*, WhereLoop*, int);

/*
** Return the estimated number of output rows from a WHERE clause
*/
LogEst sqlite3WhereOutputRowCount(WhereInfo *pWInfo){
 return pWInfo->nRowOut;
}

/*
** Return one of the WHERE_DISTINCT_xxxxx values to indicate how this
** WHERE clause returns outputs for DISTINCT processing.
*/
int sqlite3WhereIsDistinct(WhereInfo *pWInfo){
 return pWInfo->eDistinct;
}

/*
** Return the number of ORDER BY terms that are satisfied by the
** WHERE clause. A return of 0 means that the output must be
** completely sorted. A return equal to the number of ORDER BY
** terms means that no sorting is needed at all. A return that
** is positive but less than the number of ORDER BY terms means that
** block sorting is required.
*/
int sqlite3WhereIsOrdered(WhereInfo *pWInfo){
 return pWInfo->nOBSat<0 ? 0 : pWInfo->nOBSat;
}

/*
** In the ORDER BY LIMIT optimization, if the inner-most loop is known
** to emit rows in increasing order, and if the last row emitted by the
** inner-most loop did not fit within the sorter, then we can skip all
** subsequent rows for the current iteration of the inner loop (because they
** will not fit in the sorter either) and continue with the second inner
** loop - the loop immediately outside the inner-most.
**
** When a row does not fit in the sorter (because the sorter already
** holds LIMIT+OFFSET rows that are smaller), then a jump is made to the
** label returned by this function.
**
** If the ORDER BY LIMIT optimization applies, the jump destination should
** be the continuation for the second-inner-most loop. If the ORDER BY
** LIMIT optimization does not apply, then the jump destination should
** be the continuation for the inner-most loop.
**
** It is always safe for this routine to return the continuation of the
** inner-most loop, in the sense that a correct answer will result. 
** Returning the continuation the second inner loop is an optimization
** that might make the code run a little faster, but should not change
** the final answer.
*/
int sqlite3WhereOrderByLimitOptLabel(WhereInfo *pWInfo){
 WhereLevel *pInner;
 if( !pWInfo->bOrderedInnerLoop ){
  /* The ORDER BY LIMIT optimization does not apply. Jump to the 
  ** continuation of the inner-most loop. */
  return pWInfo->iContinue;
 }
 pInner = &pWInfo->a[pWInfo->nLevel-1];
 assert( pInner->addrNxt!=0 );
 return pInner->pRJ ? pWInfo->iContinue : pInner->addrNxt;
}

/*
** While generating code for the min/max optimization, after handling
** the aggregate-step call to min() or max(), check to see if any
** additional looping is required. If the output order is such that
** we are certain that the correct answer has already been found, then
** code an OP_Goto to by pass subsequent processing.
**
** Any extra OP_Goto that is coded here is an optimization. The
** correct answer should be obtained regardless. This OP_Goto just
** makes the answer appear faster.
*/
void sqlite3WhereMinMaxOptEarlyOut(Vdbe *v, WhereInfo *pWInfo){
 WhereLevel *pInner;
 int i;
 if( !pWInfo->bOrderedInnerLoop ) return;
 if( pWInfo->nOBSat==0 ) return;
 for(i=pWInfo->nLevel-1; i>=0; i--){
  pInner = &pWInfo->a[i];
  if( (pInner->pWLoop->wsFlags & WHERE_COLUMN_IN)!=0 ){
   sqlite3VdbeGoto(v, pInner->addrNxt);
   return;
  }
 }
 sqlite3VdbeGoto(v, pWInfo->iBreak);
}

/*
** Return the VDBE address or label to jump to in order to continue
** immediately with the next row of a WHERE clause.
*/
int sqlite3WhereContinueLabel(WhereInfo *pWInfo){
 assert( pWInfo->iContinue!=0 );
 return pWInfo->iContinue;
}

/*
** Return the VDBE address or label to jump to in order to break
** out of a WHERE loop.
*/
int sqlite3WhereBreakLabel(WhereInfo *pWInfo){
 return pWInfo->iBreak;
}

/*
** Return ONEPASS_OFF (0) if an UPDATE or DELETE statement is unable to
** operate directly on the rowids returned by a WHERE clause. Return
** ONEPASS_SINGLE (1) if the statement can operation directly because only
** a single row is to be changed. Return ONEPASS_MULTI (2) if the one-pass
** optimization can be used on multiple 
**
** If the ONEPASS optimization is used (if this routine returns true)
** then also write the indices of open cursors used by ONEPASS
** into aiCur[0] and aiCur[1]. iaCur[0] gets the cursor of the data
** table and iaCur[1] gets the cursor used by an auxiliary index.
** Either value may be -1, indicating that cursor is not used.
** Any cursors returned will have been opened for writing.
**
** aiCur[0] and aiCur[1] both get -1 if the where-clause logic is
** unable to use the ONEPASS optimization.
*/
int sqlite3WhereOkOnePass(WhereInfo *pWInfo, int *aiCur){
 memcpy(aiCur, pWInfo->aiCurOnePass, sizeof(int)*2);
#ifdef WHERETRACE_ENABLED
 if( sqlite3WhereTrace && pWInfo->eOnePass!=ONEPASS_OFF ){
  sqlite3DebugPrintf("%s cursors: %d %d\n",
     pWInfo->eOnePass==ONEPASS_SINGLE ? "ONEPASS_SINGLE" : "ONEPASS_MULTI",
     aiCur[0], aiCur[1]);
 }
#endif
 return pWInfo->eOnePass;
}

/*
** Return TRUE if the WHERE loop uses the OP_DeferredSeek opcode to move
** the data cursor to the row selected by the index cursor.
*/
int sqlite3WhereUsesDeferredSeek(WhereInfo *pWInfo){
 return pWInfo->bDeferredSeek;
}

/*
** Move the content of pSrc into pDest
*/
static void whereOrMove(WhereOrSet *pDest, WhereOrSet *pSrc){
 pDest->n = pSrc->n;
 memcpy(pDest->a, pSrc->a, pDest->n*sizeof(pDest->a[0]));
}

/*
** Try to insert a new prerequisite/cost entry into the WhereOrSet pSet.
**
** The new entry might overwrite an existing entry, or it might be
** appended, or it might be discarded. Do whatever is the right thing
** so that pSet keeps the N_OR_COST best entries seen so far.
*/
static int whereOrInsert(
 WhereOrSet *pSet,   /* The WhereOrSet to be updated */
 Bitmask prereq,    /* Prerequisites of the new entry */
 LogEst rRun,      /* Run-cost of the new entry */
 LogEst nOut      /* Number of outputs for the new entry */
){
 u16 i;
 WhereOrCost *p;
 for(i=pSet->n, p=pSet->a; i>0; i--, p++){
  if( rRun<=p->rRun && (prereq & p->prereq)==prereq ){
   goto whereOrInsert_done;
  }
  if( p->rRun<=rRun && (p->prereq & prereq)==p->prereq ){
   return 0;
  }
 }
 if( pSet->n<N_OR_COST ){
  p = &pSet->a[pSet->n++];
  p->nOut = nOut;
 }else{
  p = pSet->a;
  for(i=1; i<pSet->n; i++){
   if( p->rRun>pSet->a[i].rRun ) p = pSet->a + i;
  }
  if( p->rRun<=rRun ) return 0;
 }
whereOrInsert_done:
 p->prereq = prereq;
 p->rRun = rRun;
 if( p->nOut>nOut ) p->nOut = nOut;
 return 1;
}

/*
** Return the bitmask for the given cursor number. Return 0 if
** iCursor is not in the set.
*/
Bitmask sqlite3WhereGetMask(WhereMaskSet *pMaskSet, int iCursor){
 int i;
 assert( pMaskSet->n<=(int)sizeof(Bitmask)*8 );
 assert( pMaskSet->n>0 || pMaskSet->ix[0]<0 );
 assert( iCursor>=-1 );
 if( pMaskSet->ix[0]==iCursor ){
  return 1;
 }
 for(i=1; i<pMaskSet->n; i++){
  if( pMaskSet->ix[i]==iCursor ){
   return MASKBIT(i);
  }
 }
 return 0;
}

/* Allocate memory that is automatically freed when pWInfo is freed.
*/
void *sqlite3WhereMalloc(WhereInfo *pWInfo, u64 nByte){
 WhereMemBlock *pBlock;
 pBlock = sqlite3DbMallocRawNN(pWInfo->pParse->db, nByte+sizeof(*pBlock));
 if( pBlock ){
  pBlock->pNext = pWInfo->pMemToFree;
  pBlock->sz = nByte;
  pWInfo->pMemToFree = pBlock;
  pBlock++;
 }
 return (void*)pBlock;
}
void *sqlite3WhereRealloc(WhereInfo *pWInfo, void *pOld, u64 nByte){
 void *pNew = sqlite3WhereMalloc(pWInfo, nByte);
 if( pNew && pOld ){
  WhereMemBlock *pOldBlk = (WhereMemBlock*)pOld;
  pOldBlk--;
  assert( pOldBlk->sz<nByte );
  memcpy(pNew, pOld, pOldBlk->sz);
 }
 return pNew;
}

/*
** Create a new mask for cursor iCursor.
**
** There is one cursor per table in the FROM clause. The number of
** tables in the FROM clause is limited by a test early in the
** sqlite3WhereBegin() routine. So we know that the pMaskSet->ix[]
** array will never overflow.
*/
static void createMask(WhereMaskSet *pMaskSet, int iCursor){
 assert( pMaskSet->n < ArraySize(pMaskSet->ix) );
 pMaskSet->ix[pMaskSet->n++] = iCursor;
}

/*
** If the right-hand branch of the expression is a TK_COLUMN, then return
** a pointer to the right-hand branch. Otherwise, return NULL.
*/
static Expr *whereRightSubexprIsColumn(Expr *p){
 p = sqlite3ExprSkipCollateAndLikely(p->pRight);
 if( ALWAYS(p!=0) && p->op==TK_COLUMN && !ExprHasProperty(p, EP_FixedCol) ){
  return p;
 }
 return 0;
}

/*
** Advance to the next WhereTerm that matches according to the criteria
** established when the pScan object was initialized by whereScanInit().
** Return NULL if there are no more matching WhereTerms.
*/
static WhereTerm *whereScanNext(WhereScan *pScan){
 int iCur;      /* The cursor on the LHS of the term */
 i16 iColumn;     /* The column on the LHS of the term. -1 for IPK */
 Expr *pX;      /* An expression being tested */
 WhereClause *pWC;  /* Shorthand for pScan->pWC */
 WhereTerm *pTerm;  /* The term being tested */
 int k = pScan->k;  /* Where to start scanning */

 assert( pScan->iEquiv<=pScan->nEquiv );
 pWC = pScan->pWC;
 while(1){
  iColumn = pScan->aiColumn[pScan->iEquiv-1];
  iCur = pScan->aiCur[pScan->iEquiv-1];
  assert( pWC!=0 );
  assert( iCur>=0 );
  do{
   for(pTerm=pWC->a+k; k<pWC->nTerm; k++, pTerm++){
    assert( (pTerm->eOperator & (WO_OR|WO_AND))==0 || pTerm->leftCursor<0 );
    if( pTerm->leftCursor==iCur
     && pTerm->u.x.leftColumn==iColumn
     && (iColumn!=XN_EXPR
       || sqlite3ExprCompareSkip(pTerm->pExpr->pLeft,
                    pScan->pIdxExpr,iCur)==0)
     && (pScan->iEquiv<=1 || !ExprHasProperty(pTerm->pExpr, EP_OuterON))
    ){
     if( (pTerm->eOperator & WO_EQUIV)!=0
      && pScan->nEquiv<ArraySize(pScan->aiCur)
      && (pX = whereRightSubexprIsColumn(pTerm->pExpr))!=0
     ){
      int j;
      for(j=0; j<pScan->nEquiv; j++){
       if( pScan->aiCur[j]==pX->iTable
        && pScan->aiColumn[j]==pX->iColumn ){
         break;
       }
      }
      if( j==pScan->nEquiv ){
       pScan->aiCur[j] = pX->iTable;
       pScan->aiColumn[j] = pX->iColumn;
       pScan->nEquiv++;
      }
     }
     if( (pTerm->eOperator & pScan->opMask)!=0 ){
      /* Verify the affinity and collating sequence match */
      if( pScan->zCollName && (pTerm->eOperator & WO_ISNULL)==0 ){
       CollSeq *pColl;
       Parse *pParse = pWC->pWInfo->pParse;
       pX = pTerm->pExpr;
       if( !sqlite3IndexAffinityOk(pX, pScan->idxaff) ){
        continue;
       }
       assert(pX->pLeft);
       pColl = sqlite3ExprCompareCollSeq(pParse, pX);
       if( pColl==0 ) pColl = pParse->db->pDfltColl;
       if( sqlite3StrICmp(pColl->zName, pScan->zCollName) ){
        continue;
       }
      }
      if( (pTerm->eOperator & (WO_EQ|WO_IS))!=0
       && (pX = pTerm->pExpr->pRight, ALWAYS(pX!=0))
       && pX->op==TK_COLUMN
       && pX->iTable==pScan->aiCur[0]
       && pX->iColumn==pScan->aiColumn[0]
      ){
       testcase( pTerm->eOperator & WO_IS );
       continue;
      }
      pScan->pWC = pWC;
      pScan->k = k+1;
#ifdef WHERETRACE_ENABLED
      if( sqlite3WhereTrace & 0x20000 ){
       int ii;
       sqlite3DebugPrintf("SCAN-TERM %p: nEquiv=%d",
         pTerm, pScan->nEquiv);
       for(ii=0; ii<pScan->nEquiv; ii++){
        sqlite3DebugPrintf(" {%d:%d}",
          pScan->aiCur[ii], pScan->aiColumn[ii]);
       }
       sqlite3DebugPrintf("\n");
      }
#endif
      return pTerm;
     }
    }
   }
   pWC = pWC->pOuter;
   k = 0;
  }while( pWC!=0 );
  if( pScan->iEquiv>=pScan->nEquiv ) break;
  pWC = pScan->pOrigWC;
  k = 0;
  pScan->iEquiv++;
 }
 return 0;
}

/*
** This is whereScanInit() for the case of an index on an expression.
** It is factored out into a separate tail-recursion subroutine so that
** the normal whereScanInit() routine, which is a high-runner, does not
** need to push registers onto the stack as part of its prologue.
*/
static SQLITE_NOINLINE WhereTerm *whereScanInitIndexExpr(WhereScan *pScan){
 pScan->idxaff = sqlite3ExprAffinity(pScan->pIdxExpr);
 return whereScanNext(pScan);
}

/*
** Initialize a WHERE clause scanner object. Return a pointer to the
** first match. Return NULL if there are no matches.
**
** The scanner will be searching the WHERE clause pWC. It will look
** for terms of the form "X <op> <expr>" where X is column iColumn of table
** iCur.  Or if pIdx!=0 then X is column iColumn of index pIdx. pIdx
** must be one of the indexes of table iCur.
**
** The <op> must be one of the operators described by opMask.
**
** If the search is for X and the WHERE clause contains terms of the
** form X=Y then this routine might also return terms of the form
** "Y <op> <expr>". The number of levels of transitivity is limited,
** but is enough to handle most commonly occurring SQL statements.
**
** If X is not the INTEGER PRIMARY KEY then X must be compatible with
** index pIdx.
*/
static WhereTerm *whereScanInit(
 WhereScan *pScan,    /* The WhereScan object being initialized */
 WhereClause *pWC,    /* The WHERE clause to be scanned */
 int iCur,        /* Cursor to scan for */
 int iColumn,      /* Column to scan for */
 u32 opMask,       /* Operator(s) to scan for */
 Index *pIdx       /* Must be compatible with this index */
){
 pScan->pOrigWC = pWC;
 pScan->pWC = pWC;
 pScan->pIdxExpr = 0;
 pScan->idxaff = 0;
 pScan->zCollName = 0;
 pScan->opMask = opMask;
 pScan->k = 0;
 pScan->aiCur[0] = iCur;
 pScan->nEquiv = 1;
 pScan->iEquiv = 1;
 if( pIdx ){
  int j = iColumn;
  iColumn = pIdx->aiColumn[j];
  if( iColumn==pIdx->pTable->iPKey ){
   iColumn = XN_ROWID;
  }else if( iColumn>=0 ){
   pScan->idxaff = pIdx->pTable->aCol[iColumn].affinity;
   pScan->zCollName = pIdx->azColl[j];
  }else if( iColumn==XN_EXPR ){
   pScan->pIdxExpr = pIdx->aColExpr->a[j].pExpr;
   pScan->zCollName = pIdx->azColl[j];
   pScan->aiColumn[0] = XN_EXPR;
   return whereScanInitIndexExpr(pScan);
  }
 }else if( iColumn==XN_EXPR ){
  return 0;
 }
 pScan->aiColumn[0] = iColumn;
 return whereScanNext(pScan);
}

/*
** Search for a term in the WHERE clause that is of the form "X <op> <expr>"
** where X is a reference to the iColumn of table iCur or of index pIdx
** if pIdx!=0 and <op> is one of the WO_xx operator codes specified by
** the op parameter. Return a pointer to the term. Return 0 if not found.
**
** If pIdx!=0 then it must be one of the indexes of table iCur. 
** Search for terms matching the iColumn-th column of pIdx
** rather than the iColumn-th column of table iCur.
**
** The term returned might by Y=<expr> if there is another constraint in
** the WHERE clause that specifies that X=Y. Any such constraints will be
** identified by the WO_EQUIV bit in the pTerm->eOperator field. The
** aiCur[]/iaColumn[] arrays hold X and all its equivalents. There are 11
** slots in aiCur[]/aiColumn[] so that means we can look for X plus up to 10
** other equivalent values. Hence a search for X will return <expr> if X=A1
** and A1=A2 and A2=A3 and ... and A9=A10 and A10=<expr>.
**
** If there are multiple terms in the WHERE clause of the form "X <op> <expr>"
** then try for the one with no dependencies on <expr> - in other words where
** <expr> is a constant expression of some kind. Only return entries of
** the form "X <op> Y" where Y is a column in another table if no terms of
** the form "X <op> <const-expr>" exist.  If no terms with a constant RHS
** exist, try to return a term that does not use WO_EQUIV.
*/
WhereTerm *sqlite3WhereFindTerm(
 WhereClause *pWC,   /* The WHERE clause to be searched */
 int iCur,       /* Cursor number of LHS */
 int iColumn,     /* Column number of LHS */
 Bitmask notReady,   /* RHS must not overlap with this mask */
 u32 op,        /* Mask of WO_xx values describing operator */
 Index *pIdx      /* Must be compatible with this index, if not NULL */
){
 WhereTerm *pResult = 0;
 WhereTerm *p;
 WhereScan scan;

 p = whereScanInit(&scan, pWC, iCur, iColumn, op, pIdx);
 op &= WO_EQ|WO_IS;
 while( p ){
  if( (p->prereqRight & notReady)==0 ){
   if( p->prereqRight==0 && (p->eOperator&op)!=0 ){
    testcase( p->eOperator & WO_IS );
    return p;
   }
   if( pResult==0 ) pResult = p;
  }
  p = whereScanNext(&scan);
 }
 return pResult;
}

/*
** This function searches pList for an entry that matches the iCol-th column
** of index pIdx.
**
** If such an expression is found, its index in pList->a[] is returned. If
** no expression is found, -1 is returned.
*/
static int findIndexCol(
 Parse *pParse,         /* Parse context */
 ExprList *pList,        /* Expression list to search */
 int iBase,           /* Cursor for table associated with pIdx */
 Index *pIdx,          /* Index to match column of */
 int iCol            /* Column of index to match */
){
 int i;
 const char *zColl = pIdx->azColl[iCol];

 for(i=0; i<pList->nExpr; i++){
  Expr *p = sqlite3ExprSkipCollateAndLikely(pList->a[i].pExpr);
  if( ALWAYS(p!=0)
   && (p->op==TK_COLUMN || p->op==TK_AGG_COLUMN)
   && p->iColumn==pIdx->aiColumn[iCol]
   && p->iTable==iBase
  ){
   CollSeq *pColl = sqlite3ExprNNCollSeq(pParse, pList->a[i].pExpr);
   if( 0==sqlite3StrICmp(pColl->zName, zColl) ){
    return i;
   }
  }
 }

 return -1;
}

/*
** Return TRUE if the iCol-th column of index pIdx is NOT NULL
*/
static int indexColumnNotNull(Index *pIdx, int iCol){
 int j;
 assert( pIdx!=0 );
 assert( iCol>=0 && iCol<pIdx->nColumn );
 j = pIdx->aiColumn[iCol];
 if( j>=0 ){
  return pIdx->pTable->aCol[j].notNull;
 }else if( j==(-1) ){
  return 1;
 }else{
  assert( j==(-2) );
  return 0; /* Assume an indexed expression can always yield a NULL */

 }
}

/*
** Return true if the DISTINCT expression-list passed as the third argument
** is redundant.
**
** A DISTINCT list is redundant if any subset of the columns in the
** DISTINCT list are collectively unique and individually non-null.
*/
static int isDistinctRedundant(
 Parse *pParse,      /* Parsing context */
 SrcList *pTabList,    /* The FROM clause */
 WhereClause *pWC,     /* The WHERE clause */
 ExprList *pDistinct    /* The result set that needs to be DISTINCT */
){
 Table *pTab;
 Index *pIdx;
 int i;             
 int iBase;

 /* If there is more than one table or sub-select in the FROM clause of
 ** this query, then it will not be possible to show that the DISTINCT 
 ** clause is redundant. */
 if( pTabList->nSrc!=1 ) return 0;
 iBase = pTabList->a[0].iCursor;
 pTab = pTabList->a[0].pTab;

 /* If any of the expressions is an IPK column on table iBase, then return 
 ** true. Note: The (p->iTable==iBase) part of this test may be false if the
 ** current SELECT is a correlated sub-query.
 */
 for(i=0; i<pDistinct->nExpr; i++){
  Expr *p = sqlite3ExprSkipCollateAndLikely(pDistinct->a[i].pExpr);
  if( NEVER(p==0) ) continue;
  if( p->op!=TK_COLUMN && p->op!=TK_AGG_COLUMN ) continue;
  if( p->iTable==iBase && p->iColumn<0 ) return 1;
 }

 /* Loop through all indices on the table, checking each to see if it makes
 ** the DISTINCT qualifier redundant. It does so if:
 **
 **  1. The index is itself UNIQUE, and
 **
 **  2. All of the columns in the index are either part of the pDistinct
 **   list, or else the WHERE clause contains a term of the form "col=X",
 **   where X is a constant value. The collation sequences of the
 **   comparison and select-list expressions must match those of the index.
 **
 **  3. All of those index columns for which the WHERE clause does not
 **   contain a "col=X" term are subject to a NOT NULL constraint.
 */
 for(pIdx=pTab->pIndex; pIdx; pIdx=pIdx->pNext){
  if( !IsUniqueIndex(pIdx) ) continue;
  if( pIdx->pPartIdxWhere ) continue;
  for(i=0; i<pIdx->nKeyCol; i++){
   if( 0==sqlite3WhereFindTerm(pWC, iBase, i, ~(Bitmask)0, WO_EQ, pIdx) ){
    if( findIndexCol(pParse, pDistinct, iBase, pIdx, i)<0 ) break;
    if( indexColumnNotNull(pIdx, i)==0 ) break;
   }
  }
  if( i==pIdx->nKeyCol ){
   /* This index implies that the DISTINCT qualifier is redundant. */
   return 1;
  }
 }

 return 0;
}


/*
** Estimate the logarithm of the input value to base 2.
*/
static LogEst estLog(LogEst N){
 return N<=10 ? 0 : sqlite3LogEst(N) - 33;
}

/*
** Convert OP_Column opcodes to OP_Copy in previously generated code.
**
** This routine runs over generated VDBE code and translates OP_Column
** opcodes into OP_Copy when the table is being accessed via co-routine 
** instead of via table lookup.
**
** If the iAutoidxCur is not zero, then any OP_Rowid instructions on
** cursor iTabCur are transformed into OP_Sequence opcode for the
** iAutoidxCur cursor, in order to generate unique rowids for the
** automatic index being generated.
*/
static void translateColumnToCopy(
 Parse *pParse,   /* Parsing context */
 int iStart,     /* Translate from this opcode to the end */
 int iTabCur,    /* OP_Column/OP_Rowid references to this table */
 int iRegister,   /* The first column is in this register */
 int iAutoidxCur   /* If non-zero, cursor of autoindex being generated */
){
 Vdbe *v = pParse->pVdbe;
 VdbeOp *pOp = sqlite3VdbeGetOp(v, iStart);
 int iEnd = sqlite3VdbeCurrentAddr(v);
 if( pParse->db->mallocFailed ) return;
 for(; iStart<iEnd; iStart++, pOp++){
  if( pOp->p1!=iTabCur ) continue;
  if( pOp->opcode==OP_Column ){
   pOp->opcode = OP_Copy;
   pOp->p1 = pOp->p2 + iRegister;
   pOp->p2 = pOp->p3;
   pOp->p3 = 0;
   pOp->p5 = 2; /* Cause the MEM_Subtype flag to be cleared */
  }else if( pOp->opcode==OP_Rowid ){
   pOp->opcode = OP_Sequence;
   pOp->p1 = iAutoidxCur;
#ifdef SQLITE_ALLOW_ROWID_IN_VIEW
   if( iAutoidxCur==0 ){
    pOp->opcode = OP_Null;
    pOp->p3 = 0;
   }
#endif
  }
 }
}

/*
** Two routines for printing the content of an sqlite3_index_info
** structure. Used for testing and debugging only. If neither
** SQLITE_TEST or SQLITE_DEBUG are defined, then these routines
** are no-ops.
*/
#if !defined(SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE) && defined(WHERETRACE_ENABLED)
static void whereTraceIndexInfoInputs(sqlite3_index_info *p){
 int i;
 if( (sqlite3WhereTrace & 0x10)==0 ) return;
 for(i=0; i<p->nConstraint; i++){
  sqlite3DebugPrintf(
    " constraint[%d]: col=%d termid=%d op=%d usabled=%d collseq=%s\n",
    i,
    p->aConstraint[i].iColumn,
    p->aConstraint[i].iTermOffset,
    p->aConstraint[i].op,
    p->aConstraint[i].usable,
    sqlite3_vtab_collation(p,i));
 }
 for(i=0; i<p->nOrderBy; i++){
  sqlite3DebugPrintf(" orderby[%d]: col=%d desc=%d\n",
    i,
    p->aOrderBy[i].iColumn,
    p->aOrderBy[i].desc);
 }
}
static void whereTraceIndexInfoOutputs(sqlite3_index_info *p){
 int i;
 if( (sqlite3WhereTrace & 0x10)==0 ) return;
 for(i=0; i<p->nConstraint; i++){
  sqlite3DebugPrintf(" usage[%d]: argvIdx=%d omit=%d\n",
    i,
    p->aConstraintUsage[i].argvIndex,
    p->aConstraintUsage[i].omit);
 }
 sqlite3DebugPrintf(" idxNum=%d\n", p->idxNum);
 sqlite3DebugPrintf(" idxStr=%s\n", p->idxStr);
 sqlite3DebugPrintf(" orderByConsumed=%d\n", p->orderByConsumed);
 sqlite3DebugPrintf(" estimatedCost=%g\n", p->estimatedCost);
 sqlite3DebugPrintf(" estimatedRows=%lld\n", p->estimatedRows);
}
#else
#define whereTraceIndexInfoInputs(A)
#define whereTraceIndexInfoOutputs(A)
#endif

/*
** We know that pSrc is an operand of an outer join. Return true if
** pTerm is a constraint that is compatible with that join.
**
** pTerm must be EP_OuterON if pSrc is the right operand of an
** outer join. pTerm can be either EP_OuterON or EP_InnerON if pSrc
** is the left operand of a RIGHT join.
**
** See https://sqlite.org/forum/forumpost/206d99a16dd9212f
** for an example of a WHERE clause constraints that may not be used on
** the right table of a RIGHT JOIN because the constraint implies a
** not-NULL condition on the left table of the RIGHT JOIN.
*/
static int constraintCompatibleWithOuterJoin(
 const WhereTerm *pTerm,    /* WHERE clause term to check */
 const SrcItem *pSrc      /* Table we are trying to access */
){
 assert( (pSrc->fg.jointype&(JT_LEFT|JT_LTORJ|JT_RIGHT))!=0 ); /* By caller */
 testcase( (pSrc->fg.jointype & (JT_LEFT|JT_LTORJ|JT_RIGHT))==JT_LEFT );
 testcase( (pSrc->fg.jointype & (JT_LEFT|JT_LTORJ|JT_RIGHT))==JT_LTORJ );
 testcase( ExprHasProperty(pTerm->pExpr, EP_OuterON) )
 testcase( ExprHasProperty(pTerm->pExpr, EP_InnerON) );
 if( !ExprHasProperty(pTerm->pExpr, EP_OuterON|EP_InnerON)
  || pTerm->pExpr->w.iJoin != pSrc->iCursor
 ){
  return 0;
 }
 if( (pSrc->fg.jointype & (JT_LEFT|JT_RIGHT))!=0
  && ExprHasProperty(pTerm->pExpr, EP_InnerON)
 ){
  return 0;
 }
 return 1;
}
 


#ifndef SQLITE_OMIT_AUTOMATIC_INDEX
/*
** Return TRUE if the WHERE clause term pTerm is of a form where it
** could be used with an index to access pSrc, assuming an appropriate
** index existed.
*/
static int termCanDriveIndex(
 const WhereTerm *pTerm,    /* WHERE clause term to check */
 const SrcItem *pSrc,      /* Table we are trying to access */
 const Bitmask notReady     /* Tables in outer loops of the join */
){
 char aff;
 if( pTerm->leftCursor!=pSrc->iCursor ) return 0;
 if( (pTerm->eOperator & (WO_EQ|WO_IS))==0 ) return 0;
 assert( (pSrc->fg.jointype & JT_RIGHT)==0 );
 if( (pSrc->fg.jointype & (JT_LEFT|JT_LTORJ|JT_RIGHT))!=0
  && !constraintCompatibleWithOuterJoin(pTerm,pSrc)
 ){
  return 0; /* See https://sqlite.org/forum/forumpost/51e6959f61 */
 }
 if( (pTerm->prereqRight & notReady)!=0 ) return 0;
 assert( (pTerm->eOperator & (WO_OR|WO_AND))==0 );
 if( pTerm->u.x.leftColumn<0 ) return 0;
 aff = pSrc->pTab->aCol[pTerm->u.x.leftColumn].affinity;
 if( !sqlite3IndexAffinityOk(pTerm->pExpr, aff) ) return 0;
 testcase( pTerm->pExpr->op==TK_IS );
 return 1;
}
#endif


#ifndef SQLITE_OMIT_AUTOMATIC_INDEX

#ifdef SQLITE_ENABLE_STMT_SCANSTATUS
/*
** Argument pIdx represents an automatic index that the current statement
** will create and populate. Add an OP_Explain with text of the form:
**
**   CREATE AUTOMATIC INDEX ON <table>(<cols>) [WHERE <expr>]
**
** This is only required if sqlite3_stmt_scanstatus() is enabled, to
** associate an SQLITE_SCANSTAT_NCYCLE and SQLITE_SCANSTAT_NLOOP
** values with. In order to avoid breaking legacy code and test cases, 
** the OP_Explain is not added if this is an EXPLAIN QUERY PLAN command.
*/
static void explainAutomaticIndex(
 Parse *pParse,
 Index *pIdx,          /* Automatic index to explain */
 int bPartial,          /* True if pIdx is a partial index */
 int *pAddrExplain        /* OUT: Address of OP_Explain */
){
 if( IS_STMT_SCANSTATUS(pParse->db) && pParse->explain!=2 ){
  Table *pTab = pIdx->pTable;
  const char *zSep = "";
  char *zText = 0;
  int ii = 0;
  sqlite3_str *pStr = sqlite3_str_new(pParse->db);
  sqlite3_str_appendf(pStr,"CREATE AUTOMATIC INDEX ON %s(", pTab->zName);
  assert( pIdx->nColumn>1 );
  assert( pIdx->aiColumn[pIdx->nColumn-1]==XN_ROWID );
  for(ii=0; ii<(pIdx->nColumn-1); ii++){
   const char *zName = 0;
   int iCol = pIdx->aiColumn[ii];

   zName = pTab->aCol[iCol].zCnName;
   sqlite3_str_appendf(pStr, "%s%s", zSep, zName);
   zSep = ", ";
  }
  zText = sqlite3_str_finish(pStr);
  if( zText==0 ){
   sqlite3OomFault(pParse->db);
  }else{
   *pAddrExplain = sqlite3VdbeExplain(
     pParse, 0, "%s)%s", zText, (bPartial ? " WHERE <expr>" : "")
   );
   sqlite3_free(zText);
  }
 }
}
#else
# define explainAutomaticIndex(a,b,c,d)
#endif

/*
** Generate code to construct the Index object for an automatic index
** and to set up the WhereLevel object pLevel so that the code generator
** makes use of the automatic index.
*/
static SQLITE_NOINLINE void constructAutomaticIndex(
 Parse *pParse,       /* The parsing context */
 const WhereClause *pWC,   /* The WHERE clause */
 const SrcItem *pSrc,    /* The FROM clause term to get the next index */
 const Bitmask notReady,   /* Mask of cursors that are not available */
 WhereLevel *pLevel     /* Write new index here */
){
 int nKeyCol;        /* Number of columns in the constructed index */
 WhereTerm *pTerm;      /* A single term of the WHERE clause */
 WhereTerm *pWCEnd;     /* End of pWC->a[] */
 Index *pIdx;        /* Object describing the transient index */
 Vdbe *v;          /* Prepared statement under construction */
 int addrInit;        /* Address of the initialization bypass jump */
 Table *pTable;       /* The table being indexed */
 int addrTop;        /* Top of the index fill loop */
 int regRecord;       /* Register holding an index record */
 int n;           /* Column counter */
 int i;           /* Loop counter */
 int mxBitCol;        /* Maximum column in pSrc->colUsed */
 CollSeq *pColl;       /* Collating sequence to on a column */
 WhereLoop *pLoop;      /* The Loop object */
 char *zNotUsed;       /* Extra space on the end of pIdx */
 Bitmask idxCols;      /* Bitmap of columns used for indexing */
 Bitmask extraCols;     /* Bitmap of additional columns */
 u8 sentWarning = 0;     /* True if a warning has been issued */
 u8 useBloomFilter = 0;   /* True to also add a Bloom filter */
 Expr *pPartial = 0;     /* Partial Index Expression */
 int iContinue = 0;     /* Jump here to skip excluded rows */
 SrcItem *pTabItem;     /* FROM clause term being indexed */
 int addrCounter = 0;    /* Address where integer counter is initialized */
 int regBase;        /* Array of registers where record is assembled */
#ifdef SQLITE_ENABLE_STMT_SCANSTATUS
 int addrExp = 0;      /* Address of OP_Explain */
#endif

 /* Generate code to skip over the creation and initialization of the
 ** transient index on 2nd and subsequent iterations of the loop. */
 v = pParse->pVdbe;
 assert( v!=0 );
 addrInit = sqlite3VdbeAddOp0(v, OP_Once); VdbeCoverage(v);

 /* Count the number of columns that will be added to the index
 ** and used to match WHERE clause constraints */
 nKeyCol = 0;
 pTable = pSrc->pTab;
 pWCEnd = &pWC->a[pWC->nTerm];
 pLoop = pLevel->pWLoop;
 idxCols = 0;
 for(pTerm=pWC->a; pTerm<pWCEnd; pTerm++){
  Expr *pExpr = pTerm->pExpr;
  /* Make the automatic index a partial index if there are terms in the
  ** WHERE clause (or the ON clause of a LEFT join) that constrain which
  ** rows of the target table (pSrc) that can be used. */
  if( (pTerm->wtFlags & TERM_VIRTUAL)==0
   && sqlite3ExprIsSingleTableConstraint(pExpr, pSrc)
  ){
   pPartial = sqlite3ExprAnd(pParse, pPartial,
                sqlite3ExprDup(pParse->db, pExpr, 0));
  }
  if( termCanDriveIndex(pTerm, pSrc, notReady) ){
   int iCol;
   Bitmask cMask;
   assert( (pTerm->eOperator & (WO_OR|WO_AND))==0 );
   iCol = pTerm->u.x.leftColumn;
   cMask = iCol>=BMS ? MASKBIT(BMS-1) : MASKBIT(iCol);
   testcase( iCol==BMS );
   testcase( iCol==BMS-1 );
   if( !sentWarning ){
    sqlite3_log(SQLITE_WARNING_AUTOINDEX,
      "automatic index on %s(%s)", pTable->zName,
      pTable->aCol[iCol].zCnName);
    sentWarning = 1;
   }
   if( (idxCols & cMask)==0 ){
    if( whereLoopResize(pParse->db, pLoop, nKeyCol+1) ){
     goto end_auto_index_create;
    }
    pLoop->aLTerm[nKeyCol++] = pTerm;
    idxCols |= cMask;
   }
  }
 }
 assert( nKeyCol>0 || pParse->db->mallocFailed );
 pLoop->u.btree.nEq = pLoop->nLTerm = nKeyCol;
 pLoop->wsFlags = WHERE_COLUMN_EQ | WHERE_IDX_ONLY | WHERE_INDEXED
           | WHERE_AUTO_INDEX;

 /* Count the number of additional columns needed to create a
 ** covering index. A "covering index" is an index that contains all
 ** columns that are needed by the query. With a covering index, the
 ** original table never needs to be accessed. Automatic indices must
 ** be a covering index because the index will not be updated if the
 ** original table changes and the index and table cannot both be used
 ** if they go out of sync.
 */
 if( IsView(pTable) ){
  extraCols = ALLBITS;
 }else{
  extraCols = pSrc->colUsed & (~idxCols | MASKBIT(BMS-1));
 }
 mxBitCol = MIN(BMS-1,pTable->nCol);
 testcase( pTable->nCol==BMS-1 );
 testcase( pTable->nCol==BMS-2 );
 for(i=0; i<mxBitCol; i++){
  if( extraCols & MASKBIT(i) ) nKeyCol++;
 }
 if( pSrc->colUsed & MASKBIT(BMS-1) ){
  nKeyCol += pTable->nCol - BMS + 1;
 }

 /* Construct the Index object to describe this index */
 pIdx = sqlite3AllocateIndexObject(pParse->db, nKeyCol+1, 0, &zNotUsed);
 if( pIdx==0 ) goto end_auto_index_create;
 pLoop->u.btree.pIndex = pIdx;
 pIdx->zName = "auto-index";
 pIdx->pTable = pTable;
 n = 0;
 idxCols = 0;
 for(pTerm=pWC->a; pTerm<pWCEnd; pTerm++){
  if( termCanDriveIndex(pTerm, pSrc, notReady) ){
   int iCol;
   Bitmask cMask;
   assert( (pTerm->eOperator & (WO_OR|WO_AND))==0 );
   iCol = pTerm->u.x.leftColumn;
   cMask = iCol>=BMS ? MASKBIT(BMS-1) : MASKBIT(iCol);
   testcase( iCol==BMS-1 );
   testcase( iCol==BMS );
   if( (idxCols & cMask)==0 ){
    Expr *pX = pTerm->pExpr;
    idxCols |= cMask;
    pIdx->aiColumn[n] = pTerm->u.x.leftColumn;
    pColl = sqlite3ExprCompareCollSeq(pParse, pX);
    assert( pColl!=0 || pParse->nErr>0 ); /* TH3 collate01.800 */
    pIdx->azColl[n] = pColl ? pColl->zName : sqlite3StrBINARY;
    n++;
    if( ALWAYS(pX->pLeft!=0)
     && sqlite3ExprAffinity(pX->pLeft)!=SQLITE_AFF_TEXT
    ){
     /* TUNING: only use a Bloom filter on an automatic index
     ** if one or more key columns has the ability to hold numeric
     ** values, since strings all have the same hash in the Bloom
     ** filter implementation and hence a Bloom filter on a text column
     ** is not usually helpful. */
     useBloomFilter = 1;
    }
   }
  }
 }
 assert( (u32)n==pLoop->u.btree.nEq );

 /* Add additional columns needed to make the automatic index into
 ** a covering index */
 for(i=0; i<mxBitCol; i++){
  if( extraCols & MASKBIT(i) ){
   pIdx->aiColumn[n] = i;
   pIdx->azColl[n] = sqlite3StrBINARY;
   n++;
  }
 }
 if( pSrc->colUsed & MASKBIT(BMS-1) ){
  for(i=BMS-1; i<pTable->nCol; i++){
   pIdx->aiColumn[n] = i;
   pIdx->azColl[n] = sqlite3StrBINARY;
   n++;
  }
 }
 assert( n==nKeyCol );
 pIdx->aiColumn[n] = XN_ROWID;
 pIdx->azColl[n] = sqlite3StrBINARY;

 /* Create the automatic index */
 explainAutomaticIndex(pParse, pIdx, pPartial!=0, &addrExp);
 assert( pLevel->iIdxCur>=0 );
 pLevel->iIdxCur = pParse->nTab++;
 sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_OpenAutoindex, pLevel->iIdxCur, nKeyCol+1);
 sqlite3VdbeSetP4KeyInfo(pParse, pIdx);
 VdbeComment((v, "for %s", pTable->zName));
 if( OptimizationEnabled(pParse->db, SQLITE_BloomFilter) && useBloomFilter ){
  sqlite3WhereExplainBloomFilter(pParse, pWC->pWInfo, pLevel);
  pLevel->regFilter = ++pParse->nMem;
  sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_Blob, 10000, pLevel->regFilter);
 }

 /* Fill the automatic index with content */
 pTabItem = &pWC->pWInfo->pTabList->a[pLevel->iFrom];
 if( pTabItem->fg.viaCoroutine ){
  int regYield = pTabItem->regReturn;
  addrCounter = sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_Integer, 0, 0);
  sqlite3VdbeAddOp3(v, OP_InitCoroutine, regYield, 0, pTabItem->addrFillSub);
  addrTop = sqlite3VdbeAddOp1(v, OP_Yield, regYield);
  VdbeCoverage(v);
  VdbeComment((v, "next row of %s", pTabItem->pTab->zName));
 }else{
  addrTop = sqlite3VdbeAddOp1(v, OP_Rewind, pLevel->iTabCur); VdbeCoverage(v);
 }
 if( pPartial ){
  iContinue = sqlite3VdbeMakeLabel(pParse);
  sqlite3ExprIfFalse(pParse, pPartial, iContinue, SQLITE_JUMPIFNULL);
  pLoop->wsFlags |= WHERE_PARTIALIDX;
 }
 regRecord = sqlite3GetTempReg(pParse);
 regBase = sqlite3GenerateIndexKey(
   pParse, pIdx, pLevel->iTabCur, regRecord, 0, 0, 0, 0
 );
 if( pLevel->regFilter ){
  sqlite3VdbeAddOp4Int(v, OP_FilterAdd, pLevel->regFilter, 0,
             regBase, pLoop->u.btree.nEq);
 }
 sqlite3VdbeScanStatusCounters(v, addrExp, addrExp, sqlite3VdbeCurrentAddr(v));
 sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_IdxInsert, pLevel->iIdxCur, regRecord);
 sqlite3VdbeChangeP5(v, OPFLAG_USESEEKRESULT);
 if( pPartial ) sqlite3VdbeResolveLabel(v, iContinue);
 if( pTabItem->fg.viaCoroutine ){
  sqlite3VdbeChangeP2(v, addrCounter, regBase+n);
  testcase( pParse->db->mallocFailed );
  assert( pLevel->iIdxCur>0 );
  translateColumnToCopy(pParse, addrTop, pLevel->iTabCur,
             pTabItem->regResult, pLevel->iIdxCur);
  sqlite3VdbeGoto(v, addrTop);
  pTabItem->fg.viaCoroutine = 0;
 }else{
  sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_Next, pLevel->iTabCur, addrTop+1); VdbeCoverage(v);
  sqlite3VdbeChangeP5(v, SQLITE_STMTSTATUS_AUTOINDEX);
 }
 sqlite3VdbeJumpHere(v, addrTop);
 sqlite3ReleaseTempReg(pParse, regRecord);
 
 /* Jump here when skipping the initialization */
 sqlite3VdbeJumpHere(v, addrInit);
 sqlite3VdbeScanStatusRange(v, addrExp, addrExp, -1);

end_auto_index_create:
 sqlite3ExprDelete(pParse->db, pPartial);
}
#endif /* SQLITE_OMIT_AUTOMATIC_INDEX */

/*
** Generate bytecode that will initialize a Bloom filter that is appropriate
** for pLevel.
**
** If there are inner loops within pLevel that have the WHERE_BLOOMFILTER
** flag set, initialize a Bloomfilter for them as well. Except don't do
** this recursive initialization if the SQLITE_BloomPulldown optimization has
** been turned off.
**
** When the Bloom filter is initialized, the WHERE_BLOOMFILTER flag is cleared
** from the loop, but the regFilter value is set to a register that implements
** the Bloom filter. When regFilter is positive, the
** sqlite3WhereCodeOneLoopStart() will generate code to test the Bloom filter
** and skip the subsequence B-Tree seek if the Bloom filter indicates that
** no matching rows exist.
**
** This routine may only be called if it has previously been determined that
** the loop would benefit from a Bloom filter, and the WHERE_BLOOMFILTER bit
** is set.
*/
static SQLITE_NOINLINE void sqlite3ConstructBloomFilter(
 WhereInfo *pWInfo,  /* The WHERE clause */
 int iLevel,      /* Index in pWInfo->a[] that is pLevel */
 WhereLevel *pLevel,  /* Make a Bloom filter for this FROM term */
 Bitmask notReady   /* Loops that are not ready */
){
 int addrOnce;            /* Address of opening OP_Once */
 int addrTop;             /* Address of OP_Rewind */
 int addrCont;            /* Jump here to skip a row */
 const WhereTerm *pTerm;       /* For looping over WHERE clause terms */
 const WhereTerm *pWCEnd;       /* Last WHERE clause term */
 Parse *pParse = pWInfo->pParse;   /* Parsing context */
 Vdbe *v = pParse->pVdbe;       /* VDBE under construction */
 WhereLoop *pLoop = pLevel->pWLoop;  /* The loop being coded */
 int iCur;              /* Cursor for table getting the filter */
 IndexedExpr *saved_pIdxEpr;     /* saved copy of Parse.pIdxEpr */

 saved_pIdxEpr = pParse->pIdxEpr;
 pParse->pIdxEpr = 0;

 assert( pLoop!=0 );
 assert( v!=0 );
 assert( pLoop->wsFlags & WHERE_BLOOMFILTER );

 addrOnce = sqlite3VdbeAddOp0(v, OP_Once); VdbeCoverage(v);
 do{
  const SrcItem *pItem;
  const Table *pTab;
  u64 sz;
  sqlite3WhereExplainBloomFilter(pParse, pWInfo, pLevel);
  addrCont = sqlite3VdbeMakeLabel(pParse);
  iCur = pLevel->iTabCur;
  pLevel->regFilter = ++pParse->nMem;

  /* The Bloom filter is a Blob held in a register. Initialize it
  ** to zero-filled blob of at least 80K bits, but maybe more if the
  ** estimated size of the table is larger. We could actually
  ** measure the size of the table at run-time using OP_Count with
  ** P3==1 and use that value to initialize the blob. But that makes
  ** testing complicated. By basing the blob size on the value in the
  ** sqlite_stat1 table, testing is much easier.
  */
  pItem = &pWInfo->pTabList->a[pLevel->iFrom];
  assert( pItem!=0 );
  pTab = pItem->pTab;
  assert( pTab!=0 );
  sz = sqlite3LogEstToInt(pTab->nRowLogEst);
  if( sz<10000 ){
   sz = 10000;
  }else if( sz>10000000 ){
   sz = 10000000;
  }
  sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_Blob, (int)sz, pLevel->regFilter);

  addrTop = sqlite3VdbeAddOp1(v, OP_Rewind, iCur); VdbeCoverage(v);
  pWCEnd = &pWInfo->sWC.a[pWInfo->sWC.nTerm];
  for(pTerm=pWInfo->sWC.a; pTerm<pWCEnd; pTerm++){
   Expr *pExpr = pTerm->pExpr;
   if( (pTerm->wtFlags & TERM_VIRTUAL)==0
    && sqlite3ExprIsSingleTableConstraint(pExpr, pItem)
   ){
    sqlite3ExprIfFalse(pParse, pTerm->pExpr, addrCont, SQLITE_JUMPIFNULL);
   }
  }
  if( pLoop->wsFlags & WHERE_IPK ){
   int r1 = sqlite3GetTempReg(pParse);
   sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_Rowid, iCur, r1);
   sqlite3VdbeAddOp4Int(v, OP_FilterAdd, pLevel->regFilter, 0, r1, 1);
   sqlite3ReleaseTempReg(pParse, r1);
  }else{
   Index *pIdx = pLoop->u.btree.pIndex;
   int n = pLoop->u.btree.nEq;
   int r1 = sqlite3GetTempRange(pParse, n);
   int jj;
   for(jj=0; jj<n; jj++){
    assert( pIdx->pTable==pItem->pTab );
    sqlite3ExprCodeLoadIndexColumn(pParse, pIdx, iCur, jj, r1+jj);
   }
   sqlite3VdbeAddOp4Int(v, OP_FilterAdd, pLevel->regFilter, 0, r1, n);
   sqlite3ReleaseTempRange(pParse, r1, n);
  }
  sqlite3VdbeResolveLabel(v, addrCont);
  sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_Next, pLevel->iTabCur, addrTop+1);
  VdbeCoverage(v);
  sqlite3VdbeJumpHere(v, addrTop);
  pLoop->wsFlags &= ~WHERE_BLOOMFILTER;
  if( OptimizationDisabled(pParse->db, SQLITE_BloomPulldown) ) break;
  while( ++iLevel < pWInfo->nLevel ){
   const SrcItem *pTabItem;
   pLevel = &pWInfo->a[iLevel];
   pTabItem = &pWInfo->pTabList->a[pLevel->iFrom];
   if( pTabItem->fg.jointype & (JT_LEFT|JT_LTORJ) ) continue;
   pLoop = pLevel->pWLoop;
   if( NEVER(pLoop==0) ) continue;
   if( pLoop->prereq & notReady ) continue;
   if( (pLoop->wsFlags & (WHERE_BLOOMFILTER|WHERE_COLUMN_IN))
         ==WHERE_BLOOMFILTER
   ){
    /* This is a candidate for bloom-filter pull-down (early evaluation).
    ** The test that WHERE_COLUMN_IN is omitted is important, as we are
    ** not able to do early evaluation of bloom filters that make use of
    ** the IN operator */
    break;
   }
  }
 }while( iLevel < pWInfo->nLevel );
 sqlite3VdbeJumpHere(v, addrOnce);
 pParse->pIdxEpr = saved_pIdxEpr;
}


#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
/*
** Allocate and populate an sqlite3_index_info structure. It is the 
** responsibility of the caller to eventually release the structure
** by passing the pointer returned by this function to freeIndexInfo().
*/
static sqlite3_index_info *allocateIndexInfo(
 WhereInfo *pWInfo,       /* The WHERE clause */
 WhereClause *pWC,        /* The WHERE clause being analyzed */
 Bitmask mUnusable,       /* Ignore terms with these prereqs */
 SrcItem *pSrc,         /* The FROM clause term that is the vtab */
 u16 *pmNoOmit          /* Mask of terms not to omit */
){
 int i, j;
 int nTerm;
 Parse *pParse = pWInfo->pParse;
 struct sqlite3_index_constraint *pIdxCons;
 struct sqlite3_index_orderby *pIdxOrderBy;
 struct sqlite3_index_constraint_usage *pUsage;
 struct HiddenIndexInfo *pHidden;
 WhereTerm *pTerm;
 int nOrderBy;
 sqlite3_index_info *pIdxInfo;
 u16 mNoOmit = 0;
 const Table *pTab;
 int eDistinct = 0;
 ExprList *pOrderBy = pWInfo->pOrderBy;
 
 assert( pSrc!=0 );
 pTab = pSrc->pTab;
 assert( pTab!=0 );
 assert( IsVirtual(pTab) );

 /* Find all WHERE clause constraints referring to this virtual table.
 ** Mark each term with the TERM_OK flag. Set nTerm to the number of
 ** terms found.
 */
 for(i=nTerm=0, pTerm=pWC->a; i<pWC->nTerm; i++, pTerm++){
  pTerm->wtFlags &= ~TERM_OK;
  if( pTerm->leftCursor != pSrc->iCursor ) continue;
  if( pTerm->prereqRight & mUnusable ) continue;
  assert( IsPowerOfTwo(pTerm->eOperator & ~WO_EQUIV) );
  testcase( pTerm->eOperator & WO_IN );
  testcase( pTerm->eOperator & WO_ISNULL );
  testcase( pTerm->eOperator & WO_IS );
  testcase( pTerm->eOperator & WO_ALL );
  if( (pTerm->eOperator & ~(WO_EQUIV))==0 ) continue;
  if( pTerm->wtFlags & TERM_VNULL ) continue;

  assert( (pTerm->eOperator & (WO_OR|WO_AND))==0 );
  assert( pTerm->u.x.leftColumn>=XN_ROWID );
  assert( pTerm->u.x.leftColumn<pTab->nCol );
  if( (pSrc->fg.jointype & (JT_LEFT|JT_LTORJ|JT_RIGHT))!=0
   && !constraintCompatibleWithOuterJoin(pTerm,pSrc)
  ){
   continue;
  }
  nTerm++;
  pTerm->wtFlags |= TERM_OK;
 }

 /* If the ORDER BY clause contains only columns in the current 
 ** virtual table then allocate space for the aOrderBy part of
 ** the sqlite3_index_info structure.
 */
 nOrderBy = 0;
 if( pOrderBy ){
  int n = pOrderBy->nExpr;
  for(i=0; i<n; i++){
   Expr *pExpr = pOrderBy->a[i].pExpr;
   Expr *pE2;

   /* Skip over constant terms in the ORDER BY clause */
   if( sqlite3ExprIsConstant(pExpr) ){
    continue;
   }

   /* Virtual tables are unable to deal with NULLS FIRST */
   if( pOrderBy->a[i].fg.sortFlags & KEYINFO_ORDER_BIGNULL ) break;

   /* First case - a direct column references without a COLLATE operator */
   if( pExpr->op==TK_COLUMN && pExpr->iTable==pSrc->iCursor ){
    assert( pExpr->iColumn>=XN_ROWID && pExpr->iColumn<pTab->nCol );
    continue;
   }

   /* 2nd case - a column reference with a COLLATE operator. Only match
   ** of the COLLATE operator matches the collation of the column. */
   if( pExpr->op==TK_COLLATE
    && (pE2 = pExpr->pLeft)->op==TK_COLUMN
    && pE2->iTable==pSrc->iCursor
   ){
    const char *zColl; /* The collating sequence name */
    assert( !ExprHasProperty(pExpr, EP_IntValue) );
    assert( pExpr->u.zToken!=0 );
    assert( pE2->iColumn>=XN_ROWID && pE2->iColumn<pTab->nCol );
    pExpr->iColumn = pE2->iColumn;
    if( pE2->iColumn<0 ) continue; /* Collseq does not matter for rowid */
    zColl = sqlite3ColumnColl(&pTab->aCol[pE2->iColumn]);
    if( zColl==0 ) zColl = sqlite3StrBINARY;
    if( sqlite3_stricmp(pExpr->u.zToken, zColl)==0 ) continue;
   }

   /* No matches cause a break out of the loop */
   break;
  }
  if( i==n ){
   nOrderBy = n;
   if( (pWInfo->wctrlFlags & WHERE_DISTINCTBY) ){
    eDistinct = 2 + ((pWInfo->wctrlFlags & WHERE_SORTBYGROUP)!=0);
   }else if( pWInfo->wctrlFlags & WHERE_GROUPBY ){
    eDistinct = 1;
   }
  }
 }

 /* Allocate the sqlite3_index_info structure
 */
 pIdxInfo = sqlite3DbMallocZero(pParse->db, sizeof(*pIdxInfo)
              + (sizeof(*pIdxCons) + sizeof(*pUsage))*nTerm
              + sizeof(*pIdxOrderBy)*nOrderBy + sizeof(*pHidden)
              + sizeof(sqlite3_value*)*nTerm );
 if( pIdxInfo==0 ){
  sqlite3ErrorMsg(pParse, "out of memory");
  return 0;
 }
 pHidden = (struct HiddenIndexInfo*)&pIdxInfo[1];
 pIdxCons = (struct sqlite3_index_constraint*)&pHidden->aRhs[nTerm];
 pIdxOrderBy = (struct sqlite3_index_orderby*)&pIdxCons[nTerm];
 pUsage = (struct sqlite3_index_constraint_usage*)&pIdxOrderBy[nOrderBy];
 pIdxInfo->aConstraint = pIdxCons;
 pIdxInfo->aOrderBy = pIdxOrderBy;
 pIdxInfo->aConstraintUsage = pUsage;
 pHidden->pWC = pWC;
 pHidden->pParse = pParse;
 pHidden->eDistinct = eDistinct;
 pHidden->mIn = 0;
 for(i=j=0, pTerm=pWC->a; i<pWC->nTerm; i++, pTerm++){
  u16 op;
  if( (pTerm->wtFlags & TERM_OK)==0 ) continue;
  pIdxCons[j].iColumn = pTerm->u.x.leftColumn;
  pIdxCons[j].iTermOffset = i;
  op = pTerm->eOperator & WO_ALL;
  if( op==WO_IN ){
   if( (pTerm->wtFlags & TERM_SLICE)==0 ){
    pHidden->mIn |= SMASKBIT32(j);
   }
   op = WO_EQ;
  }
  if( op==WO_AUX ){
   pIdxCons[j].op = pTerm->eMatchOp;
  }else if( op & (WO_ISNULL|WO_IS) ){
   if( op==WO_ISNULL ){
    pIdxCons[j].op = SQLITE_INDEX_CONSTRAINT_ISNULL;
   }else{
    pIdxCons[j].op = SQLITE_INDEX_CONSTRAINT_IS;
   }
  }else{
   pIdxCons[j].op = (u8)op;
   /* The direct assignment in the previous line is possible only because
   ** the WO_ and SQLITE_INDEX_CONSTRAINT_ codes are identical. The
   ** following asserts verify this fact. */
   assert( WO_EQ==SQLITE_INDEX_CONSTRAINT_EQ );
   assert( WO_LT==SQLITE_INDEX_CONSTRAINT_LT );
   assert( WO_LE==SQLITE_INDEX_CONSTRAINT_LE );
   assert( WO_GT==SQLITE_INDEX_CONSTRAINT_GT );
   assert( WO_GE==SQLITE_INDEX_CONSTRAINT_GE );
   assert( pTerm->eOperator&(WO_IN|WO_EQ|WO_LT|WO_LE|WO_GT|WO_GE|WO_AUX) );

   if( op & (WO_LT|WO_LE|WO_GT|WO_GE)
    && sqlite3ExprIsVector(pTerm->pExpr->pRight) 
   ){
    testcase( j!=i );
    if( j<16 ) mNoOmit |= (1 << j);
    if( op==WO_LT ) pIdxCons[j].op = WO_LE;
    if( op==WO_GT ) pIdxCons[j].op = WO_GE;
   }
  }

  j++;
 }
 assert( j==nTerm );
 pIdxInfo->nConstraint = j;
 for(i=j=0; i<nOrderBy; i++){
  Expr *pExpr = pOrderBy->a[i].pExpr;
  if( sqlite3ExprIsConstant(pExpr) ) continue;
  assert( pExpr->op==TK_COLUMN
     || (pExpr->op==TK_COLLATE && pExpr->pLeft->op==TK_COLUMN
       && pExpr->iColumn==pExpr->pLeft->iColumn) );
  pIdxOrderBy[j].iColumn = pExpr->iColumn;
  pIdxOrderBy[j].desc = pOrderBy->a[i].fg.sortFlags & KEYINFO_ORDER_DESC;
  j++;
 }
 pIdxInfo->nOrderBy = j;

 *pmNoOmit = mNoOmit;
 return pIdxInfo;
}

/*
** Free an sqlite3_index_info structure allocated by allocateIndexInfo()
** and possibly modified by xBestIndex methods.
*/
static void freeIndexInfo(sqlite3 *db, sqlite3_index_info *pIdxInfo){
 HiddenIndexInfo *pHidden;
 int i;
 assert( pIdxInfo!=0 );
 pHidden = (HiddenIndexInfo*)&pIdxInfo[1];
 assert( pHidden->pParse!=0 );
 assert( pHidden->pParse->db==db );
 for(i=0; i<pIdxInfo->nConstraint; i++){
  sqlite3ValueFree(pHidden->aRhs[i]); /* IMP: R-14553-25174 */
  pHidden->aRhs[i] = 0;
 }
 sqlite3DbFree(db, pIdxInfo);
}

/*
** The table object reference passed as the second argument to this function
** must represent a virtual table. This function invokes the xBestIndex()
** method of the virtual table with the sqlite3_index_info object that
** comes in as the 3rd argument to this function.
**
** If an error occurs, pParse is populated with an error message and an
** appropriate error code is returned. A return of SQLITE_CONSTRAINT from
** xBestIndex is not considered an error. SQLITE_CONSTRAINT indicates that
** the current configuration of "unusable" flags in sqlite3_index_info can
** not result in a valid plan.
**
** Whether or not an error is returned, it is the responsibility of the
** caller to eventually free p->idxStr if p->needToFreeIdxStr indicates
** that this is required.
*/
static int vtabBestIndex(Parse *pParse, Table *pTab, sqlite3_index_info *p){
 sqlite3_vtab *pVtab = sqlite3GetVTable(pParse->db, pTab)->pVtab;
 int rc;

 whereTraceIndexInfoInputs(p);
 pParse->db->nSchemaLock++;
 rc = pVtab->pModule->xBestIndex(pVtab, p);
 pParse->db->nSchemaLock--;
 whereTraceIndexInfoOutputs(p);

 if( rc!=SQLITE_OK && rc!=SQLITE_CONSTRAINT ){
  if( rc==SQLITE_NOMEM ){
   sqlite3OomFault(pParse->db);
  }else if( !pVtab->zErrMsg ){
   sqlite3ErrorMsg(pParse, "%s", sqlite3ErrStr(rc));
  }else{
   sqlite3ErrorMsg(pParse, "%s", pVtab->zErrMsg);
  }
 }
 if( pTab->u.vtab.p->bAllSchemas ){
  sqlite3VtabUsesAllSchemas(pParse);
 }
 sqlite3_free(pVtab->zErrMsg);
 pVtab->zErrMsg = 0;
 return rc;
}
#endif /* !defined(SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE) */

#ifdef SQLITE_ENABLE_STAT4
/*
** Estimate the location of a particular key among all keys in an
** index. Store the results in aStat as follows:
**
**  aStat[0]   Est. number of rows less than pRec
**  aStat[1]   Est. number of rows equal to pRec
**
** Return the index of the sample that is the smallest sample that
** is greater than or equal to pRec. Note that this index is not an index
** into the aSample[] array - it is an index into a virtual set of samples
** based on the contents of aSample[] and the number of fields in record 
** pRec. 
*/
static int whereKeyStats(
 Parse *pParse,       /* Database connection */
 Index *pIdx,        /* Index to consider domain of */
 UnpackedRecord *pRec,    /* Vector of values to consider */
 int roundUp,        /* Round up if true. Round down if false */
 tRowcnt *aStat       /* OUT: stats written here */
){
 IndexSample *aSample = pIdx->aSample;
 int iCol;          /* Index of required stats in anEq[] etc. */
 int i;           /* Index of first sample >= pRec */
 int iSample;        /* Smallest sample larger than or equal to pRec */
 int iMin = 0;        /* Smallest sample not yet tested */
 int iTest;         /* Next sample to test */
 int res;          /* Result of comparison operation */
 int nField;         /* Number of fields in pRec */
 tRowcnt iLower = 0;     /* anLt[] + anEq[] of largest sample pRec is > */

#ifndef SQLITE_DEBUG
 UNUSED_PARAMETER( pParse );
#endif
 assert( pRec!=0 );
 assert( pIdx->nSample>0 );
 assert( pRec->nField>0 );
 

 /* Do a binary search to find the first sample greater than or equal
 ** to pRec. If pRec contains a single field, the set of samples to search
 ** is simply the aSample[] array. If the samples in aSample[] contain more
 ** than one fields, all fields following the first are ignored.
 **
 ** If pRec contains N fields, where N is more than one, then as well as the
 ** samples in aSample[] (truncated to N fields), the search also has to
 ** consider prefixes of those samples. For example, if the set of samples
 ** in aSample is:
 **
 **   aSample[0] = (a, 5) 
 **   aSample[1] = (a, 10) 
 **   aSample[2] = (b, 5) 
 **   aSample[3] = (c, 100) 
 **   aSample[4] = (c, 105)
 **
 ** Then the search space should ideally be the samples above and the 
 ** unique prefixes [a], [b] and [c]. But since that is hard to organize, 
 ** the code actually searches this set:
 **
 **   0: (a) 
 **   1: (a, 5) 
 **   2: (a, 10) 
 **   3: (a, 10) 
 **   4: (b) 
 **   5: (b, 5) 
 **   6: (c) 
 **   7: (c, 100) 
 **   8: (c, 105)
 **   9: (c, 105)
 **
 ** For each sample in the aSample[] array, N samples are present in the
 ** effective sample array. In the above, samples 0 and 1 are based on 
 ** sample aSample[0]. Samples 2 and 3 on aSample[1] etc.
 **
 ** Often, sample i of each block of N effective samples has (i+1) fields.
 ** Except, each sample may be extended to ensure that it is greater than or
 ** equal to the previous sample in the array. For example, in the above, 
 ** sample 2 is the first sample of a block of N samples, so at first it 
 ** appears that it should be 1 field in size. However, that would make it 
 ** smaller than sample 1, so the binary search would not work. As a result, 
 ** it is extended to two fields. The duplicates that this creates do not 
 ** cause any problems.
 */
 if( !HasRowid(pIdx->pTable) && IsPrimaryKeyIndex(pIdx) ){
  nField = pIdx->nKeyCol;
 }else{
  nField = pIdx->nColumn;
 }
 nField = MIN(pRec->nField, nField);
 iCol = 0;
 iSample = pIdx->nSample * nField;
 do{
  int iSamp;          /* Index in aSample[] of test sample */
  int n;            /* Number of fields in test sample */

  iTest = (iMin+iSample)/2;
  iSamp = iTest / nField;
  if( iSamp>0 ){
   /* The proposed effective sample is a prefix of sample aSample[iSamp].
   ** Specifically, the shortest prefix of at least (1 + iTest%nField) 
   ** fields that is greater than the previous effective sample. */
   for(n=(iTest % nField) + 1; n<nField; n++){
    if( aSample[iSamp-1].anLt[n-1]!=aSample[iSamp].anLt[n-1] ) break;
   }
  }else{
   n = iTest + 1;
  }

  pRec->nField = n;
  res = sqlite3VdbeRecordCompare(aSample[iSamp].n, aSample[iSamp].p, pRec);
  if( res<0 ){
   iLower = aSample[iSamp].anLt[n-1] + aSample[iSamp].anEq[n-1];
   iMin = iTest+1;
  }else if( res==0 && n<nField ){
   iLower = aSample[iSamp].anLt[n-1];
   iMin = iTest+1;
   res = -1;
  }else{
   iSample = iTest;
   iCol = n-1;
  }
 }while( res && iMin<iSample );
 i = iSample / nField;

#ifdef SQLITE_DEBUG
 /* The following assert statements check that the binary search code
 ** above found the right answer. This block serves no purpose other
 ** than to invoke the asserts. */
 if( pParse->db->mallocFailed==0 ){
  if( res==0 ){
   /* If (res==0) is true, then pRec must be equal to sample i. */
   assert( i<pIdx->nSample );
   assert( iCol==nField-1 );
   pRec->nField = nField;
   assert( 0==sqlite3VdbeRecordCompare(aSample[i].n, aSample[i].p, pRec) 
      || pParse->db->mallocFailed 
   );
  }else{
   /* Unless i==pIdx->nSample, indicating that pRec is larger than
   ** all samples in the aSample[] array, pRec must be smaller than the
   ** (iCol+1) field prefix of sample i. */
   assert( i<=pIdx->nSample && i>=0 );
   pRec->nField = iCol+1;
   assert( i==pIdx->nSample 
      || sqlite3VdbeRecordCompare(aSample[i].n, aSample[i].p, pRec)>0
      || pParse->db->mallocFailed );

   /* if i==0 and iCol==0, then record pRec is smaller than all samples
   ** in the aSample[] array. Otherwise, if (iCol>0) then pRec must
   ** be greater than or equal to the (iCol) field prefix of sample i.
   ** If (i>0), then pRec must also be greater than sample (i-1). */
   if( iCol>0 ){
    pRec->nField = iCol;
    assert( sqlite3VdbeRecordCompare(aSample[i].n, aSample[i].p, pRec)<=0
       || pParse->db->mallocFailed || CORRUPT_DB );
   }
   if( i>0 ){
    pRec->nField = nField;
    assert( sqlite3VdbeRecordCompare(aSample[i-1].n, aSample[i-1].p, pRec)<0
       || pParse->db->mallocFailed || CORRUPT_DB );
   }
  }
 }
#endif /* ifdef SQLITE_DEBUG */

 if( res==0 ){
  /* Record pRec is equal to sample i */
  assert( iCol==nField-1 );
  aStat[0] = aSample[i].anLt[iCol];
  aStat[1] = aSample[i].anEq[iCol];
 }else{
  /* At this point, the (iCol+1) field prefix of aSample[i] is the first 
  ** sample that is greater than pRec. Or, if i==pIdx->nSample then pRec
  ** is larger than all samples in the array. */
  tRowcnt iUpper, iGap;
  if( i>=pIdx->nSample ){
   iUpper = pIdx->nRowEst0;
  }else{
   iUpper = aSample[i].anLt[iCol];
  }

  if( iLower>=iUpper ){
   iGap = 0;
  }else{
   iGap = iUpper - iLower;
  }
  if( roundUp ){
   iGap = (iGap*2)/3;
  }else{
   iGap = iGap/3;
  }
  aStat[0] = iLower + iGap;
  aStat[1] = pIdx->aAvgEq[nField-1];
 }

 /* Restore the pRec->nField value before returning. */
 pRec->nField = nField;
 return i;
}
#endif /* SQLITE_ENABLE_STAT4 */

/*
** If it is not NULL, pTerm is a term that provides an upper or lower
** bound on a range scan. Without considering pTerm, it is estimated 
** that the scan will visit nNew rows. This function returns the number
** estimated to be visited after taking pTerm into account.
**
** If the user explicitly specified a likelihood() value for this term,
** then the return value is the likelihood multiplied by the number of
** input rows. Otherwise, this function assumes that an "IS NOT NULL" term
** has a likelihood of 0.50, and any other term a likelihood of 0.25.
*/
static LogEst whereRangeAdjust(WhereTerm *pTerm, LogEst nNew){
 LogEst nRet = nNew;
 if( pTerm ){
  if( pTerm->truthProb<=0 ){
   nRet += pTerm->truthProb;
  }else if( (pTerm->wtFlags & TERM_VNULL)==0 ){
   nRet -= 20;    assert( 20==sqlite3LogEst(4) );
  }
 }
 return nRet;
}


#ifdef SQLITE_ENABLE_STAT4
/*
** Return the affinity for a single column of an index.
*/
char sqlite3IndexColumnAffinity(sqlite3 *db, Index *pIdx, int iCol){
 assert( iCol>=0 && iCol<pIdx->nColumn );
 if( !pIdx->zColAff ){
  if( sqlite3IndexAffinityStr(db, pIdx)==0 ) return SQLITE_AFF_BLOB;
 }
 assert( pIdx->zColAff[iCol]!=0 );
 return pIdx->zColAff[iCol];
}
#endif


#ifdef SQLITE_ENABLE_STAT4
/* 
** This function is called to estimate the number of rows visited by a
** range-scan on a skip-scan index. For example:
**
**  CREATE INDEX i1 ON t1(a, b, c);
**  SELECT * FROM t1 WHERE a=? AND c BETWEEN ? AND ?;
**
** Value pLoop->nOut is currently set to the estimated number of rows 
** visited for scanning (a=? AND b=?). This function reduces that estimate 
** by some factor to account for the (c BETWEEN ? AND ?) expression based
** on the stat4 data for the index. this scan will be peformed multiple 
** times (once for each (a,b) combination that matches a=?) is dealt with 
** by the caller.
**
** It does this by scanning through all stat4 samples, comparing values
** extracted from pLower and pUpper with the corresponding column in each
** sample. If L and U are the number of samples found to be less than or
** equal to the values extracted from pLower and pUpper respectively, and
** N is the total number of samples, the pLoop->nOut value is adjusted
** as follows:
**
**  nOut = nOut * ( min(U - L, 1) / N )
**
** If pLower is NULL, or a value cannot be extracted from the term, L is
** set to zero. If pUpper is NULL, or a value cannot be extracted from it,
** U is set to N.
**
** Normally, this function sets *pbDone to 1 before returning. However,
** if no value can be extracted from either pLower or pUpper (and so the
** estimate of the number of rows delivered remains unchanged), *pbDone
** is left as is.
**
** If an error occurs, an SQLite error code is returned. Otherwise, 
** SQLITE_OK.
*/
static int whereRangeSkipScanEst(
 Parse *pParse,    /* Parsing & code generating context */
 WhereTerm *pLower,  /* Lower bound on the range. ex: "x>123" Might be NULL */
 WhereTerm *pUpper,  /* Upper bound on the range. ex: "x<455" Might be NULL */
 WhereLoop *pLoop,  /* Update the .nOut value of this loop */
 int *pbDone     /* Set to true if at least one expr. value extracted */
){
 Index *p = pLoop->u.btree.pIndex;
 int nEq = pLoop->u.btree.nEq;
 sqlite3 *db = pParse->db;
 int nLower = -1;
 int nUpper = p->nSample+1;
 int rc = SQLITE_OK;
 u8 aff = sqlite3IndexColumnAffinity(db, p, nEq);
 CollSeq *pColl;
 
 sqlite3_value *p1 = 0;     /* Value extracted from pLower */
 sqlite3_value *p2 = 0;     /* Value extracted from pUpper */
 sqlite3_value *pVal = 0;    /* Value extracted from record */

 pColl = sqlite3LocateCollSeq(pParse, p->azColl[nEq]);
 if( pLower ){
  rc = sqlite3Stat4ValueFromExpr(pParse, pLower->pExpr->pRight, aff, &p1);
  nLower = 0;
 }
 if( pUpper && rc==SQLITE_OK ){
  rc = sqlite3Stat4ValueFromExpr(pParse, pUpper->pExpr->pRight, aff, &p2);
  nUpper = p2 ? 0 : p->nSample;
 }

 if( p1 || p2 ){
  int i;
  int nDiff;
  for(i=0; rc==SQLITE_OK && i<p->nSample; i++){
   rc = sqlite3Stat4Column(db, p->aSample[i].p, p->aSample[i].n, nEq, &pVal);
   if( rc==SQLITE_OK && p1 ){
    int res = sqlite3MemCompare(p1, pVal, pColl);
    if( res>=0 ) nLower++;
   }
   if( rc==SQLITE_OK && p2 ){
    int res = sqlite3MemCompare(p2, pVal, pColl);
    if( res>=0 ) nUpper++;
   }
  }
  nDiff = (nUpper - nLower);
  if( nDiff<=0 ) nDiff = 1;

  /* If there is both an upper and lower bound specified, and the 
  ** comparisons indicate that they are close together, use the fallback
  ** method (assume that the scan visits 1/64 of the rows) for estimating
  ** the number of rows visited. Otherwise, estimate the number of rows
  ** using the method described in the header comment for this function. */
  if( nDiff!=1 || pUpper==0 || pLower==0 ){
   int nAdjust = (sqlite3LogEst(p->nSample) - sqlite3LogEst(nDiff));
   pLoop->nOut -= nAdjust;
   *pbDone = 1;
   WHERETRACE(0x20, ("range skip-scan regions: %u..%u adjust=%d est=%d\n",
              nLower, nUpper, nAdjust*-1, pLoop->nOut));
  }

 }else{
  assert( *pbDone==0 );
 }

 sqlite3ValueFree(p1);
 sqlite3ValueFree(p2);
 sqlite3ValueFree(pVal);

 return rc;
}
#endif /* SQLITE_ENABLE_STAT4 */

/*
** This function is used to estimate the number of rows that will be visited
** by scanning an index for a range of values. The range may have an upper
** bound, a lower bound, or both. The WHERE clause terms that set the upper
** and lower bounds are represented by pLower and pUpper respectively. For
** example, assuming that index p is on t1(a):
**
**  ... FROM t1 WHERE a > ? AND a < ? ...
**          |_____|  |_____|
**            |     |
**           pLower  pUpper
**
** If either of the upper or lower bound is not present, then NULL is passed in
** place of the corresponding WhereTerm.
**
** The value in (pBuilder->pNew->u.btree.nEq) is the number of the index
** column subject to the range constraint. Or, equivalently, the number of
** equality constraints optimized by the proposed index scan. For example,
** assuming index p is on t1(a, b), and the SQL query is:
**
**  ... FROM t1 WHERE a = ? AND b > ? AND b < ? ...
**
** then nEq is set to 1 (as the range restricted column, b, is the second 
** left-most column of the index). Or, if the query is:
**
**  ... FROM t1 WHERE a > ? AND a < ? ...
**
** then nEq is set to 0.
**
** When this function is called, *pnOut is set to the sqlite3LogEst() of the
** number of rows that the index scan is expected to visit without 
** considering the range constraints. If nEq is 0, then *pnOut is the number of 
** rows in the index. Assuming no error occurs, *pnOut is adjusted (reduced)
** to account for the range constraints pLower and pUpper.
** 
** In the absence of sqlite_stat4 ANALYZE data, or if such data cannot be
** used, a single range inequality reduces the search space by a factor of 4. 
** and a pair of constraints (x>? AND x<?) reduces the expected number of
** rows visited by a factor of 64.
*/
static int whereRangeScanEst(
 Parse *pParse,    /* Parsing & code generating context */
 WhereLoopBuilder *pBuilder,
 WhereTerm *pLower,  /* Lower bound on the range. ex: "x>123" Might be NULL */
 WhereTerm *pUpper,  /* Upper bound on the range. ex: "x<455" Might be NULL */
 WhereLoop *pLoop   /* Modify the .nOut and maybe .rRun fields */
){
 int rc = SQLITE_OK;
 int nOut = pLoop->nOut;
 LogEst nNew;

#ifdef SQLITE_ENABLE_STAT4
 Index *p = pLoop->u.btree.pIndex;
 int nEq = pLoop->u.btree.nEq;

 if( p->nSample>0 && ALWAYS(nEq<p->nSampleCol)
  && OptimizationEnabled(pParse->db, SQLITE_Stat4)
 ){
  if( nEq==pBuilder->nRecValid ){
   UnpackedRecord *pRec = pBuilder->pRec;
   tRowcnt a[2];
   int nBtm = pLoop->u.btree.nBtm;
   int nTop = pLoop->u.btree.nTop;

   /* Variable iLower will be set to the estimate of the number of rows in 
   ** the index that are less than the lower bound of the range query. The
   ** lower bound being the concatenation of $P and $L, where $P is the
   ** key-prefix formed by the nEq values matched against the nEq left-most
   ** columns of the index, and $L is the value in pLower.
   **
   ** Or, if pLower is NULL or $L cannot be extracted from it (because it
   ** is not a simple variable or literal value), the lower bound of the
   ** range is $P. Due to a quirk in the way whereKeyStats() works, even
   ** if $L is available, whereKeyStats() is called for both ($P) and 
   ** ($P:$L) and the larger of the two returned values is used.
   **
   ** Similarly, iUpper is to be set to the estimate of the number of rows
   ** less than the upper bound of the range query. Where the upper bound
   ** is either ($P) or ($P:$U). Again, even if $U is available, both values
   ** of iUpper are requested of whereKeyStats() and the smaller used.
   **
   ** The number of rows between the two bounds is then just iUpper-iLower.
   */
   tRowcnt iLower;   /* Rows less than the lower bound */
   tRowcnt iUpper;   /* Rows less than the upper bound */
   int iLwrIdx = -2;  /* aSample[] for the lower bound */
   int iUprIdx = -1;  /* aSample[] for the upper bound */

   if( pRec ){
    testcase( pRec->nField!=pBuilder->nRecValid );
    pRec->nField = pBuilder->nRecValid;
   }
   /* Determine iLower and iUpper using ($P) only. */
   if( nEq==0 ){
    iLower = 0;
    iUpper = p->nRowEst0;
   }else{
    /* Note: this call could be optimized away - since the same values must 
    ** have been requested when testing key $P in whereEqualScanEst(). */
    whereKeyStats(pParse, p, pRec, 0, a);
    iLower = a[0];
    iUpper = a[0] + a[1];
   }

   assert( pLower==0 || (pLower->eOperator & (WO_GT|WO_GE))!=0 );
   assert( pUpper==0 || (pUpper->eOperator & (WO_LT|WO_LE))!=0 );
   assert( p->aSortOrder!=0 );
   if( p->aSortOrder[nEq] ){
    /* The roles of pLower and pUpper are swapped for a DESC index */
    SWAP(WhereTerm*, pLower, pUpper);
    SWAP(int, nBtm, nTop);
   }

   /* If possible, improve on the iLower estimate using ($P:$L). */
   if( pLower ){
    int n;          /* Values extracted from pExpr */
    Expr *pExpr = pLower->pExpr->pRight;
    rc = sqlite3Stat4ProbeSetValue(pParse, p, &pRec, pExpr, nBtm, nEq, &n);
    if( rc==SQLITE_OK && n ){
     tRowcnt iNew;
     u16 mask = WO_GT|WO_LE;
     if( sqlite3ExprVectorSize(pExpr)>n ) mask = (WO_LE|WO_LT);
     iLwrIdx = whereKeyStats(pParse, p, pRec, 0, a);
     iNew = a[0] + ((pLower->eOperator & mask) ? a[1] : 0);
     if( iNew>iLower ) iLower = iNew;
     nOut--;
     pLower = 0;
    }
   }

   /* If possible, improve on the iUpper estimate using ($P:$U). */
   if( pUpper ){
    int n;          /* Values extracted from pExpr */
    Expr *pExpr = pUpper->pExpr->pRight;
    rc = sqlite3Stat4ProbeSetValue(pParse, p, &pRec, pExpr, nTop, nEq, &n);
    if( rc==SQLITE_OK && n ){
     tRowcnt iNew;
     u16 mask = WO_GT|WO_LE;
     if( sqlite3ExprVectorSize(pExpr)>n ) mask = (WO_LE|WO_LT);
     iUprIdx = whereKeyStats(pParse, p, pRec, 1, a);
     iNew = a[0] + ((pUpper->eOperator & mask) ? a[1] : 0);
     if( iNew<iUpper ) iUpper = iNew;
     nOut--;
     pUpper = 0;
    }
   }

   pBuilder->pRec = pRec;
   if( rc==SQLITE_OK ){
    if( iUpper>iLower ){
     nNew = sqlite3LogEst(iUpper - iLower);
     /* TUNING: If both iUpper and iLower are derived from the same
     ** sample, then assume they are 4x more selective. This brings
     ** the estimated selectivity more in line with what it would be
     ** if estimated without the use of STAT4 tables. */
     if( iLwrIdx==iUprIdx ) nNew -= 20; assert( 20==sqlite3LogEst(4) );
    }else{
     nNew = 10;    assert( 10==sqlite3LogEst(2) );
    }
    if( nNew<nOut ){
     nOut = nNew;
    }
    WHERETRACE(0x20, ("STAT4 range scan: %u..%u est=%d\n",
              (u32)iLower, (u32)iUpper, nOut));
   }
  }else{
   int bDone = 0;
   rc = whereRangeSkipScanEst(pParse, pLower, pUpper, pLoop, &bDone);
   if( bDone ) return rc;
  }
 }
#else
 UNUSED_PARAMETER(pParse);
 UNUSED_PARAMETER(pBuilder);
 assert( pLower || pUpper );
#endif
 assert( pUpper==0 || (pUpper->wtFlags & TERM_VNULL)==0 || pParse->nErr>0 );
 nNew = whereRangeAdjust(pLower, nOut);
 nNew = whereRangeAdjust(pUpper, nNew);

 /* TUNING: If there is both an upper and lower limit and neither limit
 ** has an application-defined likelihood(), assume the range is
 ** reduced by an additional 75%. This means that, by default, an open-ended
 ** range query (e.g. col > ?) is assumed to match 1/4 of the rows in the
 ** index. While a closed range (e.g. col BETWEEN ? AND ?) is estimated to
 ** match 1/64 of the index. */ 
 if( pLower && pLower->truthProb>0 && pUpper && pUpper->truthProb>0 ){
  nNew -= 20;
 }

 nOut -= (pLower!=0) + (pUpper!=0);
 if( nNew<10 ) nNew = 10;
 if( nNew<nOut ) nOut = nNew;
#if defined(WHERETRACE_ENABLED)
 if( pLoop->nOut>nOut ){
  WHERETRACE(0x20,("Range scan lowers nOut from %d to %d\n",
          pLoop->nOut, nOut));
 }
#endif
 pLoop->nOut = (LogEst)nOut;
 return rc;
}

#ifdef SQLITE_ENABLE_STAT4
/*
** Estimate the number of rows that will be returned based on
** an equality constraint x=VALUE and where that VALUE occurs in
** the histogram data. This only works when x is the left-most
** column of an index and sqlite_stat4 histogram data is available
** for that index. When pExpr==NULL that means the constraint is
** "x IS NULL" instead of "x=VALUE".
**
** Write the estimated row count into *pnRow and return SQLITE_OK. 
** If unable to make an estimate, leave *pnRow unchanged and return
** non-zero.
**
** This routine can fail if it is unable to load a collating sequence
** required for string comparison, or if unable to allocate memory
** for a UTF conversion required for comparison. The error is stored
** in the pParse structure.
*/
static int whereEqualScanEst(
 Parse *pParse,    /* Parsing & code generating context */
 WhereLoopBuilder *pBuilder,
 Expr *pExpr,     /* Expression for VALUE in the x=VALUE constraint */
 tRowcnt *pnRow    /* Write the revised row estimate here */
){
 Index *p = pBuilder->pNew->u.btree.pIndex;
 int nEq = pBuilder->pNew->u.btree.nEq;
 UnpackedRecord *pRec = pBuilder->pRec;
 int rc;          /* Subfunction return code */
 tRowcnt a[2];       /* Statistics */
 int bOk;

 assert( nEq>=1 );
 assert( nEq<=p->nColumn );
 assert( p->aSample!=0 );
 assert( p->nSample>0 );
 assert( pBuilder->nRecValid<nEq );

 /* If values are not available for all fields of the index to the left
 ** of this one, no estimate can be made. Return SQLITE_NOTFOUND. */
 if( pBuilder->nRecValid<(nEq-1) ){
  return SQLITE_NOTFOUND;
 }

 /* This is an optimization only. The call to sqlite3Stat4ProbeSetValue()
 ** below would return the same value. */
 if( nEq>=p->nColumn ){
  *pnRow = 1;
  return SQLITE_OK;
 }

 rc = sqlite3Stat4ProbeSetValue(pParse, p, &pRec, pExpr, 1, nEq-1, &bOk);
 pBuilder->pRec = pRec;
 if( rc!=SQLITE_OK ) return rc;
 if( bOk==0 ) return SQLITE_NOTFOUND;
 pBuilder->nRecValid = nEq;

 whereKeyStats(pParse, p, pRec, 0, a);
 WHERETRACE(0x20,("equality scan regions %s(%d): %d\n",
          p->zName, nEq-1, (int)a[1]));
 *pnRow = a[1];
 
 return rc;
}
#endif /* SQLITE_ENABLE_STAT4 */

#ifdef SQLITE_ENABLE_STAT4
/*
** Estimate the number of rows that will be returned based on
** an IN constraint where the right-hand side of the IN operator
** is a list of values. Example:
**
**    WHERE x IN (1,2,3,4)
**
** Write the estimated row count into *pnRow and return SQLITE_OK. 
** If unable to make an estimate, leave *pnRow unchanged and return
** non-zero.
**
** This routine can fail if it is unable to load a collating sequence
** required for string comparison, or if unable to allocate memory
** for a UTF conversion required for comparison. The error is stored
** in the pParse structure.
*/
static int whereInScanEst(
 Parse *pParse,    /* Parsing & code generating context */
 WhereLoopBuilder *pBuilder,
 ExprList *pList,   /* The value list on the RHS of "x IN (v1,v2,v3,...)" */
 tRowcnt *pnRow    /* Write the revised row estimate here */
){
 Index *p = pBuilder->pNew->u.btree.pIndex;
 i64 nRow0 = sqlite3LogEstToInt(p->aiRowLogEst[0]);
 int nRecValid = pBuilder->nRecValid;
 int rc = SQLITE_OK;   /* Subfunction return code */
 tRowcnt nEst;      /* Number of rows for a single term */
 tRowcnt nRowEst = 0;  /* New estimate of the number of rows */
 int i;         /* Loop counter */

 assert( p->aSample!=0 );
 for(i=0; rc==SQLITE_OK && i<pList->nExpr; i++){
  nEst = nRow0;
  rc = whereEqualScanEst(pParse, pBuilder, pList->a[i].pExpr, &nEst);
  nRowEst += nEst;
  pBuilder->nRecValid = nRecValid;
 }

 if( rc==SQLITE_OK ){
  if( nRowEst > (tRowcnt)nRow0 ) nRowEst = nRow0;
  *pnRow = nRowEst;
  WHERETRACE(0x20,("IN row estimate: est=%d\n", nRowEst));
 }
 assert( pBuilder->nRecValid==nRecValid );
 return rc;
}
#endif /* SQLITE_ENABLE_STAT4 */


#ifdef WHERETRACE_ENABLED
/*
** Print the content of a WhereTerm object
*/
void sqlite3WhereTermPrint(WhereTerm *pTerm, int iTerm){
 if( pTerm==0 ){
  sqlite3DebugPrintf("TERM-%-3d NULL\n", iTerm);
 }else{
  char zType[8];
  char zLeft[50];
  memcpy(zType, "....", 5);
  if( pTerm->wtFlags & TERM_VIRTUAL ) zType[0] = 'V';
  if( pTerm->eOperator & WO_EQUIV ) zType[1] = 'E';
  if( ExprHasProperty(pTerm->pExpr, EP_OuterON) ) zType[2] = 'L';
  if( pTerm->wtFlags & TERM_CODED ) zType[3] = 'C';
  if( pTerm->eOperator & WO_SINGLE ){
   assert( (pTerm->eOperator & (WO_OR|WO_AND))==0 );
   sqlite3_snprintf(sizeof(zLeft),zLeft,"left={%d:%d}",
            pTerm->leftCursor, pTerm->u.x.leftColumn);
  }else if( (pTerm->eOperator & WO_OR)!=0 && pTerm->u.pOrInfo!=0 ){
   sqlite3_snprintf(sizeof(zLeft),zLeft,"indexable=0x%llx", 
            pTerm->u.pOrInfo->indexable);
  }else{
   sqlite3_snprintf(sizeof(zLeft),zLeft,"left=%d", pTerm->leftCursor);
  }
  sqlite3DebugPrintf(
    "TERM-%-3d %p %s %-12s op=%03x wtFlags=%04x",
    iTerm, pTerm, zType, zLeft, pTerm->eOperator, pTerm->wtFlags);
  /* The 0x10000 .wheretrace flag causes extra information to be
  ** shown about each Term */
  if( sqlite3WhereTrace & 0x10000 ){
   sqlite3DebugPrintf(" prob=%-3d prereq=%llx,%llx",
    pTerm->truthProb, (u64)pTerm->prereqAll, (u64)pTerm->prereqRight);
  }
  if( (pTerm->eOperator & (WO_OR|WO_AND))==0 && pTerm->u.x.iField ){
   sqlite3DebugPrintf(" iField=%d", pTerm->u.x.iField);
  }
  if( pTerm->iParent>=0 ){
   sqlite3DebugPrintf(" iParent=%d", pTerm->iParent);
  }
  sqlite3DebugPrintf("\n");
  sqlite3TreeViewExpr(0, pTerm->pExpr, 0);
 }
}
#endif

#ifdef WHERETRACE_ENABLED
/*
** Show the complete content of a WhereClause
*/
void sqlite3WhereClausePrint(WhereClause *pWC){
 int i;
 for(i=0; i<pWC->nTerm; i++){
  sqlite3WhereTermPrint(&pWC->a[i], i);
 }
}
#endif

#ifdef WHERETRACE_ENABLED
/*
** Print a WhereLoop object for debugging purposes
*/
void sqlite3WhereLoopPrint(WhereLoop *p, WhereClause *pWC){
 WhereInfo *pWInfo = pWC->pWInfo;
 int nb = 1+(pWInfo->pTabList->nSrc+3)/4;
 SrcItem *pItem = pWInfo->pTabList->a + p->iTab;
 Table *pTab = pItem->pTab;
 Bitmask mAll = (((Bitmask)1)<<(nb*4)) - 1;
 sqlite3DebugPrintf("%c%2d.%0*llx.%0*llx", p->cId,
           p->iTab, nb, p->maskSelf, nb, p->prereq & mAll);
 sqlite3DebugPrintf(" %12s",
           pItem->zAlias ? pItem->zAlias : pTab->zName);
 if( (p->wsFlags & WHERE_VIRTUALTABLE)==0 ){
  const char *zName;
  if( p->u.btree.pIndex && (zName = p->u.btree.pIndex->zName)!=0 ){
   if( strncmp(zName, "sqlite_autoindex_", 17)==0 ){
    int i = sqlite3Strlen30(zName) - 1;
    while( zName[i]!='_' ) i--;
    zName += i;
   }
   sqlite3DebugPrintf(".%-16s %2d", zName, p->u.btree.nEq);
  }else{
   sqlite3DebugPrintf("%20s","");
  }
 }else{
  char *z;
  if( p->u.vtab.idxStr ){
   z = sqlite3_mprintf("(%d,\"%s\",%#x)",
        p->u.vtab.idxNum, p->u.vtab.idxStr, p->u.vtab.omitMask);
  }else{
   z = sqlite3_mprintf("(%d,%x)", p->u.vtab.idxNum, p->u.vtab.omitMask);
  }
  sqlite3DebugPrintf(" %-19s", z);
  sqlite3_free(z);
 }
 if( p->wsFlags & WHERE_SKIPSCAN ){
  sqlite3DebugPrintf(" f %06x %d-%d", p->wsFlags, p->nLTerm,p->nSkip);
 }else{
  sqlite3DebugPrintf(" f %06x N %d", p->wsFlags, p->nLTerm);
 }
 sqlite3DebugPrintf(" cost %d,%d,%d\n", p->rSetup, p->rRun, p->nOut);
 if( p->nLTerm && (sqlite3WhereTrace & 0x4000)!=0 ){
  int i;
  for(i=0; i<p->nLTerm; i++){
   sqlite3WhereTermPrint(p->aLTerm[i], i);
  }
 }
}
#endif

/*
** Convert bulk memory into a valid WhereLoop that can be passed
** to whereLoopClear harmlessly.
*/
static void whereLoopInit(WhereLoop *p){
 p->aLTerm = p->aLTermSpace;
 p->nLTerm = 0;
 p->nLSlot = ArraySize(p->aLTermSpace);
 p->wsFlags = 0;
}

/*
** Clear the WhereLoop.u union. Leave WhereLoop.pLTerm intact.
*/
static void whereLoopClearUnion(sqlite3 *db, WhereLoop *p){
 if( p->wsFlags & (WHERE_VIRTUALTABLE|WHERE_AUTO_INDEX) ){
  if( (p->wsFlags & WHERE_VIRTUALTABLE)!=0 && p->u.vtab.needFree ){
   sqlite3_free(p->u.vtab.idxStr);
   p->u.vtab.needFree = 0;
   p->u.vtab.idxStr = 0;
  }else if( (p->wsFlags & WHERE_AUTO_INDEX)!=0 && p->u.btree.pIndex!=0 ){
   sqlite3DbFree(db, p->u.btree.pIndex->zColAff);
   sqlite3DbFreeNN(db, p->u.btree.pIndex);
   p->u.btree.pIndex = 0;
  }
 }
}

/*
** Deallocate internal memory used by a WhereLoop object. Leave the
** object in an initialized state, as if it had been newly allocated.
*/
static void whereLoopClear(sqlite3 *db, WhereLoop *p){
 if( p->aLTerm!=p->aLTermSpace ){
  sqlite3DbFreeNN(db, p->aLTerm);
  p->aLTerm = p->aLTermSpace;
  p->nLSlot = ArraySize(p->aLTermSpace);
 }
 whereLoopClearUnion(db, p);
 p->nLTerm = 0;
 p->wsFlags = 0;
}

/*
** Increase the memory allocation for pLoop->aLTerm[] to be at least n.
*/
static int whereLoopResize(sqlite3 *db, WhereLoop *p, int n){
 WhereTerm **paNew;
 if( p->nLSlot>=n ) return SQLITE_OK;
 n = (n+7)&~7;
 paNew = sqlite3DbMallocRawNN(db, sizeof(p->aLTerm[0])*n);
 if( paNew==0 ) return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 memcpy(paNew, p->aLTerm, sizeof(p->aLTerm[0])*p->nLSlot);
 if( p->aLTerm!=p->aLTermSpace ) sqlite3DbFreeNN(db, p->aLTerm);
 p->aLTerm = paNew;
 p->nLSlot = n;
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Transfer content from the second pLoop into the first.
*/
static int whereLoopXfer(sqlite3 *db, WhereLoop *pTo, WhereLoop *pFrom){
 whereLoopClearUnion(db, pTo);
 if( pFrom->nLTerm > pTo->nLSlot
  && whereLoopResize(db, pTo, pFrom->nLTerm)
 ){
  memset(pTo, 0, WHERE_LOOP_XFER_SZ);
  return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }
 memcpy(pTo, pFrom, WHERE_LOOP_XFER_SZ);
 memcpy(pTo->aLTerm, pFrom->aLTerm, pTo->nLTerm*sizeof(pTo->aLTerm[0]));
 if( pFrom->wsFlags & WHERE_VIRTUALTABLE ){
  pFrom->u.vtab.needFree = 0;
 }else if( (pFrom->wsFlags & WHERE_AUTO_INDEX)!=0 ){
  pFrom->u.btree.pIndex = 0;
 }
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Delete a WhereLoop object
*/
static void whereLoopDelete(sqlite3 *db, WhereLoop *p){
 assert( db!=0 );
 whereLoopClear(db, p);
 sqlite3DbNNFreeNN(db, p);
}

/*
** Free a WhereInfo structure
*/
static void whereInfoFree(sqlite3 *db, WhereInfo *pWInfo){
 assert( pWInfo!=0 );
 assert( db!=0 );
 sqlite3WhereClauseClear(&pWInfo->sWC);
 while( pWInfo->pLoops ){
  WhereLoop *p = pWInfo->pLoops;
  pWInfo->pLoops = p->pNextLoop;
  whereLoopDelete(db, p);
 }
 while( pWInfo->pMemToFree ){
  WhereMemBlock *pNext = pWInfo->pMemToFree->pNext;
  sqlite3DbNNFreeNN(db, pWInfo->pMemToFree);
  pWInfo->pMemToFree = pNext;
 }
 sqlite3DbNNFreeNN(db, pWInfo);
}

/*
** Return TRUE if all of the following are true:
**
**  (1) X has the same or lower cost, or returns the same or fewer rows, 
**    than Y.
**  (2) X uses fewer WHERE clause terms than Y
**  (3) Every WHERE clause term used by X is also used by Y
**  (4) X skips at least as many columns as Y
**  (5) If X is a covering index, than Y is too
**
** Conditions (2) and (3) mean that X is a "proper subset" of Y.
** If X is a proper subset of Y then Y is a better choice and ought
** to have a lower cost. This routine returns TRUE when that cost 
** relationship is inverted and needs to be adjusted. Constraint (4)
** was added because if X uses skip-scan less than Y it still might
** deserve a lower cost even if it is a proper subset of Y. Constraint (5)
** was added because a covering index probably deserves to have a lower cost
** than a non-covering index even if it is a proper subset.
*/
static int whereLoopCheaperProperSubset(
 const WhereLoop *pX,    /* First WhereLoop to compare */
 const WhereLoop *pY    /* Compare against this WhereLoop */
){
 int i, j;
 if( pX->nLTerm-pX->nSkip >= pY->nLTerm-pY->nSkip ){
  return 0; /* X is not a subset of Y */
 }
 if( pX->rRun>pY->rRun && pX->nOut>pY->nOut ) return 0;
 if( pY->nSkip > pX->nSkip ) return 0;
 for(i=pX->nLTerm-1; i>=0; i--){
  if( pX->aLTerm[i]==0 ) continue;
  for(j=pY->nLTerm-1; j>=0; j--){
   if( pY->aLTerm[j]==pX->aLTerm[i] ) break;
  }
  if( j<0 ) return 0; /* X not a subset of Y since term X[i] not used by Y */
 }
 if( (pX->wsFlags&WHERE_IDX_ONLY)!=0 
  && (pY->wsFlags&WHERE_IDX_ONLY)==0 ){
  return 0; /* Constraint (5) */
 }
 return 1; /* All conditions meet */
}

/*
** Try to adjust the cost and number of output rows of WhereLoop pTemplate
** upwards or downwards so that:
**
**  (1) pTemplate costs less than any other WhereLoops that are a proper
**    subset of pTemplate
**
**  (2) pTemplate costs more than any other WhereLoops for which pTemplate
**    is a proper subset.
**
** To say "WhereLoop X is a proper subset of Y" means that X uses fewer
** WHERE clause terms than Y and that every WHERE clause term used by X is
** also used by Y.
*/
static void whereLoopAdjustCost(const WhereLoop *p, WhereLoop *pTemplate){
 if( (pTemplate->wsFlags & WHERE_INDEXED)==0 ) return;
 for(; p; p=p->pNextLoop){
  if( p->iTab!=pTemplate->iTab ) continue;
  if( (p->wsFlags & WHERE_INDEXED)==0 ) continue;
  if( whereLoopCheaperProperSubset(p, pTemplate) ){
   /* Adjust pTemplate cost downward so that it is cheaper than its 
   ** subset p. */
   WHERETRACE(0x80,("subset cost adjustment %d,%d to %d,%d\n",
            pTemplate->rRun, pTemplate->nOut, 
            MIN(p->rRun, pTemplate->rRun),
            MIN(p->nOut - 1, pTemplate->nOut)));
   pTemplate->rRun = MIN(p->rRun, pTemplate->rRun);
   pTemplate->nOut = MIN(p->nOut - 1, pTemplate->nOut);
  }else if( whereLoopCheaperProperSubset(pTemplate, p) ){
   /* Adjust pTemplate cost upward so that it is costlier than p since
   ** pTemplate is a proper subset of p */
   WHERETRACE(0x80,("subset cost adjustment %d,%d to %d,%d\n",
            pTemplate->rRun, pTemplate->nOut, 
            MAX(p->rRun, pTemplate->rRun),
            MAX(p->nOut + 1, pTemplate->nOut)));
   pTemplate->rRun = MAX(p->rRun, pTemplate->rRun);
   pTemplate->nOut = MAX(p->nOut + 1, pTemplate->nOut);
  }
 }
}

/*
** Search the list of WhereLoops in *ppPrev looking for one that can be
** replaced by pTemplate.
**
** Return NULL if pTemplate does not belong on the WhereLoop list.
** In other words if pTemplate ought to be dropped from further consideration.
**
** If pX is a WhereLoop that pTemplate can replace, then return the
** link that points to pX.
**
** If pTemplate cannot replace any existing element of the list but needs
** to be added to the list as a new entry, then return a pointer to the
** tail of the list.
*/
static WhereLoop **whereLoopFindLesser(
 WhereLoop **ppPrev,
 const WhereLoop *pTemplate
){
 WhereLoop *p;
 for(p=(*ppPrev); p; ppPrev=&p->pNextLoop, p=*ppPrev){
  if( p->iTab!=pTemplate->iTab || p->iSortIdx!=pTemplate->iSortIdx ){
   /* If either the iTab or iSortIdx values for two WhereLoop are different
   ** then those WhereLoops need to be considered separately. Neither is
   ** a candidate to replace the other. */
   continue;
  }
  /* In the current implementation, the rSetup value is either zero
  ** or the cost of building an automatic index (NlogN) and the NlogN
  ** is the same for compatible WhereLoops. */
  assert( p->rSetup==0 || pTemplate->rSetup==0 
         || p->rSetup==pTemplate->rSetup );

  /* whereLoopAddBtree() always generates and inserts the automatic index
  ** case first. Hence compatible candidate WhereLoops never have a larger
  ** rSetup. Call this SETUP-INVARIANT */
  assert( p->rSetup>=pTemplate->rSetup );

  /* Any loop using an appliation-defined index (or PRIMARY KEY or
  ** UNIQUE constraint) with one or more == constraints is better
  ** than an automatic index. Unless it is a skip-scan. */
  if( (p->wsFlags & WHERE_AUTO_INDEX)!=0
   && (pTemplate->nSkip)==0
   && (pTemplate->wsFlags & WHERE_INDEXED)!=0
   && (pTemplate->wsFlags & WHERE_COLUMN_EQ)!=0
   && (p->prereq & pTemplate->prereq)==pTemplate->prereq
  ){
   break;
  }

  /* If existing WhereLoop p is better than pTemplate, pTemplate can be
  ** discarded. WhereLoop p is better if:
  **  (1) p has no more dependencies than pTemplate, and
  **  (2) p has an equal or lower cost than pTemplate
  */
  if( (p->prereq & pTemplate->prereq)==p->prereq  /* (1) */
   && p->rSetup<=pTemplate->rSetup         /* (2a) */
   && p->rRun<=pTemplate->rRun           /* (2b) */
   && p->nOut<=pTemplate->nOut           /* (2c) */
  ){
   return 0; /* Discard pTemplate */
  }

  /* If pTemplate is always better than p, then cause p to be overwritten
  ** with pTemplate. pTemplate is better than p if:
  **  (1) pTemplate has no more dependences than p, and
  **  (2) pTemplate has an equal or lower cost than p.
  */
  if( (p->prereq & pTemplate->prereq)==pTemplate->prereq  /* (1) */
   && p->rRun>=pTemplate->rRun               /* (2a) */
   && p->nOut>=pTemplate->nOut               /* (2b) */
  ){
   assert( p->rSetup>=pTemplate->rSetup ); /* SETUP-INVARIANT above */
   break;  /* Cause p to be overwritten by pTemplate */
  }
 }
 return ppPrev;
}

/*
** Insert or replace a WhereLoop entry using the template supplied.
**
** An existing WhereLoop entry might be overwritten if the new template
** is better and has fewer dependencies. Or the template will be ignored
** and no insert will occur if an existing WhereLoop is faster and has
** fewer dependencies than the template. Otherwise a new WhereLoop is
** added based on the template.
**
** If pBuilder->pOrSet is not NULL then we care about only the
** prerequisites and rRun and nOut costs of the N best loops. That
** information is gathered in the pBuilder->pOrSet object. This special
** processing mode is used only for OR clause processing.
**
** When accumulating multiple loops (when pBuilder->pOrSet is NULL) we
** still might overwrite similar loops with the new template if the
** new template is better. Loops may be overwritten if the following 
** conditions are met:
**
**  (1) They have the same iTab.
**  (2) They have the same iSortIdx.
**  (3) The template has same or fewer dependencies than the current loop
**  (4) The template has the same or lower cost than the current loop
*/
static int whereLoopInsert(WhereLoopBuilder *pBuilder, WhereLoop *pTemplate){
 WhereLoop **ppPrev, *p;
 WhereInfo *pWInfo = pBuilder->pWInfo;
 sqlite3 *db = pWInfo->pParse->db;
 int rc;

 /* Stop the search once we hit the query planner search limit */
 if( pBuilder->iPlanLimit==0 ){
  WHERETRACE(0xffffffff,("=== query planner search limit reached ===\n"));
  if( pBuilder->pOrSet ) pBuilder->pOrSet->n = 0;
  return SQLITE_DONE;
 }
 pBuilder->iPlanLimit--;

 whereLoopAdjustCost(pWInfo->pLoops, pTemplate);

 /* If pBuilder->pOrSet is defined, then only keep track of the costs
 ** and prereqs.
 */
 if( pBuilder->pOrSet!=0 ){
  if( pTemplate->nLTerm ){
#if WHERETRACE_ENABLED
   u16 n = pBuilder->pOrSet->n;
   int x =
#endif
   whereOrInsert(pBuilder->pOrSet, pTemplate->prereq, pTemplate->rRun,
                  pTemplate->nOut);
#if WHERETRACE_ENABLED /* 0x8 */
   if( sqlite3WhereTrace & 0x8 ){
    sqlite3DebugPrintf(x?"  or-%d: ":"  or-X: ", n);
    sqlite3WhereLoopPrint(pTemplate, pBuilder->pWC);
   }
#endif
  }
  return SQLITE_OK;
 }

 /* Look for an existing WhereLoop to replace with pTemplate
 */
 ppPrev = whereLoopFindLesser(&pWInfo->pLoops, pTemplate);

 if( ppPrev==0 ){
  /* There already exists a WhereLoop on the list that is better
  ** than pTemplate, so just ignore pTemplate */
#if WHERETRACE_ENABLED /* 0x8 */
  if( sqlite3WhereTrace & 0x8 ){
   sqlite3DebugPrintf("  skip: ");
   sqlite3WhereLoopPrint(pTemplate, pBuilder->pWC);
  }
#endif
  return SQLITE_OK; 
 }else{
  p = *ppPrev;
 }

 /* If we reach this point it means that either p[] should be overwritten
 ** with pTemplate[] if p[] exists, or if p==NULL then allocate a new
 ** WhereLoop and insert it.
 */
#if WHERETRACE_ENABLED /* 0x8 */
 if( sqlite3WhereTrace & 0x8 ){
  if( p!=0 ){
   sqlite3DebugPrintf("replace: ");
   sqlite3WhereLoopPrint(p, pBuilder->pWC);
   sqlite3DebugPrintf("  with: ");
  }else{
   sqlite3DebugPrintf("  add: ");
  }
  sqlite3WhereLoopPrint(pTemplate, pBuilder->pWC);
 }
#endif
 if( p==0 ){
  /* Allocate a new WhereLoop to add to the end of the list */
  *ppPrev = p = sqlite3DbMallocRawNN(db, sizeof(WhereLoop));
  if( p==0 ) return SQLITE_NOMEM_BKPT;
  whereLoopInit(p);
  p->pNextLoop = 0;
 }else{
  /* We will be overwriting WhereLoop p[]. But before we do, first
  ** go through the rest of the list and delete any other entries besides
  ** p[] that are also supplated by pTemplate */
  WhereLoop **ppTail = &p->pNextLoop;
  WhereLoop *pToDel;
  while( *ppTail ){
   ppTail = whereLoopFindLesser(ppTail, pTemplate);
   if( ppTail==0 ) break;
   pToDel = *ppTail;
   if( pToDel==0 ) break;
   *ppTail = pToDel->pNextLoop;
#if WHERETRACE_ENABLED /* 0x8 */
   if( sqlite3WhereTrace & 0x8 ){
    sqlite3DebugPrintf(" delete: ");
    sqlite3WhereLoopPrint(pToDel, pBuilder->pWC);
   }
#endif
   whereLoopDelete(db, pToDel);
  }
 }
 rc = whereLoopXfer(db, p, pTemplate);
 if( (p->wsFlags & WHERE_VIRTUALTABLE)==0 ){
  Index *pIndex = p->u.btree.pIndex;
  if( pIndex && pIndex->idxType==SQLITE_IDXTYPE_IPK ){
   p->u.btree.pIndex = 0;
  }
 }
 return rc;
}

/*
** Adjust the WhereLoop.nOut value downward to account for terms of the
** WHERE clause that reference the loop but which are not used by an
** index.
*
** For every WHERE clause term that is not used by the index
** and which has a truth probability assigned by one of the likelihood(),
** likely(), or unlikely() SQL functions, reduce the estimated number
** of output rows by the probability specified.
**
** TUNING: For every WHERE clause term that is not used by the index
** and which does not have an assigned truth probability, heuristics
** described below are used to try to estimate the truth probability.
** TODO --> Perhaps this is something that could be improved by better
** table statistics.
**
** Heuristic 1: Estimate the truth probability as 93.75%. The 93.75%
** value corresponds to -1 in LogEst notation, so this means decrement
** the WhereLoop.nOut field for every such WHERE clause term.
**
** Heuristic 2: If there exists one or more WHERE clause terms of the
** form "x==EXPR" and EXPR is not a constant 0 or 1, then make sure the
** final output row estimate is no greater than 1/4 of the total number
** of rows in the table. In other words, assume that x==EXPR will filter
** out at least 3 out of 4 rows. If EXPR is -1 or 0 or 1, then maybe the
** "x" column is boolean or else -1 or 0 or 1 is a common default value
** on the "x" column and so in that case only cap the output row estimate
** at 1/2 instead of 1/4.
*/
static void whereLoopOutputAdjust(
 WhereClause *pWC,   /* The WHERE clause */
 WhereLoop *pLoop,   /* The loop to adjust downward */
 LogEst nRow      /* Number of rows in the entire table */
){
 WhereTerm *pTerm, *pX;
 Bitmask notAllowed = ~(pLoop->prereq|pLoop->maskSelf);
 int i, j;
 LogEst iReduce = 0;  /* pLoop->nOut should not exceed nRow-iReduce */

 assert( (pLoop->wsFlags & WHERE_AUTO_INDEX)==0 );
 for(i=pWC->nBase, pTerm=pWC->a; i>0; i--, pTerm++){
  assert( pTerm!=0 );
  if( (pTerm->prereqAll & notAllowed)!=0 ) continue;
  if( (pTerm->prereqAll & pLoop->maskSelf)==0 ) continue;
  if( (pTerm->wtFlags & TERM_VIRTUAL)!=0 ) continue;
  for(j=pLoop->nLTerm-1; j>=0; j--){
   pX = pLoop->aLTerm[j];
   if( pX==0 ) continue;
   if( pX==pTerm ) break;
   if( pX->iParent>=0 && (&pWC->a[pX->iParent])==pTerm ) break;
  }
  if( j<0 ){
   sqlite3ProgressCheck(pWC->pWInfo->pParse);
   if( pLoop->maskSelf==pTerm->prereqAll ){
    /* If there are extra terms in the WHERE clause not used by an index
    ** that depend only on the table being scanned, and that will tend to
    ** cause many rows to be omitted, then mark that table as
    ** "self-culling".
    **
    ** 2022-03-24: Self-culling only applies if either the extra terms
    ** are straight comparison operators that are non-true with NULL
    ** operand, or if the loop is not an OUTER JOIN.
    */
    if( (pTerm->eOperator & 0x3f)!=0
     || (pWC->pWInfo->pTabList->a[pLoop->iTab].fg.jointype
         & (JT_LEFT|JT_LTORJ))==0
    ){
     pLoop->wsFlags |= WHERE_SELFCULL;
    }
   }
   if( pTerm->truthProb<=0 ){
    /* If a truth probability is specified using the likelihood() hints,
    ** then use the probability provided by the application. */
    pLoop->nOut += pTerm->truthProb;
   }else{
    /* In the absence of explicit truth probabilities, use heuristics to
    ** guess a reasonable truth probability. */
    pLoop->nOut--;
    if( (pTerm->eOperator&(WO_EQ|WO_IS))!=0
     && (pTerm->wtFlags & TERM_HIGHTRUTH)==0 /* tag-20200224-1 */
    ){
     Expr *pRight = pTerm->pExpr->pRight;
     int k = 0;
     testcase( pTerm->pExpr->op==TK_IS );
     if( sqlite3ExprIsInteger(pRight, &k) && k>=(-1) && k<=1 ){
      k = 10;
     }else{
      k = 20;
     }
     if( iReduce<k ){
      pTerm->wtFlags |= TERM_HEURTRUTH;
      iReduce = k;
     }
    }
   }
  }
 }
 if( pLoop->nOut > nRow-iReduce ){
  pLoop->nOut = nRow - iReduce;
 }
}

/* 
** Term pTerm is a vector range comparison operation. The first comparison
** in the vector can be optimized using column nEq of the index. This
** function returns the total number of vector elements that can be used
** as part of the range comparison.
**
** For example, if the query is:
**
**  WHERE a = ? AND (b, c, d) > (?, ?, ?)
**
** and the index:
**
**  CREATE INDEX ... ON (a, b, c, d, e)
**
** then this function would be invoked with nEq=1. The value returned in
** this case is 3.
*/
static int whereRangeVectorLen(
 Parse *pParse,    /* Parsing context */
 int iCur,      /* Cursor open on pIdx */
 Index *pIdx,     /* The index to be used for a inequality constraint */
 int nEq,       /* Number of prior equality constraints on same index */
 WhereTerm *pTerm   /* The vector inequality constraint */
){
 int nCmp = sqlite3ExprVectorSize(pTerm->pExpr->pLeft);
 int i;

 nCmp = MIN(nCmp, (pIdx->nColumn - nEq));
 for(i=1; i<nCmp; i++){
  /* Test if comparison i of pTerm is compatible with column (i+nEq) 
  ** of the index. If not, exit the loop. */
  char aff;           /* Comparison affinity */
  char idxaff = 0;       /* Indexed columns affinity */
  CollSeq *pColl;        /* Comparison collation sequence */
  Expr *pLhs, *pRhs;

  assert( ExprUseXList(pTerm->pExpr->pLeft) );
  pLhs = pTerm->pExpr->pLeft->x.pList->a[i].pExpr;
  pRhs = pTerm->pExpr->pRight;
  if( ExprUseXSelect(pRhs) ){
   pRhs = pRhs->x.pSelect->pEList->a[i].pExpr;
  }else{
   pRhs = pRhs->x.pList->a[i].pExpr;
  }

  /* Check that the LHS of the comparison is a column reference to
  ** the right column of the right source table. And that the sort
  ** order of the index column is the same as the sort order of the
  ** leftmost index column. */
  if( pLhs->op!=TK_COLUMN 
   || pLhs->iTable!=iCur 
   || pLhs->iColumn!=pIdx->aiColumn[i+nEq] 
   || pIdx->aSortOrder[i+nEq]!=pIdx->aSortOrder[nEq]
  ){
   break;
  }

  testcase( pLhs->iColumn==XN_ROWID );
  aff = sqlite3CompareAffinity(pRhs, sqlite3ExprAffinity(pLhs));
  idxaff = sqlite3TableColumnAffinity(pIdx->pTable, pLhs->iColumn);
  if( aff!=idxaff ) break;

  pColl = sqlite3BinaryCompareCollSeq(pParse, pLhs, pRhs);
  if( pColl==0 ) break;
  if( sqlite3StrICmp(pColl->zName, pIdx->azColl[i+nEq]) ) break;
 }
 return i;
}

/*
** Adjust the cost C by the costMult facter T. This only occurs if
** compiled with -DSQLITE_ENABLE_COSTMULT
*/
#ifdef SQLITE_ENABLE_COSTMULT
# define ApplyCostMultiplier(C,T) C += T
#else
# define ApplyCostMultiplier(C,T)
#endif

/*
** We have so far matched pBuilder->pNew->u.btree.nEq terms of the 
** index pIndex. Try to match one more.
**
** When this function is called, pBuilder->pNew->nOut contains the 
** number of rows expected to be visited by filtering using the nEq 
** terms only. If it is modified, this value is restored before this 
** function returns.
**
** If pProbe->idxType==SQLITE_IDXTYPE_IPK, that means pIndex is 
** a fake index used for the INTEGER PRIMARY KEY.
*/
static int whereLoopAddBtreeIndex(
 WhereLoopBuilder *pBuilder,   /* The WhereLoop factory */
 SrcItem *pSrc,         /* FROM clause term being analyzed */
 Index *pProbe,         /* An index on pSrc */
 LogEst nInMul          /* log(Number of iterations due to IN) */
){
 WhereInfo *pWInfo = pBuilder->pWInfo; /* WHERE analyse context */
 Parse *pParse = pWInfo->pParse;    /* Parsing context */
 sqlite3 *db = pParse->db;    /* Database connection malloc context */
 WhereLoop *pNew;        /* Template WhereLoop under construction */
 WhereTerm *pTerm;        /* A WhereTerm under consideration */
 int opMask;           /* Valid operators for constraints */
 WhereScan scan;         /* Iterator for WHERE terms */
 Bitmask saved_prereq;      /* Original value of pNew->prereq */
 u16 saved_nLTerm;        /* Original value of pNew->nLTerm */
 u16 saved_nEq;         /* Original value of pNew->u.btree.nEq */
 u16 saved_nBtm;         /* Original value of pNew->u.btree.nBtm */
 u16 saved_nTop;         /* Original value of pNew->u.btree.nTop */
 u16 saved_nSkip;        /* Original value of pNew->nSkip */
 u32 saved_wsFlags;       /* Original value of pNew->wsFlags */
 LogEst saved_nOut;       /* Original value of pNew->nOut */
 int rc = SQLITE_OK;       /* Return code */
 LogEst rSize;          /* Number of rows in the table */
 LogEst rLogSize;        /* Logarithm of table size */
 WhereTerm *pTop = 0, *pBtm = 0; /* Top and bottom range constraints */

 pNew = pBuilder->pNew;
 assert( db->mallocFailed==0 || pParse->nErr>0 );
 if( pParse->nErr ){
  return pParse->rc;
 }
 WHERETRACE(0x800, ("BEGIN %s.addBtreeIdx(%s), nEq=%d, nSkip=%d, rRun=%d\n",
           pProbe->pTable->zName,pProbe->zName,
           pNew->u.btree.nEq, pNew->nSkip, pNew->rRun));

 assert( (pNew->wsFlags & WHERE_VIRTUALTABLE)==0 );
 assert( (pNew->wsFlags & WHERE_TOP_LIMIT)==0 );
 if( pNew->wsFlags & WHERE_BTM_LIMIT ){
  opMask = WO_LT|WO_LE;
 }else{
  assert( pNew->u.btree.nBtm==0 );
  opMask = WO_EQ|WO_IN|WO_GT|WO_GE|WO_LT|WO_LE|WO_ISNULL|WO_IS;
 }
 if( pProbe->bUnordered ) opMask &= ~(WO_GT|WO_GE|WO_LT|WO_LE);

 assert( pNew->u.btree.nEq<pProbe->nColumn );
 assert( pNew->u.btree.nEq<pProbe->nKeyCol
    || pProbe->idxType!=SQLITE_IDXTYPE_PRIMARYKEY );

 saved_nEq = pNew->u.btree.nEq;
 saved_nBtm = pNew->u.btree.nBtm;
 saved_nTop = pNew->u.btree.nTop;
 saved_nSkip = pNew->nSkip;
 saved_nLTerm = pNew->nLTerm;
 saved_wsFlags = pNew->wsFlags;
 saved_prereq = pNew->prereq;
 saved_nOut = pNew->nOut;
 pTerm = whereScanInit(&scan, pBuilder->pWC, pSrc->iCursor, saved_nEq,
            opMask, pProbe);
 pNew->rSetup = 0;
 rSize = pProbe->aiRowLogEst[0];
 rLogSize = estLog(rSize);
 for(; rc==SQLITE_OK && pTerm!=0; pTerm = whereScanNext(&scan)){
  u16 eOp = pTerm->eOperator;  /* Shorthand for pTerm->eOperator */
  LogEst rCostIdx;
  LogEst nOutUnadjusted;    /* nOut before IN() and WHERE adjustments */
  int nIn = 0;
#ifdef SQLITE_ENABLE_STAT4
  int nRecValid = pBuilder->nRecValid;
#endif
  if( (eOp==WO_ISNULL || (pTerm->wtFlags&TERM_VNULL)!=0)
   && indexColumnNotNull(pProbe, saved_nEq)
  ){
   continue; /* ignore IS [NOT] NULL constraints on NOT NULL columns */
  }
  if( pTerm->prereqRight & pNew->maskSelf ) continue;

  /* Do not allow the upper bound of a LIKE optimization range constraint
  ** to mix with a lower range bound from some other source */
  if( pTerm->wtFlags & TERM_LIKEOPT && pTerm->eOperator==WO_LT ) continue;

  if( (pSrc->fg.jointype & (JT_LEFT|JT_LTORJ|JT_RIGHT))!=0
   && !constraintCompatibleWithOuterJoin(pTerm,pSrc)
  ){
   continue;
  }
  if( IsUniqueIndex(pProbe) && saved_nEq==pProbe->nKeyCol-1 ){
   pBuilder->bldFlags1 |= SQLITE_BLDF1_UNIQUE;
  }else{
   pBuilder->bldFlags1 |= SQLITE_BLDF1_INDEXED;
  }
  pNew->wsFlags = saved_wsFlags;
  pNew->u.btree.nEq = saved_nEq;
  pNew->u.btree.nBtm = saved_nBtm;
  pNew->u.btree.nTop = saved_nTop;
  pNew->nLTerm = saved_nLTerm;
  if( pNew->nLTerm>=pNew->nLSlot
   && whereLoopResize(db, pNew, pNew->nLTerm+1)
  ){
    break; /* OOM while trying to enlarge the pNew->aLTerm array */
  }
  pNew->aLTerm[pNew->nLTerm++] = pTerm;
  pNew->prereq = (saved_prereq | pTerm->prereqRight) & ~pNew->maskSelf;

  assert( nInMul==0
    || (pNew->wsFlags & WHERE_COLUMN_NULL)!=0 
    || (pNew->wsFlags & WHERE_COLUMN_IN)!=0 
    || (pNew->wsFlags & WHERE_SKIPSCAN)!=0 
  );

  if( eOp & WO_IN ){
   Expr *pExpr = pTerm->pExpr;
   if( ExprUseXSelect(pExpr) ){
    /* "x IN (SELECT ...)": TUNING: the SELECT returns 25 rows */
    int i;
    nIn = 46; assert( 46==sqlite3LogEst(25) );

    /* The expression may actually be of the form (x, y) IN (SELECT...).
    ** In this case there is a separate term for each of (x) and (y).
    ** However, the nIn multiplier should only be applied once, not once
    ** for each such term. The following loop checks that pTerm is the
    ** first such term in use, and sets nIn back to 0 if it is not. */
    for(i=0; i<pNew->nLTerm-1; i++){
     if( pNew->aLTerm[i] && pNew->aLTerm[i]->pExpr==pExpr ) nIn = 0;
    }
   }else if( ALWAYS(pExpr->x.pList && pExpr->x.pList->nExpr) ){
    /* "x IN (value, value, ...)" */
    nIn = sqlite3LogEst(pExpr->x.pList->nExpr);
   }
   if( pProbe->hasStat1 && rLogSize>=10 ){
    LogEst M, logK, x;
    /* Let:
    **  N = the total number of rows in the table
    **  K = the number of entries on the RHS of the IN operator
    **  M = the number of rows in the table that match terms to the 
    **    to the left in the same index. If the IN operator is on
    **    the left-most index column, M==N.
    **
    ** Given the definitions above, it is better to omit the IN operator
    ** from the index lookup and instead do a scan of the M elements,
    ** testing each scanned row against the IN operator separately, if:
    **
    **    M*log(K) < K*log(N)
    **
    ** Our estimates for M, K, and N might be inaccurate, so we build in
    ** a safety margin of 2 (LogEst: 10) that favors using the IN operator
    ** with the index, as using an index has better worst-case behavior.
    ** If we do not have real sqlite_stat1 data, always prefer to use
    ** the index. Do not bother with this optimization on very small
    ** tables (less than 2 rows) as it is pointless in that case.
    */
    M = pProbe->aiRowLogEst[saved_nEq];
    logK = estLog(nIn);
    /* TUNING   v----- 10 to bias toward indexed IN */
    x = M + logK + 10 - (nIn + rLogSize);
    if( x>=0 ){
     WHERETRACE(0x40,
      ("IN operator (N=%d M=%d logK=%d nIn=%d rLogSize=%d x=%d) "
       "prefers indexed lookup\n",
       saved_nEq, M, logK, nIn, rLogSize, x));
    }else if( nInMul<2 && OptimizationEnabled(db, SQLITE_SeekScan) ){
     WHERETRACE(0x40,
      ("IN operator (N=%d M=%d logK=%d nIn=%d rLogSize=%d x=%d"
       " nInMul=%d) prefers skip-scan\n",
       saved_nEq, M, logK, nIn, rLogSize, x, nInMul));
     pNew->wsFlags |= WHERE_IN_SEEKSCAN;
    }else{
     WHERETRACE(0x40,
      ("IN operator (N=%d M=%d logK=%d nIn=%d rLogSize=%d x=%d"
       " nInMul=%d) prefers normal scan\n",
       saved_nEq, M, logK, nIn, rLogSize, x, nInMul));
     continue;
    }
   }
   pNew->wsFlags |= WHERE_COLUMN_IN;
  }else if( eOp & (WO_EQ|WO_IS) ){
   int iCol = pProbe->aiColumn[saved_nEq];
   pNew->wsFlags |= WHERE_COLUMN_EQ;
   assert( saved_nEq==pNew->u.btree.nEq );
   if( iCol==XN_ROWID 
    || (iCol>=0 && nInMul==0 && saved_nEq==pProbe->nKeyCol-1)
   ){
    if( iCol==XN_ROWID || pProbe->uniqNotNull 
     || (pProbe->nKeyCol==1 && pProbe->onError && eOp==WO_EQ) 
    ){
     pNew->wsFlags |= WHERE_ONEROW;
    }else{
     pNew->wsFlags |= WHERE_UNQ_WANTED;
    }
   }
   if( scan.iEquiv>1 ) pNew->wsFlags |= WHERE_TRANSCONS;
  }else if( eOp & WO_ISNULL ){
   pNew->wsFlags |= WHERE_COLUMN_NULL;
  }else{
   int nVecLen = whereRangeVectorLen(
     pParse, pSrc->iCursor, pProbe, saved_nEq, pTerm
   );
   if( eOp & (WO_GT|WO_GE) ){
    testcase( eOp & WO_GT );
    testcase( eOp & WO_GE );
    pNew->wsFlags |= WHERE_COLUMN_RANGE|WHERE_BTM_LIMIT;
    pNew->u.btree.nBtm = nVecLen;
    pBtm = pTerm;
    pTop = 0;
    if( pTerm->wtFlags & TERM_LIKEOPT ){
     /* Range constraints that come from the LIKE optimization are
     ** always used in pairs. */
     pTop = &pTerm[1];
     assert( (pTop-(pTerm->pWC->a))<pTerm->pWC->nTerm );
     assert( pTop->wtFlags & TERM_LIKEOPT );
     assert( pTop->eOperator==WO_LT );
     if( whereLoopResize(db, pNew, pNew->nLTerm+1) ) break; /* OOM */
     pNew->aLTerm[pNew->nLTerm++] = pTop;
     pNew->wsFlags |= WHERE_TOP_LIMIT;
     pNew->u.btree.nTop = 1;
    }
   }else{
    assert( eOp & (WO_LT|WO_LE) );
    testcase( eOp & WO_LT );
    testcase( eOp & WO_LE );
    pNew->wsFlags |= WHERE_COLUMN_RANGE|WHERE_TOP_LIMIT;
    pNew->u.btree.nTop = nVecLen;
    pTop = pTerm;
    pBtm = (pNew->wsFlags & WHERE_BTM_LIMIT)!=0 ?
            pNew->aLTerm[pNew->nLTerm-2] : 0;
   }
  }

  /* At this point pNew->nOut is set to the number of rows expected to
  ** be visited by the index scan before considering term pTerm, or the
  ** values of nIn and nInMul. In other words, assuming that all 
  ** "x IN(...)" terms are replaced with "x = ?". This block updates
  ** the value of pNew->nOut to account for pTerm (but not nIn/nInMul). */
  assert( pNew->nOut==saved_nOut );
  if( pNew->wsFlags & WHERE_COLUMN_RANGE ){
   /* Adjust nOut using stat4 data. Or, if there is no stat4
   ** data, using some other estimate. */
   whereRangeScanEst(pParse, pBuilder, pBtm, pTop, pNew);
  }else{
   int nEq = ++pNew->u.btree.nEq;
   assert( eOp & (WO_ISNULL|WO_EQ|WO_IN|WO_IS) );

   assert( pNew->nOut==saved_nOut );
   if( pTerm->truthProb<=0 && pProbe->aiColumn[saved_nEq]>=0 ){
    assert( (eOp & WO_IN) || nIn==0 );
    testcase( eOp & WO_IN );
    pNew->nOut += pTerm->truthProb;
    pNew->nOut -= nIn;
   }else{
#ifdef SQLITE_ENABLE_STAT4
    tRowcnt nOut = 0;
    if( nInMul==0 
     && pProbe->nSample 
     && ALWAYS(pNew->u.btree.nEq<=pProbe->nSampleCol)
     && ((eOp & WO_IN)==0 || ExprUseXList(pTerm->pExpr))
     && OptimizationEnabled(db, SQLITE_Stat4)
    ){
     Expr *pExpr = pTerm->pExpr;
     if( (eOp & (WO_EQ|WO_ISNULL|WO_IS))!=0 ){
      testcase( eOp & WO_EQ );
      testcase( eOp & WO_IS );
      testcase( eOp & WO_ISNULL );
      rc = whereEqualScanEst(pParse, pBuilder, pExpr->pRight, &nOut);
     }else{
      rc = whereInScanEst(pParse, pBuilder, pExpr->x.pList, &nOut);
     }
     if( rc==SQLITE_NOTFOUND ) rc = SQLITE_OK;
     if( rc!=SQLITE_OK ) break;     /* Jump out of the pTerm loop */
     if( nOut ){
      pNew->nOut = sqlite3LogEst(nOut);
      if( nEq==1
       /* TUNING: Mark terms as "low selectivity" if they seem likely
       ** to be true for half or more of the rows in the table.
       ** See tag-202002240-1 */
       && pNew->nOut+10 > pProbe->aiRowLogEst[0]
      ){
#if WHERETRACE_ENABLED /* 0x01 */
       if( sqlite3WhereTrace & 0x20 ){
        sqlite3DebugPrintf(
          "STAT4 determines term has low selectivity:\n");
        sqlite3WhereTermPrint(pTerm, 999);
       }
#endif
       pTerm->wtFlags |= TERM_HIGHTRUTH;
       if( pTerm->wtFlags & TERM_HEURTRUTH ){
        /* If the term has previously been used with an assumption of
        ** higher selectivity, then set the flag to rerun the
        ** loop computations. */
        pBuilder->bldFlags2 |= SQLITE_BLDF2_2NDPASS;
       }
      }
      if( pNew->nOut>saved_nOut ) pNew->nOut = saved_nOut;
      pNew->nOut -= nIn;
     }
    }
    if( nOut==0 )
#endif
    {
     pNew->nOut += (pProbe->aiRowLogEst[nEq] - pProbe->aiRowLogEst[nEq-1]);
     if( eOp & WO_ISNULL ){
      /* TUNING: If there is no likelihood() value, assume that a 
      ** "col IS NULL" expression matches twice as many rows 
      ** as (col=?). */
      pNew->nOut += 10;
     }
    }
   }
  }

  /* Set rCostIdx to the cost of visiting selected rows in index. Add
  ** it to pNew->rRun, which is currently set to the cost of the index
  ** seek only. Then, if this is a non-covering index, add the cost of
  ** visiting the rows in the main table. */
  assert( pSrc->pTab->szTabRow>0 );
  if( pProbe->idxType==SQLITE_IDXTYPE_IPK ){
   /* The pProbe->szIdxRow is low for an IPK table since the interior
   ** pages are small. Thuse szIdxRow gives a good estimate of seek cost.
   ** But the leaf pages are full-size, so pProbe->szIdxRow would badly
   ** under-estimate the scanning cost. */
   rCostIdx = pNew->nOut + 16;
  }else{
   rCostIdx = pNew->nOut + 1 + (15*pProbe->szIdxRow)/pSrc->pTab->szTabRow;
  }
  pNew->rRun = sqlite3LogEstAdd(rLogSize, rCostIdx);
  if( (pNew->wsFlags & (WHERE_IDX_ONLY|WHERE_IPK|WHERE_EXPRIDX))==0 ){
   pNew->rRun = sqlite3LogEstAdd(pNew->rRun, pNew->nOut + 16);
  }
  ApplyCostMultiplier(pNew->rRun, pProbe->pTable->costMult);

  nOutUnadjusted = pNew->nOut;
  pNew->rRun += nInMul + nIn;
  pNew->nOut += nInMul + nIn;
  whereLoopOutputAdjust(pBuilder->pWC, pNew, rSize);
  rc = whereLoopInsert(pBuilder, pNew);

  if( pNew->wsFlags & WHERE_COLUMN_RANGE ){
   pNew->nOut = saved_nOut;
  }else{
   pNew->nOut = nOutUnadjusted;
  }

  if( (pNew->wsFlags & WHERE_TOP_LIMIT)==0
   && pNew->u.btree.nEq<pProbe->nColumn
   && (pNew->u.btree.nEq<pProbe->nKeyCol ||
      pProbe->idxType!=SQLITE_IDXTYPE_PRIMARYKEY)
  ){
   if( pNew->u.btree.nEq>3 ){
    sqlite3ProgressCheck(pParse);
   }
   whereLoopAddBtreeIndex(pBuilder, pSrc, pProbe, nInMul+nIn);
  }
  pNew->nOut = saved_nOut;
#ifdef SQLITE_ENABLE_STAT4
  pBuilder->nRecValid = nRecValid;
#endif
 }
 pNew->prereq = saved_prereq;
 pNew->u.btree.nEq = saved_nEq;
 pNew->u.btree.nBtm = saved_nBtm;
 pNew->u.btree.nTop = saved_nTop;
 pNew->nSkip = saved_nSkip;
 pNew->wsFlags = saved_wsFlags;
 pNew->nOut = saved_nOut;
 pNew->nLTerm = saved_nLTerm;

 /* Consider using a skip-scan if there are no WHERE clause constraints
 ** available for the left-most terms of the index, and if the average
 ** number of repeats in the left-most terms is at least 18. 
 **
 ** The magic number 18 is selected on the basis that scanning 17 rows
 ** is almost always quicker than an index seek (even though if the index
 ** contains fewer than 2^17 rows we assume otherwise in other parts of
 ** the code). And, even if it is not, it should not be too much slower. 
 ** On the other hand, the extra seeks could end up being significantly
 ** more expensive. */
 assert( 42==sqlite3LogEst(18) );
 if( saved_nEq==saved_nSkip
  && saved_nEq+1<pProbe->nKeyCol
  && saved_nEq==pNew->nLTerm
  && pProbe->noSkipScan==0
  && pProbe->hasStat1!=0
  && OptimizationEnabled(db, SQLITE_SkipScan)
  && pProbe->aiRowLogEst[saved_nEq+1]>=42 /* TUNING: Minimum for skip-scan */
  && (rc = whereLoopResize(db, pNew, pNew->nLTerm+1))==SQLITE_OK
 ){
  LogEst nIter;
  pNew->u.btree.nEq++;
  pNew->nSkip++;
  pNew->aLTerm[pNew->nLTerm++] = 0;
  pNew->wsFlags |= WHERE_SKIPSCAN;
  nIter = pProbe->aiRowLogEst[saved_nEq] - pProbe->aiRowLogEst[saved_nEq+1];
  pNew->nOut -= nIter;
  /* TUNING: Because uncertainties in the estimates for skip-scan queries,
  ** add a 1.375 fudge factor to make skip-scan slightly less likely. */
  nIter += 5;
  whereLoopAddBtreeIndex(pBuilder, pSrc, pProbe, nIter + nInMul);
  pNew->nOut = saved_nOut;
  pNew->u.btree.nEq = saved_nEq;
  pNew->nSkip = saved_nSkip;
  pNew->wsFlags = saved_wsFlags;
 }

 WHERETRACE(0x800, ("END %s.addBtreeIdx(%s), nEq=%d, rc=%d\n",
           pProbe->pTable->zName, pProbe->zName, saved_nEq, rc));
 return rc;
}

/*
** Return True if it is possible that pIndex might be useful in
** implementing the ORDER BY clause in pBuilder.
**
** Return False if pBuilder does not contain an ORDER BY clause or
** if there is no way for pIndex to be useful in implementing that
** ORDER BY clause.
*/
static int indexMightHelpWithOrderBy(
 WhereLoopBuilder *pBuilder,
 Index *pIndex,
 int iCursor
){
 ExprList *pOB;
 ExprList *aColExpr;
 int ii, jj;

 if( pIndex->bUnordered ) return 0;
 if( (pOB = pBuilder->pWInfo->pOrderBy)==0 ) return 0;
 for(ii=0; ii<pOB->nExpr; ii++){
  Expr *pExpr = sqlite3ExprSkipCollateAndLikely(pOB->a[ii].pExpr);
  if( NEVER(pExpr==0) ) continue;
  if( pExpr->op==TK_COLUMN && pExpr->iTable==iCursor ){
   if( pExpr->iColumn<0 ) return 1;
   for(jj=0; jj<pIndex->nKeyCol; jj++){
    if( pExpr->iColumn==pIndex->aiColumn[jj] ) return 1;
   }
  }else if( (aColExpr = pIndex->aColExpr)!=0 ){
   for(jj=0; jj<pIndex->nKeyCol; jj++){
    if( pIndex->aiColumn[jj]!=XN_EXPR ) continue;
    if( sqlite3ExprCompareSkip(pExpr,aColExpr->a[jj].pExpr,iCursor)==0 ){
     return 1;
    }
   }
  }
 }
 return 0;
}

/* Check to see if a partial index with pPartIndexWhere can be used
** in the current query. Return true if it can be and false if not.
*/
static int whereUsablePartialIndex(
 int iTab,       /* The table for which we want an index */
 u8 jointype,     /* The JT_* flags on the join */
 WhereClause *pWC,   /* The WHERE clause of the query */
 Expr *pWhere     /* The WHERE clause from the partial index */
){
 int i;
 WhereTerm *pTerm;
 Parse *pParse;

 if( jointype & JT_LTORJ ) return 0;
 pParse = pWC->pWInfo->pParse;
 while( pWhere->op==TK_AND ){
  if( !whereUsablePartialIndex(iTab,jointype,pWC,pWhere->pLeft) ) return 0;
  pWhere = pWhere->pRight;
 }
 if( pParse->db->flags & SQLITE_EnableQPSG ) pParse = 0;
 for(i=0, pTerm=pWC->a; i<pWC->nTerm; i++, pTerm++){
  Expr *pExpr;
  pExpr = pTerm->pExpr;
  if( (!ExprHasProperty(pExpr, EP_OuterON) || pExpr->w.iJoin==iTab)
   && ((jointype & JT_OUTER)==0 || ExprHasProperty(pExpr, EP_OuterON))
   && sqlite3ExprImpliesExpr(pParse, pExpr, pWhere, iTab)
   && (pTerm->wtFlags & TERM_VNULL)==0
  ){
   return 1;
  }
 }
 return 0;
}

/*
** pIdx is an index containing expressions. Check it see if any of the
** expressions in the index match the pExpr expression.
*/
static int exprIsCoveredByIndex(
 const Expr *pExpr,
 const Index *pIdx,
 int iTabCur
){
 int i;
 for(i=0; i<pIdx->nColumn; i++){
  if( pIdx->aiColumn[i]==XN_EXPR
   && sqlite3ExprCompare(0, pExpr, pIdx->aColExpr->a[i].pExpr, iTabCur)==0
  ){
   return 1;
  }
 }
 return 0;
}

/*
** Structure passed to the whereIsCoveringIndex Walker callback.
*/
typedef struct CoveringIndexCheck CoveringIndexCheck;
struct CoveringIndexCheck {
 Index *pIdx;    /* The index */
 int iTabCur;    /* Cursor number for the corresponding table */
 u8 bExpr;     /* Uses an indexed expression */
 u8 bUnidx;     /* Uses an unindexed column not within an indexed expr */
};

/*
** Information passed in is pWalk->u.pCovIdxCk. Call it pCk.
**
** If the Expr node references the table with cursor pCk->iTabCur, then
** make sure that column is covered by the index pCk->pIdx. We know that
** all columns less than 63 (really BMS-1) are covered, so we don't need
** to check them. But we do need to check any column at 63 or greater.
**
** If the index does not cover the column, then set pWalk->eCode to 
** non-zero and return WRC_Abort to stop the search.
**
** If this node does not disprove that the index can be a covering index,
** then just return WRC_Continue, to continue the search.
**
** If pCk->pIdx contains indexed expressions and one of those expressions
** matches pExpr, then prune the search.
*/
static int whereIsCoveringIndexWalkCallback(Walker *pWalk, Expr *pExpr){
 int i;          /* Loop counter */
 const Index *pIdx;    /* The index of interest */
 const i16 *aiColumn;   /* Columns contained in the index */
 u16 nColumn;       /* Number of columns in the index */
 CoveringIndexCheck *pCk; /* Info about this search */

 pCk = pWalk->u.pCovIdxCk;
 pIdx = pCk->pIdx;
 if( (pExpr->op==TK_COLUMN || pExpr->op==TK_AGG_COLUMN) ){
  /* if( pExpr->iColumn<(BMS-1) && pIdx->bHasExpr==0 ) return WRC_Continue;*/
  if( pExpr->iTable!=pCk->iTabCur ) return WRC_Continue;
  pIdx = pWalk->u.pCovIdxCk->pIdx;
  aiColumn = pIdx->aiColumn;
  nColumn = pIdx->nColumn;
  for(i=0; i<nColumn; i++){
   if( aiColumn[i]==pExpr->iColumn ) return WRC_Continue;
  }
  pCk->bUnidx = 1;
  return WRC_Abort;
 }else if( pIdx->bHasExpr
     && exprIsCoveredByIndex(pExpr, pIdx, pWalk->u.pCovIdxCk->iTabCur) ){
  pCk->bExpr = 1;
  return WRC_Prune;
 }
 return WRC_Continue;
}


/*
** pIdx is an index that covers all of the low-number columns used by
** pWInfo->pSelect (columns from 0 through 62) or an index that has
** expressions terms. Hence, we cannot determine whether or not it is
** a covering index by using the colUsed bitmasks. We have to do a search
** to see if the index is covering. This routine does that search.
**
** The return value is one of these:
**
**   0        The index is definitely not a covering index
**
**   WHERE_IDX_ONLY  The index is definitely a covering index
**
**   WHERE_EXPRIDX  The index is likely a covering index, but it is
**            difficult to determine precisely because of the
**            expressions that are indexed. Score it as a
**            covering index, but still keep the main table open
**            just in case we need it.
**
** This routine is an optimization. It is always safe to return zero.
** But returning one of the other two values when zero should have been
** returned can lead to incorrect bytecode and assertion faults.
*/
static SQLITE_NOINLINE u32 whereIsCoveringIndex(
 WhereInfo *pWInfo,   /* The WHERE clause context */
 Index *pIdx,      /* Index that is being tested */
 int iTabCur      /* Cursor for the table being indexed */
){
 int i, rc;
 struct CoveringIndexCheck ck;
 Walker w;
 if( pWInfo->pSelect==0 ){
  /* We don't have access to the full query, so we cannot check to see
  ** if pIdx is covering. Assume it is not. */
  return 0;
 }
 if( pIdx->bHasExpr==0 ){
  for(i=0; i<pIdx->nColumn; i++){
   if( pIdx->aiColumn[i]>=BMS-1 ) break;
  }
  if( i>=pIdx->nColumn ){
   /* pIdx does not index any columns greater than 62, but we know from
   ** colMask that columns greater than 62 are used, so this is not a
   ** covering index */
   return 0;
  }
 }
 ck.pIdx = pIdx;
 ck.iTabCur = iTabCur;
 ck.bExpr = 0;
 ck.bUnidx = 0;
 memset(&w, 0, sizeof(w));
 w.xExprCallback = whereIsCoveringIndexWalkCallback;
 w.xSelectCallback = sqlite3SelectWalkNoop;
 w.u.pCovIdxCk = &ck;
 sqlite3WalkSelect(&w, pWInfo->pSelect);
 if( ck.bUnidx ){
  rc = 0;
 }else if( ck.bExpr ){
  rc = WHERE_EXPRIDX;
 }else{
  rc = WHERE_IDX_ONLY;
 }
 return rc;
}

/*
** Add all WhereLoop objects for a single table of the join where the table
** is identified by pBuilder->pNew->iTab. That table is guaranteed to be
** a b-tree table, not a virtual table.
**
** The costs (WhereLoop.rRun) of the b-tree loops added by this function
** are calculated as follows:
**
** For a full scan, assuming the table (or index) contains nRow rows:
**
**   cost = nRow * 3.0          // full-table scan
**   cost = nRow * K           // scan of covering index
**   cost = nRow * (K+3.0)        // scan of non-covering index
**
** where K is a value between 1.1 and 3.0 set based on the relative 
** estimated average size of the index and table records.
**
** For an index scan, where nVisit is the number of index rows visited
** by the scan, and nSeek is the number of seek operations required on 
** the index b-tree:
**
**   cost = nSeek * (log(nRow) + K * nVisit)     // covering index
**   cost = nSeek * (log(nRow) + (K+3.0) * nVisit)  // non-covering index
**
** Normally, nSeek is 1. nSeek values greater than 1 come about if the 
** WHERE clause includes "x IN (....)" terms used in place of "x=?". Or when 
** implicit "x IN (SELECT x FROM tbl)" terms are added for skip-scans.
**
** The estimated values (nRow, nVisit, nSeek) often contain a large amount
** of uncertainty. For this reason, scoring is designed to pick plans that
** "do the least harm" if the estimates are inaccurate. For example, a
** log(nRow) factor is omitted from a non-covering index scan in order to
** bias the scoring in favor of using an index, since the worst-case
** performance of using an index is far better than the worst-case performance
** of a full table scan.
*/
static int whereLoopAddBtree(
 WhereLoopBuilder *pBuilder, /* WHERE clause information */
 Bitmask mPrereq       /* Extra prerequesites for using this table */
){
 WhereInfo *pWInfo;     /* WHERE analysis context */
 Index *pProbe;       /* An index we are evaluating */
 Index sPk;         /* A fake index object for the primary key */
 LogEst aiRowEstPk[2];    /* The aiRowLogEst[] value for the sPk index */
 i16 aiColumnPk = -1;    /* The aColumn[] value for the sPk index */
 SrcList *pTabList;     /* The FROM clause */
 SrcItem *pSrc;       /* The FROM clause btree term to add */
 WhereLoop *pNew;      /* Template WhereLoop object */
 int rc = SQLITE_OK;     /* Return code */
 int iSortIdx = 1;      /* Index number */
 int b;           /* A boolean value */
 LogEst rSize;        /* number of rows in the table */
 WhereClause *pWC;      /* The parsed WHERE clause */
 Table *pTab;        /* Table being queried */
 
 pNew = pBuilder->pNew;
 pWInfo = pBuilder->pWInfo;
 pTabList = pWInfo->pTabList;
 pSrc = pTabList->a + pNew->iTab;
 pTab = pSrc->pTab;
 pWC = pBuilder->pWC;
 assert( !IsVirtual(pSrc->pTab) );

 if( pSrc->fg.isIndexedBy ){
  assert( pSrc->fg.isCte==0 );
  /* An INDEXED BY clause specifies a particular index to use */
  pProbe = pSrc->u2.pIBIndex;
 }else if( !HasRowid(pTab) ){
  pProbe = pTab->pIndex;
 }else{
  /* There is no INDEXED BY clause. Create a fake Index object in local
  ** variable sPk to represent the rowid primary key index. Make this
  ** fake index the first in a chain of Index objects with all of the real
  ** indices to follow */
  Index *pFirst;         /* First of real indices on the table */
  memset(&sPk, 0, sizeof(Index));
  sPk.nKeyCol = 1;
  sPk.nColumn = 1;
  sPk.aiColumn = &aiColumnPk;
  sPk.aiRowLogEst = aiRowEstPk;
  sPk.onError = OE_Replace;
  sPk.pTable = pTab;
  sPk.szIdxRow = 3; /* TUNING: Interior rows of IPK table are very small */
  sPk.idxType = SQLITE_IDXTYPE_IPK;
  aiRowEstPk[0] = pTab->nRowLogEst;
  aiRowEstPk[1] = 0;
  pFirst = pSrc->pTab->pIndex;
  if( pSrc->fg.notIndexed==0 ){
   /* The real indices of the table are only considered if the
   ** NOT INDEXED qualifier is omitted from the FROM clause */
   sPk.pNext = pFirst;
  }
  pProbe = &sPk;
 }
 rSize = pTab->nRowLogEst;

#ifndef SQLITE_OMIT_AUTOMATIC_INDEX
 /* Automatic indexes */
 if( !pBuilder->pOrSet   /* Not part of an OR optimization */
  && (pWInfo->wctrlFlags & (WHERE_RIGHT_JOIN|WHERE_OR_SUBCLAUSE))==0
  && (pWInfo->pParse->db->flags & SQLITE_AutoIndex)!=0
  && !pSrc->fg.isIndexedBy /* Has no INDEXED BY clause */
  && !pSrc->fg.notIndexed  /* Has no NOT INDEXED clause */
  && HasRowid(pTab)     /* Not WITHOUT ROWID table. (FIXME: Why not?) */
  && !pSrc->fg.isCorrelated /* Not a correlated subquery */
  && !pSrc->fg.isRecursive /* Not a recursive common table expression. */
  && (pSrc->fg.jointype & JT_RIGHT)==0 /* Not the right tab of a RIGHT JOIN */
 ){
  /* Generate auto-index WhereLoops */
  LogEst rLogSize;     /* Logarithm of the number of rows in the table */
  WhereTerm *pTerm;
  WhereTerm *pWCEnd = pWC->a + pWC->nTerm;
  rLogSize = estLog(rSize);
  for(pTerm=pWC->a; rc==SQLITE_OK && pTerm<pWCEnd; pTerm++){
   if( pTerm->prereqRight & pNew->maskSelf ) continue;
   if( termCanDriveIndex(pTerm, pSrc, 0) ){
    pNew->u.btree.nEq = 1;
    pNew->nSkip = 0;
    pNew->u.btree.pIndex = 0;
    pNew->nLTerm = 1;
    pNew->aLTerm[0] = pTerm;
    /* TUNING: One-time cost for computing the automatic index is
    ** estimated to be X*N*log2(N) where N is the number of rows in
    ** the table being indexed and where X is 7 (LogEst=28) for normal
    ** tables or 0.5 (LogEst=-10) for views and subqueries. The value
    ** of X is smaller for views and subqueries so that the query planner
    ** will be more aggressive about generating automatic indexes for
    ** those objects, since there is no opportunity to add schema
    ** indexes on subqueries and views. */
    pNew->rSetup = rLogSize + rSize;
    if( !IsView(pTab) && (pTab->tabFlags & TF_Ephemeral)==0 ){
     pNew->rSetup += 28;
    }else{
     pNew->rSetup -= 25; /* Greatly reduced setup cost for auto indexes
                ** on ephemeral materializations of views */
    }
    ApplyCostMultiplier(pNew->rSetup, pTab->costMult);
    if( pNew->rSetup<0 ) pNew->rSetup = 0;
    /* TUNING: Each index lookup yields 20 rows in the table. This
    ** is more than the usual guess of 10 rows, since we have no way
    ** of knowing how selective the index will ultimately be. It would
    ** not be unreasonable to make this value much larger. */
    pNew->nOut = 43; assert( 43==sqlite3LogEst(20) );
    pNew->rRun = sqlite3LogEstAdd(rLogSize,pNew->nOut);
    pNew->wsFlags = WHERE_AUTO_INDEX;
    pNew->prereq = mPrereq | pTerm->prereqRight;
    rc = whereLoopInsert(pBuilder, pNew);
   }
  }
 }
#endif /* SQLITE_OMIT_AUTOMATIC_INDEX */

 /* Loop over all indices. If there was an INDEXED BY clause, then only 
 ** consider index pProbe. */
 for(; rc==SQLITE_OK && pProbe; 
   pProbe=(pSrc->fg.isIndexedBy ? 0 : pProbe->pNext), iSortIdx++
 ){
  if( pProbe->pPartIdxWhere!=0
   && !whereUsablePartialIndex(pSrc->iCursor, pSrc->fg.jointype, pWC,
                 pProbe->pPartIdxWhere)
  ){
   testcase( pNew->iTab!=pSrc->iCursor ); /* See ticket [98d973b8f5] */
   continue; /* Partial index inappropriate for this query */
  }
  if( pProbe->bNoQuery ) continue;
  rSize = pProbe->aiRowLogEst[0];
  pNew->u.btree.nEq = 0;
  pNew->u.btree.nBtm = 0;
  pNew->u.btree.nTop = 0;
  pNew->nSkip = 0;
  pNew->nLTerm = 0;
  pNew->iSortIdx = 0;
  pNew->rSetup = 0;
  pNew->prereq = mPrereq;
  pNew->nOut = rSize;
  pNew->u.btree.pIndex = pProbe;
  b = indexMightHelpWithOrderBy(pBuilder, pProbe, pSrc->iCursor);

  /* The ONEPASS_DESIRED flags never occurs together with ORDER BY */
  assert( (pWInfo->wctrlFlags & WHERE_ONEPASS_DESIRED)==0 || b==0 );
  if( pProbe->idxType==SQLITE_IDXTYPE_IPK ){
   /* Integer primary key index */
   pNew->wsFlags = WHERE_IPK;

   /* Full table scan */
   pNew->iSortIdx = b ? iSortIdx : 0;
   /* TUNING: Cost of full table scan is 3.0*N. The 3.0 factor is an
   ** extra cost designed to discourage the use of full table scans,
   ** since index lookups have better worst-case performance if our
   ** stat guesses are wrong. Reduce the 3.0 penalty slightly
   ** (to 2.75) if we have valid STAT4 information for the table.
   ** At 2.75, a full table scan is preferred over using an index on
   ** a column with just two distinct values where each value has about
   ** an equal number of appearances. Without STAT4 data, we still want
   ** to use an index in that case, since the constraint might be for
   ** the scarcer of the two values, and in that case an index lookup is
   ** better.
   */
#ifdef SQLITE_ENABLE_STAT4
   pNew->rRun = rSize + 16 - 2*((pTab->tabFlags & TF_HasStat4)!=0);
#else
   pNew->rRun = rSize + 16;
#endif
   if( IsView(pTab) || (pTab->tabFlags & TF_Ephemeral)!=0 ){
    pNew->wsFlags |= WHERE_VIEWSCAN;
   }
   ApplyCostMultiplier(pNew->rRun, pTab->costMult);
   whereLoopOutputAdjust(pWC, pNew, rSize);
   rc = whereLoopInsert(pBuilder, pNew);
   pNew->nOut = rSize;
   if( rc ) break;
  }else{
   Bitmask m;
   if( pProbe->isCovering ){
    m = 0;
    pNew->wsFlags = WHERE_IDX_ONLY | WHERE_INDEXED;
   }else{
    m = pSrc->colUsed & pProbe->colNotIdxed;
    pNew->wsFlags = WHERE_INDEXED;
    if( m==TOPBIT || (pProbe->bHasExpr && !pProbe->bHasVCol && m!=0) ){
     u32 isCov = whereIsCoveringIndex(pWInfo, pProbe, pSrc->iCursor);
     if( isCov==0 ){
      WHERETRACE(0x200,
        ("-> %s is not a covering index"
        " according to whereIsCoveringIndex()\n", pProbe->zName));
      assert( m!=0 );
     }else{
      m = 0;
      pNew->wsFlags |= isCov;
      if( isCov & WHERE_IDX_ONLY ){
       WHERETRACE(0x200,
         ("-> %s is a covering expression index"
         " according to whereIsCoveringIndex()\n", pProbe->zName));
      }else{
       assert( isCov==WHERE_EXPRIDX );
       WHERETRACE(0x200,
         ("-> %s might be a covering expression index"
         " according to whereIsCoveringIndex()\n", pProbe->zName));
      }
     }
    }else if( m==0 ){
     WHERETRACE(0x200,
       ("-> %s a covering index according to bitmasks\n",
       pProbe->zName, m==0 ? "is" : "is not"));
     pNew->wsFlags = WHERE_IDX_ONLY | WHERE_INDEXED;
    }
   }

   /* Full scan via index */
   if( b
    || !HasRowid(pTab)
    || pProbe->pPartIdxWhere!=0
    || pSrc->fg.isIndexedBy
    || ( m==0
     && pProbe->bUnordered==0
     && (pProbe->szIdxRow<pTab->szTabRow)
     && (pWInfo->wctrlFlags & WHERE_ONEPASS_DESIRED)==0
     && sqlite3GlobalConfig.bUseCis
     && OptimizationEnabled(pWInfo->pParse->db, SQLITE_CoverIdxScan)
     )
   ){
    pNew->iSortIdx = b ? iSortIdx : 0;

    /* The cost of visiting the index rows is N*K, where K is
    ** between 1.1 and 3.0, depending on the relative sizes of the
    ** index and table rows. */
    pNew->rRun = rSize + 1 + (15*pProbe->szIdxRow)/pTab->szTabRow;
    if( m!=0 ){
     /* If this is a non-covering index scan, add in the cost of
     ** doing table lookups. The cost will be 3x the number of
     ** lookups. Take into account WHERE clause terms that can be
     ** satisfied using just the index, and that do not require a
     ** table lookup. */
     LogEst nLookup = rSize + 16; /* Base cost: N*3 */
     int ii;
     int iCur = pSrc->iCursor;
     WhereClause *pWC2 = &pWInfo->sWC;
     for(ii=0; ii<pWC2->nTerm; ii++){
      WhereTerm *pTerm = &pWC2->a[ii];
      if( !sqlite3ExprCoveredByIndex(pTerm->pExpr, iCur, pProbe) ){
       break;
      }
      /* pTerm can be evaluated using just the index. So reduce
      ** the expected number of table lookups accordingly */
      if( pTerm->truthProb<=0 ){
       nLookup += pTerm->truthProb;
      }else{
       nLookup--;
       if( pTerm->eOperator & (WO_EQ|WO_IS) ) nLookup -= 19;
      }
     }
     
     pNew->rRun = sqlite3LogEstAdd(pNew->rRun, nLookup);
    }
    ApplyCostMultiplier(pNew->rRun, pTab->costMult);
    whereLoopOutputAdjust(pWC, pNew, rSize);
    if( (pSrc->fg.jointype & JT_RIGHT)!=0 && pProbe->aColExpr ){
     /* Do not do an SCAN of a index-on-expression in a RIGHT JOIN
     ** because the cursor used to access the index might not be
     ** positioned to the correct row during the right-join no-match
     ** loop. */
    }else{
     rc = whereLoopInsert(pBuilder, pNew);
    }
    pNew->nOut = rSize;
    if( rc ) break;
   }
  }

  pBuilder->bldFlags1 = 0;
  rc = whereLoopAddBtreeIndex(pBuilder, pSrc, pProbe, 0);
  if( pBuilder->bldFlags1==SQLITE_BLDF1_INDEXED ){
   /* If a non-unique index is used, or if a prefix of the key for
   ** unique index is used (making the index functionally non-unique)
   ** then the sqlite_stat1 data becomes important for scoring the
   ** plan */
   pTab->tabFlags |= TF_StatsUsed;
  }
#ifdef SQLITE_ENABLE_STAT4
  sqlite3Stat4ProbeFree(pBuilder->pRec);
  pBuilder->nRecValid = 0;
  pBuilder->pRec = 0;
#endif
 }
 return rc;
}

#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE

/*
** Return true if pTerm is a virtual table LIMIT or OFFSET term.
*/
static int isLimitTerm(WhereTerm *pTerm){
 assert( pTerm->eOperator==WO_AUX || pTerm->eMatchOp==0 );
 return pTerm->eMatchOp>=SQLITE_INDEX_CONSTRAINT_LIMIT 
   && pTerm->eMatchOp<=SQLITE_INDEX_CONSTRAINT_OFFSET;
}

/*
** Argument pIdxInfo is already populated with all constraints that may
** be used by the virtual table identified by pBuilder->pNew->iTab. This
** function marks a subset of those constraints usable, invokes the
** xBestIndex method and adds the returned plan to pBuilder.
**
** A constraint is marked usable if:
**
**  * Argument mUsable indicates that its prerequisites are available, and
**
**  * It is not one of the operators specified in the mExclude mask passed
**   as the fourth argument (which in practice is either WO_IN or 0).
**
** Argument mPrereq is a mask of tables that must be scanned before the
** virtual table in question. These are added to the plans prerequisites
** before it is added to pBuilder.
**
** Output parameter *pbIn is set to true if the plan added to pBuilder
** uses one or more WO_IN terms, or false otherwise.
*/
static int whereLoopAddVirtualOne(
 WhereLoopBuilder *pBuilder,
 Bitmask mPrereq,        /* Mask of tables that must be used. */
 Bitmask mUsable,        /* Mask of usable tables */
 u16 mExclude,          /* Exclude terms using these operators */
 sqlite3_index_info *pIdxInfo,  /* Populated object for xBestIndex */
 u16 mNoOmit,          /* Do not omit these constraints */
 int *pbIn,           /* OUT: True if plan uses an IN(...) op */
 int *pbRetryLimit        /* OUT: Retry without LIMIT/OFFSET */
){
 WhereClause *pWC = pBuilder->pWC;
 HiddenIndexInfo *pHidden = (HiddenIndexInfo*)&pIdxInfo[1];
 struct sqlite3_index_constraint *pIdxCons;
 struct sqlite3_index_constraint_usage *pUsage = pIdxInfo->aConstraintUsage;
 int i;
 int mxTerm;
 int rc = SQLITE_OK;
 WhereLoop *pNew = pBuilder->pNew;
 Parse *pParse = pBuilder->pWInfo->pParse;
 SrcItem *pSrc = &pBuilder->pWInfo->pTabList->a[pNew->iTab];
 int nConstraint = pIdxInfo->nConstraint;

 assert( (mUsable & mPrereq)==mPrereq );
 *pbIn = 0;
 pNew->prereq = mPrereq;

 /* Set the usable flag on the subset of constraints identified by 
 ** arguments mUsable and mExclude. */
 pIdxCons = *(struct sqlite3_index_constraint**)&pIdxInfo->aConstraint;
 for(i=0; i<nConstraint; i++, pIdxCons++){
  WhereTerm *pTerm = &pWC->a[pIdxCons->iTermOffset];
  pIdxCons->usable = 0;
  if( (pTerm->prereqRight & mUsable)==pTerm->prereqRight 
   && (pTerm->eOperator & mExclude)==0
   && (pbRetryLimit || !isLimitTerm(pTerm))
  ){
   pIdxCons->usable = 1;
  }
 }

 /* Initialize the output fields of the sqlite3_index_info structure */
 memset(pUsage, 0, sizeof(pUsage[0])*nConstraint);
 assert( pIdxInfo->needToFreeIdxStr==0 );
 pIdxInfo->idxStr = 0;
 pIdxInfo->idxNum = 0;
 pIdxInfo->orderByConsumed = 0;
 pIdxInfo->estimatedCost = SQLITE_BIG_DBL / (double)2;
 pIdxInfo->estimatedRows = 25;
 pIdxInfo->idxFlags = 0;
 pIdxInfo->colUsed = (sqlite3_int64)pSrc->colUsed;
 pHidden->mHandleIn = 0;

 /* Invoke the virtual table xBestIndex() method */
 rc = vtabBestIndex(pParse, pSrc->pTab, pIdxInfo);
 if( rc ){
  if( rc==SQLITE_CONSTRAINT ){
   /* If the xBestIndex method returns SQLITE_CONSTRAINT, that means
   ** that the particular combination of parameters provided is unusable.
   ** Make no entries in the loop table.
   */
   WHERETRACE(0xffffffff, (" ^^^^--- non-viable plan rejected!\n"));
   return SQLITE_OK;
  }
  return rc;
 }

 mxTerm = -1;
 assert( pNew->nLSlot>=nConstraint );
 memset(pNew->aLTerm, 0, sizeof(pNew->aLTerm[0])*nConstraint );
 memset(&pNew->u.vtab, 0, sizeof(pNew->u.vtab));
 pIdxCons = *(struct sqlite3_index_constraint**)&pIdxInfo->aConstraint;
 for(i=0; i<nConstraint; i++, pIdxCons++){
  int iTerm;
  if( (iTerm = pUsage[i].argvIndex - 1)>=0 ){
   WhereTerm *pTerm;
   int j = pIdxCons->iTermOffset;
   if( iTerm>=nConstraint
    || j<0
    || j>=pWC->nTerm
    || pNew->aLTerm[iTerm]!=0
    || pIdxCons->usable==0
   ){
    sqlite3ErrorMsg(pParse,"%s.xBestIndex malfunction",pSrc->pTab->zName);
    testcase( pIdxInfo->needToFreeIdxStr );
    return SQLITE_ERROR;
   }
   testcase( iTerm==nConstraint-1 );
   testcase( j==0 );
   testcase( j==pWC->nTerm-1 );
   pTerm = &pWC->a[j];
   pNew->prereq |= pTerm->prereqRight;
   assert( iTerm<pNew->nLSlot );
   pNew->aLTerm[iTerm] = pTerm;
   if( iTerm>mxTerm ) mxTerm = iTerm;
   testcase( iTerm==15 );
   testcase( iTerm==16 );
   if( pUsage[i].omit ){
    if( i<16 && ((1<<i)&mNoOmit)==0 ){
     testcase( i!=iTerm );
     pNew->u.vtab.omitMask |= 1<<iTerm;
    }else{
     testcase( i!=iTerm );
    }
    if( pTerm->eMatchOp==SQLITE_INDEX_CONSTRAINT_OFFSET ){
     pNew->u.vtab.bOmitOffset = 1;
    }
   }
   if( SMASKBIT32(i) & pHidden->mHandleIn ){ 
    pNew->u.vtab.mHandleIn |= MASKBIT32(iTerm);
   }else if( (pTerm->eOperator & WO_IN)!=0 ){
    /* A virtual table that is constrained by an IN clause may not
    ** consume the ORDER BY clause because (1) the order of IN terms
    ** is not necessarily related to the order of output terms and
    ** (2) Multiple outputs from a single IN value will not merge
    ** together. */
    pIdxInfo->orderByConsumed = 0;
    pIdxInfo->idxFlags &= ~SQLITE_INDEX_SCAN_UNIQUE;
    *pbIn = 1; assert( (mExclude & WO_IN)==0 );
   }

   assert( pbRetryLimit || !isLimitTerm(pTerm) );
   if( isLimitTerm(pTerm) && *pbIn ){
    /* If there is an IN(...) term handled as an == (separate call to
    ** xFilter for each value on the RHS of the IN) and a LIMIT or
    ** OFFSET term handled as well, the plan is unusable. Set output
    ** variable *pbRetryLimit to true to tell the caller to retry with
    ** LIMIT and OFFSET disabled. */
    if( pIdxInfo->needToFreeIdxStr ){
     sqlite3_free(pIdxInfo->idxStr);
     pIdxInfo->idxStr = 0;
     pIdxInfo->needToFreeIdxStr = 0;
    }
    *pbRetryLimit = 1;
    return SQLITE_OK;
   }
  }
 }

 pNew->nLTerm = mxTerm+1;
 for(i=0; i<=mxTerm; i++){
  if( pNew->aLTerm[i]==0 ){
   /* The non-zero argvIdx values must be contiguous. Raise an
   ** error if they are not */
   sqlite3ErrorMsg(pParse,"%s.xBestIndex malfunction",pSrc->pTab->zName);
   testcase( pIdxInfo->needToFreeIdxStr );
   return SQLITE_ERROR;
  }
 }
 assert( pNew->nLTerm<=pNew->nLSlot );
 pNew->u.vtab.idxNum = pIdxInfo->idxNum;
 pNew->u.vtab.needFree = pIdxInfo->needToFreeIdxStr;
 pIdxInfo->needToFreeIdxStr = 0;
 pNew->u.vtab.idxStr = pIdxInfo->idxStr;
 pNew->u.vtab.isOrdered = (i8)(pIdxInfo->orderByConsumed ?
   pIdxInfo->nOrderBy : 0);
 pNew->rSetup = 0;
 pNew->rRun = sqlite3LogEstFromDouble(pIdxInfo->estimatedCost);
 pNew->nOut = sqlite3LogEst(pIdxInfo->estimatedRows);

 /* Set the WHERE_ONEROW flag if the xBestIndex() method indicated
 ** that the scan will visit at most one row. Clear it otherwise. */
 if( pIdxInfo->idxFlags & SQLITE_INDEX_SCAN_UNIQUE ){
  pNew->wsFlags |= WHERE_ONEROW;
 }else{
  pNew->wsFlags &= ~WHERE_ONEROW;
 }
 rc = whereLoopInsert(pBuilder, pNew);
 if( pNew->u.vtab.needFree ){
  sqlite3_free(pNew->u.vtab.idxStr);
  pNew->u.vtab.needFree = 0;
 }
 WHERETRACE(0xffffffff, (" bIn=%d prereqIn=%04llx prereqOut=%04llx\n",
           *pbIn, (sqlite3_uint64)mPrereq,
           (sqlite3_uint64)(pNew->prereq & ~mPrereq)));

 return rc;
}

/*
** Return the collating sequence for a constraint passed into xBestIndex.
**
** pIdxInfo must be an sqlite3_index_info structure passed into xBestIndex.
** This routine depends on there being a HiddenIndexInfo structure immediately
** following the sqlite3_index_info structure.
**
** Return a pointer to the collation name:
**
**  1. If there is an explicit COLLATE operator on the constaint, return it.
**
**  2. Else, if the column has an alternative collation, return that.
**
**  3. Otherwise, return "BINARY".
*/
const char *sqlite3_vtab_collation(sqlite3_index_info *pIdxInfo, int iCons){
 HiddenIndexInfo *pHidden = (HiddenIndexInfo*)&pIdxInfo[1];
 const char *zRet = 0;
 if( iCons>=0 && iCons<pIdxInfo->nConstraint ){
  CollSeq *pC = 0;
  int iTerm = pIdxInfo->aConstraint[iCons].iTermOffset;
  Expr *pX = pHidden->pWC->a[iTerm].pExpr;
  if( pX->pLeft ){
   pC = sqlite3ExprCompareCollSeq(pHidden->pParse, pX);
  }
  zRet = (pC ? pC->zName : sqlite3StrBINARY);
 }
 return zRet;
}

/*
** Return true if constraint iCons is really an IN(...) constraint, or
** false otherwise. If iCons is an IN(...) constraint, set (if bHandle!=0)
** or clear (if bHandle==0) the flag to handle it using an iterator.
*/
int sqlite3_vtab_in(sqlite3_index_info *pIdxInfo, int iCons, int bHandle){
 HiddenIndexInfo *pHidden = (HiddenIndexInfo*)&pIdxInfo[1];
 u32 m = SMASKBIT32(iCons);
 if( m & pHidden->mIn ){
  if( bHandle==0 ){ 
   pHidden->mHandleIn &= ~m;
  }else if( bHandle>0 ){
   pHidden->mHandleIn |= m;
  }
  return 1;
 }
 return 0;
}

/*
** This interface is callable from within the xBestIndex callback only.
**
** If possible, set (*ppVal) to point to an object containing the value 
** on the right-hand-side of constraint iCons.
*/
int sqlite3_vtab_rhs_value(
 sqlite3_index_info *pIdxInfo,  /* Copy of first argument to xBestIndex */
 int iCons,           /* Constraint for which RHS is wanted */
 sqlite3_value **ppVal      /* Write value extracted here */
){
 HiddenIndexInfo *pH = (HiddenIndexInfo*)&pIdxInfo[1];
 sqlite3_value *pVal = 0;
 int rc = SQLITE_OK;
 if( iCons<0 || iCons>=pIdxInfo->nConstraint ){
  rc = SQLITE_MISUSE; /* EV: R-30545-25046 */
 }else{
  if( pH->aRhs[iCons]==0 ){
   WhereTerm *pTerm = &pH->pWC->a[pIdxInfo->aConstraint[iCons].iTermOffset];
   rc = sqlite3ValueFromExpr(
     pH->pParse->db, pTerm->pExpr->pRight, ENC(pH->pParse->db),
     SQLITE_AFF_BLOB, &pH->aRhs[iCons]
   );
   testcase( rc!=SQLITE_OK );
  }
  pVal = pH->aRhs[iCons];
 }
 *ppVal = pVal;

 if( rc==SQLITE_OK && pVal==0 ){ /* IMP: R-19933-32160 */
  rc = SQLITE_NOTFOUND;     /* IMP: R-36424-56542 */
 }

 return rc;
}

/*
** Return true if ORDER BY clause may be handled as DISTINCT.
*/
int sqlite3_vtab_distinct(sqlite3_index_info *pIdxInfo){
 HiddenIndexInfo *pHidden = (HiddenIndexInfo*)&pIdxInfo[1];
 assert( pHidden->eDistinct>=0 && pHidden->eDistinct<=3 );
 return pHidden->eDistinct;
}

/*
** Cause the prepared statement that is associated with a call to
** xBestIndex to potentially use all schemas. If the statement being
** prepared is read-only, then just start read transactions on all
** schemas. But if this is a write operation, start writes on all
** schemas.
**
** This is used by the (built-in) sqlite_dbpage virtual table.
*/
void sqlite3VtabUsesAllSchemas(Parse *pParse){
 int nDb = pParse->db->nDb;
 int i;
 for(i=0; i<nDb; i++){
  sqlite3CodeVerifySchema(pParse, i);
 }
 if( DbMaskNonZero(pParse->writeMask) ){
  for(i=0; i<nDb; i++){
   sqlite3BeginWriteOperation(pParse, 0, i);
  }
 }
}

/*
** Add all WhereLoop objects for a table of the join identified by
** pBuilder->pNew->iTab. That table is guaranteed to be a virtual table.
**
** If there are no LEFT or CROSS JOIN joins in the query, both mPrereq and
** mUnusable are set to 0. Otherwise, mPrereq is a mask of all FROM clause
** entries that occur before the virtual table in the FROM clause and are
** separated from it by at least one LEFT or CROSS JOIN. Similarly, the
** mUnusable mask contains all FROM clause entries that occur after the
** virtual table and are separated from it by at least one LEFT or 
** CROSS JOIN. 
**
** For example, if the query were:
**
**  ... FROM t1, t2 LEFT JOIN t3, t4, vt CROSS JOIN t5, t6;
**
** then mPrereq corresponds to (t1, t2) and mUnusable to (t5, t6).
**
** All the tables in mPrereq must be scanned before the current virtual 
** table. So any terms for which all prerequisites are satisfied by 
** mPrereq may be specified as "usable" in all calls to xBestIndex. 
** Conversely, all tables in mUnusable must be scanned after the current
** virtual table, so any terms for which the prerequisites overlap with
** mUnusable should always be configured as "not-usable" for xBestIndex.
*/
static int whereLoopAddVirtual(
 WhereLoopBuilder *pBuilder, /* WHERE clause information */
 Bitmask mPrereq,       /* Tables that must be scanned before this one */
 Bitmask mUnusable      /* Tables that must be scanned after this one */
){
 int rc = SQLITE_OK;     /* Return code */
 WhereInfo *pWInfo;      /* WHERE analysis context */
 Parse *pParse;        /* The parsing context */
 WhereClause *pWC;      /* The WHERE clause */
 SrcItem *pSrc;        /* The FROM clause term to search */
 sqlite3_index_info *p;    /* Object to pass to xBestIndex() */
 int nConstraint;       /* Number of constraints in p */
 int bIn;           /* True if plan uses IN(...) operator */
 WhereLoop *pNew;
 Bitmask mBest;        /* Tables used by best possible plan */
 u16 mNoOmit;
 int bRetry = 0;       /* True to retry with LIMIT/OFFSET disabled */

 assert( (mPrereq & mUnusable)==0 );
 pWInfo = pBuilder->pWInfo;
 pParse = pWInfo->pParse;
 pWC = pBuilder->pWC;
 pNew = pBuilder->pNew;
 pSrc = &pWInfo->pTabList->a[pNew->iTab];
 assert( IsVirtual(pSrc->pTab) );
 p = allocateIndexInfo(pWInfo, pWC, mUnusable, pSrc, &mNoOmit);
 if( p==0 ) return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 pNew->rSetup = 0;
 pNew->wsFlags = WHERE_VIRTUALTABLE;
 pNew->nLTerm = 0;
 pNew->u.vtab.needFree = 0;
 nConstraint = p->nConstraint;
 if( whereLoopResize(pParse->db, pNew, nConstraint) ){
  freeIndexInfo(pParse->db, p);
  return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 }

 /* First call xBestIndex() with all constraints usable. */
 WHERETRACE(0x800, ("BEGIN %s.addVirtual()\n", pSrc->pTab->zName));
 WHERETRACE(0x800, (" VirtualOne: all usable\n"));
 rc = whereLoopAddVirtualOne(
   pBuilder, mPrereq, ALLBITS, 0, p, mNoOmit, &bIn, &bRetry
 );
 if( bRetry ){
  assert( rc==SQLITE_OK );
  rc = whereLoopAddVirtualOne(
    pBuilder, mPrereq, ALLBITS, 0, p, mNoOmit, &bIn, 0
  );
 }

 /* If the call to xBestIndex() with all terms enabled produced a plan
 ** that does not require any source tables (IOW: a plan with mBest==0)
 ** and does not use an IN(...) operator, then there is no point in making 
 ** any further calls to xBestIndex() since they will all return the same
 ** result (if the xBestIndex() implementation is sane). */
 if( rc==SQLITE_OK && ((mBest = (pNew->prereq & ~mPrereq))!=0 || bIn) ){
  int seenZero = 0;       /* True if a plan with no prereqs seen */
  int seenZeroNoIN = 0;     /* Plan with no prereqs and no IN(...) seen */
  Bitmask mPrev = 0;
  Bitmask mBestNoIn = 0;

  /* If the plan produced by the earlier call uses an IN(...) term, call
  ** xBestIndex again, this time with IN(...) terms disabled. */
  if( bIn ){
   WHERETRACE(0x800, (" VirtualOne: all usable w/o IN\n"));
   rc = whereLoopAddVirtualOne(
     pBuilder, mPrereq, ALLBITS, WO_IN, p, mNoOmit, &bIn, 0);
   assert( bIn==0 );
   mBestNoIn = pNew->prereq & ~mPrereq;
   if( mBestNoIn==0 ){
    seenZero = 1;
    seenZeroNoIN = 1;
   }
  }

  /* Call xBestIndex once for each distinct value of (prereqRight & ~mPrereq) 
  ** in the set of terms that apply to the current virtual table. */
  while( rc==SQLITE_OK ){
   int i;
   Bitmask mNext = ALLBITS;
   assert( mNext>0 );
   for(i=0; i<nConstraint; i++){
    Bitmask mThis = (
      pWC->a[p->aConstraint[i].iTermOffset].prereqRight & ~mPrereq
    );
    if( mThis>mPrev && mThis<mNext ) mNext = mThis;
   }
   mPrev = mNext;
   if( mNext==ALLBITS ) break;
   if( mNext==mBest || mNext==mBestNoIn ) continue;
   WHERETRACE(0x800, (" VirtualOne: mPrev=%04llx mNext=%04llx\n",
            (sqlite3_uint64)mPrev, (sqlite3_uint64)mNext));
   rc = whereLoopAddVirtualOne(
     pBuilder, mPrereq, mNext|mPrereq, 0, p, mNoOmit, &bIn, 0);
   if( pNew->prereq==mPrereq ){
    seenZero = 1;
    if( bIn==0 ) seenZeroNoIN = 1;
   }
  }

  /* If the calls to xBestIndex() in the above loop did not find a plan
  ** that requires no source tables at all (i.e. one guaranteed to be
  ** usable), make a call here with all source tables disabled */
  if( rc==SQLITE_OK && seenZero==0 ){
   WHERETRACE(0x800, (" VirtualOne: all disabled\n"));
   rc = whereLoopAddVirtualOne(
     pBuilder, mPrereq, mPrereq, 0, p, mNoOmit, &bIn, 0);
   if( bIn==0 ) seenZeroNoIN = 1;
  }

  /* If the calls to xBestIndex() have so far failed to find a plan
  ** that requires no source tables at all and does not use an IN(...)
  ** operator, make a final call to obtain one here. */
  if( rc==SQLITE_OK && seenZeroNoIN==0 ){
   WHERETRACE(0x800, (" VirtualOne: all disabled and w/o IN\n"));
   rc = whereLoopAddVirtualOne(
     pBuilder, mPrereq, mPrereq, WO_IN, p, mNoOmit, &bIn, 0);
  }
 }

 if( p->needToFreeIdxStr ) sqlite3_free(p->idxStr);
 freeIndexInfo(pParse->db, p);
 WHERETRACE(0x800, ("END %s.addVirtual(), rc=%d\n", pSrc->pTab->zName, rc));
 return rc;
}
#endif /* SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE */

/*
** Add WhereLoop entries to handle OR terms. This works for either
** btrees or virtual tables.
*/
static int whereLoopAddOr(
 WhereLoopBuilder *pBuilder, 
 Bitmask mPrereq, 
 Bitmask mUnusable
){
 WhereInfo *pWInfo = pBuilder->pWInfo;
 WhereClause *pWC;
 WhereLoop *pNew;
 WhereTerm *pTerm, *pWCEnd;
 int rc = SQLITE_OK;
 int iCur;
 WhereClause tempWC;
 WhereLoopBuilder sSubBuild;
 WhereOrSet sSum, sCur;
 SrcItem *pItem;
 
 pWC = pBuilder->pWC;
 pWCEnd = pWC->a + pWC->nTerm;
 pNew = pBuilder->pNew;
 memset(&sSum, 0, sizeof(sSum));
 pItem = pWInfo->pTabList->a + pNew->iTab;
 iCur = pItem->iCursor;

 /* The multi-index OR optimization does not work for RIGHT and FULL JOIN */
 if( pItem->fg.jointype & JT_RIGHT ) return SQLITE_OK;

 for(pTerm=pWC->a; pTerm<pWCEnd && rc==SQLITE_OK; pTerm++){
  if( (pTerm->eOperator & WO_OR)!=0
   && (pTerm->u.pOrInfo->indexable & pNew->maskSelf)!=0 
  ){
   WhereClause * const pOrWC = &pTerm->u.pOrInfo->wc;
   WhereTerm * const pOrWCEnd = &pOrWC->a[pOrWC->nTerm];
   WhereTerm *pOrTerm;
   int once = 1;
   int i, j;
  
   sSubBuild = *pBuilder;
   sSubBuild.pOrSet = &sCur;

   WHERETRACE(0x400, ("Begin processing OR-clause %p\n", pTerm));
   for(pOrTerm=pOrWC->a; pOrTerm<pOrWCEnd; pOrTerm++){
    if( (pOrTerm->eOperator & WO_AND)!=0 ){
     sSubBuild.pWC = &pOrTerm->u.pAndInfo->wc;
    }else if( pOrTerm->leftCursor==iCur ){
     tempWC.pWInfo = pWC->pWInfo;
     tempWC.pOuter = pWC;
     tempWC.op = TK_AND;
     tempWC.nTerm = 1;
     tempWC.nBase = 1;
     tempWC.a = pOrTerm;
     sSubBuild.pWC = &tempWC;
    }else{
     continue;
    }
    sCur.n = 0;
#ifdef WHERETRACE_ENABLED
    WHERETRACE(0x400, ("OR-term %d of %p has %d subterms:\n", 
          (int)(pOrTerm-pOrWC->a), pTerm, sSubBuild.pWC->nTerm));
    if( sqlite3WhereTrace & 0x20000 ){
     sqlite3WhereClausePrint(sSubBuild.pWC);
    }
#endif
#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
    if( IsVirtual(pItem->pTab) ){
     rc = whereLoopAddVirtual(&sSubBuild, mPrereq, mUnusable);
    }else
#endif
    {
     rc = whereLoopAddBtree(&sSubBuild, mPrereq);
    }
    if( rc==SQLITE_OK ){
     rc = whereLoopAddOr(&sSubBuild, mPrereq, mUnusable);
    }
    testcase( rc==SQLITE_NOMEM && sCur.n>0 );
    testcase( rc==SQLITE_DONE );
    if( sCur.n==0 ){
     sSum.n = 0;
     break;
    }else if( once ){
     whereOrMove(&sSum, &sCur);
     once = 0;
    }else{
     WhereOrSet sPrev;
     whereOrMove(&sPrev, &sSum);
     sSum.n = 0;
     for(i=0; i<sPrev.n; i++){
      for(j=0; j<sCur.n; j++){
       whereOrInsert(&sSum, sPrev.a[i].prereq | sCur.a[j].prereq,
              sqlite3LogEstAdd(sPrev.a[i].rRun, sCur.a[j].rRun),
              sqlite3LogEstAdd(sPrev.a[i].nOut, sCur.a[j].nOut));
      }
     }
    }
   }
   pNew->nLTerm = 1;
   pNew->aLTerm[0] = pTerm;
   pNew->wsFlags = WHERE_MULTI_OR;
   pNew->rSetup = 0;
   pNew->iSortIdx = 0;
   memset(&pNew->u, 0, sizeof(pNew->u));
   for(i=0; rc==SQLITE_OK && i<sSum.n; i++){
    /* TUNING: Currently sSum.a[i].rRun is set to the sum of the costs
    ** of all sub-scans required by the OR-scan. However, due to rounding
    ** errors, it may be that the cost of the OR-scan is equal to its
    ** most expensive sub-scan. Add the smallest possible penalty 
    ** (equivalent to multiplying the cost by 1.07) to ensure that 
    ** this does not happen. Otherwise, for WHERE clauses such as the
    ** following where there is an index on "y":
    **
    **   WHERE likelihood(x=?, 0.99) OR y=?
    **
    ** the planner may elect to "OR" together a full-table scan and an
    ** index lookup. And other similarly odd results. */
    pNew->rRun = sSum.a[i].rRun + 1;
    pNew->nOut = sSum.a[i].nOut;
    pNew->prereq = sSum.a[i].prereq;
    rc = whereLoopInsert(pBuilder, pNew);
   }
   WHERETRACE(0x400, ("End processing OR-clause %p\n", pTerm));
  }
 }
 return rc;
}

/*
** Add all WhereLoop objects for all tables 
*/
static int whereLoopAddAll(WhereLoopBuilder *pBuilder){
 WhereInfo *pWInfo = pBuilder->pWInfo;
 Bitmask mPrereq = 0;
 Bitmask mPrior = 0;
 int iTab;
 SrcList *pTabList = pWInfo->pTabList;
 SrcItem *pItem;
 SrcItem *pEnd = &pTabList->a[pWInfo->nLevel];
 sqlite3 *db = pWInfo->pParse->db;
 int rc = SQLITE_OK;
 int bFirstPastRJ = 0;
 int hasRightJoin = 0;
 WhereLoop *pNew;


 /* Loop over the tables in the join, from left to right */
 pNew = pBuilder->pNew;

 /* Verify that pNew has already been initialized */
 assert( pNew->nLTerm==0 );
 assert( pNew->wsFlags==0 );
 assert( pNew->nLSlot>=ArraySize(pNew->aLTermSpace) );
 assert( pNew->aLTerm!=0 );

 pBuilder->iPlanLimit = SQLITE_QUERY_PLANNER_LIMIT;
 for(iTab=0, pItem=pTabList->a; pItem<pEnd; iTab++, pItem++){
  Bitmask mUnusable = 0;
  pNew->iTab = iTab;
  pBuilder->iPlanLimit += SQLITE_QUERY_PLANNER_LIMIT_INCR;
  pNew->maskSelf = sqlite3WhereGetMask(&pWInfo->sMaskSet, pItem->iCursor);
  if( bFirstPastRJ 
   || (pItem->fg.jointype & (JT_OUTER|JT_CROSS|JT_LTORJ))!=0
  ){
   /* Add prerequisites to prevent reordering of FROM clause terms
   ** across CROSS joins and outer joins. The bFirstPastRJ boolean
   ** prevents the right operand of a RIGHT JOIN from being swapped with
   ** other elements even further to the right.
   **
   ** The JT_LTORJ case and the hasRightJoin flag work together to
   ** prevent FROM-clause terms from moving from the right side of
   ** a LEFT JOIN over to the left side of that join if the LEFT JOIN
   ** is itself on the left side of a RIGHT JOIN.
   */
   if( pItem->fg.jointype & JT_LTORJ ) hasRightJoin = 1;
   mPrereq |= mPrior;
   bFirstPastRJ = (pItem->fg.jointype & JT_RIGHT)!=0;
  }else if( !hasRightJoin ){
   mPrereq = 0;
  }
#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
  if( IsVirtual(pItem->pTab) ){
   SrcItem *p;
   for(p=&pItem[1]; p<pEnd; p++){
    if( mUnusable || (p->fg.jointype & (JT_OUTER|JT_CROSS)) ){
     mUnusable |= sqlite3WhereGetMask(&pWInfo->sMaskSet, p->iCursor);
    }
   }
   rc = whereLoopAddVirtual(pBuilder, mPrereq, mUnusable);
  }else
#endif /* SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE */
  {
   rc = whereLoopAddBtree(pBuilder, mPrereq);
  }
  if( rc==SQLITE_OK && pBuilder->pWC->hasOr ){
   rc = whereLoopAddOr(pBuilder, mPrereq, mUnusable);
  }
  mPrior |= pNew->maskSelf;
  if( rc || db->mallocFailed ){
   if( rc==SQLITE_DONE ){
    /* We hit the query planner search limit set by iPlanLimit */
    sqlite3_log(SQLITE_WARNING, "abbreviated query algorithm search");
    rc = SQLITE_OK;
   }else{
    break;
   }
  }
 }

 whereLoopClear(db, pNew);
 return rc;
}

/*
** Examine a WherePath (with the addition of the extra WhereLoop of the 6th
** parameters) to see if it outputs rows in the requested ORDER BY
** (or GROUP BY) without requiring a separate sort operation. Return N:
** 
**  N>0:  N terms of the ORDER BY clause are satisfied
**  N==0: No terms of the ORDER BY clause are satisfied
**  N<0:  Unknown yet how many terms of ORDER BY might be satisfied.  
**
** Note that processing for WHERE_GROUPBY and WHERE_DISTINCTBY is not as
** strict. With GROUP BY and DISTINCT the only requirement is that
** equivalent rows appear immediately adjacent to one another. GROUP BY
** and DISTINCT do not require rows to appear in any particular order as long
** as equivalent rows are grouped together. Thus for GROUP BY and DISTINCT
** the pOrderBy terms can be matched in any order. With ORDER BY, the 
** pOrderBy terms must be matched in strict left-to-right order.
*/
static i8 wherePathSatisfiesOrderBy(
 WhereInfo *pWInfo,  /* The WHERE clause */
 ExprList *pOrderBy,  /* ORDER BY or GROUP BY or DISTINCT clause to check */
 WherePath *pPath,   /* The WherePath to check */
 u16 wctrlFlags,    /* WHERE_GROUPBY or _DISTINCTBY or _ORDERBY_LIMIT */
 u16 nLoop,      /* Number of entries in pPath->aLoop[] */
 WhereLoop *pLast,   /* Add this WhereLoop to the end of pPath->aLoop[] */
 Bitmask *pRevMask   /* OUT: Mask of WhereLoops to run in reverse order */
){
 u8 revSet;      /* True if rev is known */
 u8 rev;        /* Composite sort order */
 u8 revIdx;      /* Index sort order */
 u8 isOrderDistinct;  /* All prior WhereLoops are order-distinct */
 u8 distinctColumns;  /* True if the loop has UNIQUE NOT NULL columns */
 u8 isMatch;      /* iColumn matches a term of the ORDER BY clause */
 u16 eqOpMask;     /* Allowed equality operators */
 u16 nKeyCol;     /* Number of key columns in pIndex */
 u16 nColumn;     /* Total number of ordered columns in the index */
 u16 nOrderBy;     /* Number terms in the ORDER BY clause */
 int iLoop;      /* Index of WhereLoop in pPath being processed */
 int i, j;       /* Loop counters */
 int iCur;       /* Cursor number for current WhereLoop */
 int iColumn;     /* A column number within table iCur */
 WhereLoop *pLoop = 0; /* Current WhereLoop being processed. */
 WhereTerm *pTerm;   /* A single term of the WHERE clause */
 Expr *pOBExpr;    /* An expression from the ORDER BY clause */
 CollSeq *pColl;    /* COLLATE function from an ORDER BY clause term */
 Index *pIndex;    /* The index associated with pLoop */
 sqlite3 *db = pWInfo->pParse->db; /* Database connection */
 Bitmask obSat = 0;  /* Mask of ORDER BY terms satisfied so far */
 Bitmask obDone;    /* Mask of all ORDER BY terms */
 Bitmask orderDistinctMask; /* Mask of all well-ordered loops */
 Bitmask ready;       /* Mask of inner loops */

 /*
 ** We say the WhereLoop is "one-row" if it generates no more than one
 ** row of output. A WhereLoop is one-row if all of the following are true:
 ** (a) All index columns match with WHERE_COLUMN_EQ.
 ** (b) The index is unique
 ** Any WhereLoop with an WHERE_COLUMN_EQ constraint on the rowid is one-row.
 ** Every one-row WhereLoop will have the WHERE_ONEROW bit set in wsFlags.
 **
 ** We say the WhereLoop is "order-distinct" if the set of columns from
 ** that WhereLoop that are in the ORDER BY clause are different for every
 ** row of the WhereLoop. Every one-row WhereLoop is automatically
 ** order-distinct.  A WhereLoop that has no columns in the ORDER BY clause
 ** is not order-distinct. To be order-distinct is not quite the same as being
 ** UNIQUE since a UNIQUE column or index can have multiple rows that 
 ** are NULL and NULL values are equivalent for the purpose of order-distinct.
 ** To be order-distinct, the columns must be UNIQUE and NOT NULL.
 **
 ** The rowid for a table is always UNIQUE and NOT NULL so whenever the
 ** rowid appears in the ORDER BY clause, the corresponding WhereLoop is
 ** automatically order-distinct.
 */

 assert( pOrderBy!=0 );
 if( nLoop && OptimizationDisabled(db, SQLITE_OrderByIdxJoin) ) return 0;

 nOrderBy = pOrderBy->nExpr;
 testcase( nOrderBy==BMS-1 );
 if( nOrderBy>BMS-1 ) return 0; /* Cannot optimize overly large ORDER BYs */
 isOrderDistinct = 1;
 obDone = MASKBIT(nOrderBy)-1;
 orderDistinctMask = 0;
 ready = 0;
 eqOpMask = WO_EQ | WO_IS | WO_ISNULL;
 if( wctrlFlags & (WHERE_ORDERBY_LIMIT|WHERE_ORDERBY_MAX|WHERE_ORDERBY_MIN) ){
  eqOpMask |= WO_IN;
 }
 for(iLoop=0; isOrderDistinct && obSat<obDone && iLoop<=nLoop; iLoop++){
  if( iLoop>0 ) ready |= pLoop->maskSelf;
  if( iLoop<nLoop ){
   pLoop = pPath->aLoop[iLoop];
   if( wctrlFlags & WHERE_ORDERBY_LIMIT ) continue;
  }else{
   pLoop = pLast;
  }
  if( pLoop->wsFlags & WHERE_VIRTUALTABLE ){
   if( pLoop->u.vtab.isOrdered 
    && ((wctrlFlags&(WHERE_DISTINCTBY|WHERE_SORTBYGROUP))!=WHERE_DISTINCTBY)
   ){
    obSat = obDone;
   }
   break;
  }else if( wctrlFlags & WHERE_DISTINCTBY ){
   pLoop->u.btree.nDistinctCol = 0;
  }
  iCur = pWInfo->pTabList->a[pLoop->iTab].iCursor;

  /* Mark off any ORDER BY term X that is a column in the table of
  ** the current loop for which there is term in the WHERE
  ** clause of the form X IS NULL or X=? that reference only outer
  ** loops.
  */
  for(i=0; i<nOrderBy; i++){
   if( MASKBIT(i) & obSat ) continue;
   pOBExpr = sqlite3ExprSkipCollateAndLikely(pOrderBy->a[i].pExpr);
   if( NEVER(pOBExpr==0) ) continue;
   if( pOBExpr->op!=TK_COLUMN && pOBExpr->op!=TK_AGG_COLUMN ) continue;
   if( pOBExpr->iTable!=iCur ) continue;
   pTerm = sqlite3WhereFindTerm(&pWInfo->sWC, iCur, pOBExpr->iColumn,
            ~ready, eqOpMask, 0);
   if( pTerm==0 ) continue;
   if( pTerm->eOperator==WO_IN ){
    /* IN terms are only valid for sorting in the ORDER BY LIMIT 
    ** optimization, and then only if they are actually used
    ** by the query plan */
    assert( wctrlFlags & 
        (WHERE_ORDERBY_LIMIT|WHERE_ORDERBY_MIN|WHERE_ORDERBY_MAX) );
    for(j=0; j<pLoop->nLTerm && pTerm!=pLoop->aLTerm[j]; j++){}
    if( j>=pLoop->nLTerm ) continue;
   }
   if( (pTerm->eOperator&(WO_EQ|WO_IS))!=0 && pOBExpr->iColumn>=0 ){
    Parse *pParse = pWInfo->pParse;
    CollSeq *pColl1 = sqlite3ExprNNCollSeq(pParse, pOrderBy->a[i].pExpr);
    CollSeq *pColl2 = sqlite3ExprCompareCollSeq(pParse, pTerm->pExpr);
    assert( pColl1 );
    if( pColl2==0 || sqlite3StrICmp(pColl1->zName, pColl2->zName) ){
     continue;
    }
    testcase( pTerm->pExpr->op==TK_IS );
   }
   obSat |= MASKBIT(i);
  }

  if( (pLoop->wsFlags & WHERE_ONEROW)==0 ){
   if( pLoop->wsFlags & WHERE_IPK ){
    pIndex = 0;
    nKeyCol = 0;
    nColumn = 1;
   }else if( (pIndex = pLoop->u.btree.pIndex)==0 || pIndex->bUnordered ){
    return 0;
   }else{
    nKeyCol = pIndex->nKeyCol;
    nColumn = pIndex->nColumn;
    assert( nColumn==nKeyCol+1 || !HasRowid(pIndex->pTable) );
    assert( pIndex->aiColumn[nColumn-1]==XN_ROWID
             || !HasRowid(pIndex->pTable));
    /* All relevant terms of the index must also be non-NULL in order
    ** for isOrderDistinct to be true. So the isOrderDistint value
    ** computed here might be a false positive. Corrections will be
    ** made at tag-20210426-1 below */
    isOrderDistinct = IsUniqueIndex(pIndex)
             && (pLoop->wsFlags & WHERE_SKIPSCAN)==0;
   }

   /* Loop through all columns of the index and deal with the ones
   ** that are not constrained by == or IN.
   */
   rev = revSet = 0;
   distinctColumns = 0;
   for(j=0; j<nColumn; j++){
    u8 bOnce = 1; /* True to run the ORDER BY search loop */

    assert( j>=pLoop->u.btree.nEq 
      || (pLoop->aLTerm[j]==0)==(j<pLoop->nSkip)
    );
    if( j<pLoop->u.btree.nEq && j>=pLoop->nSkip ){
     u16 eOp = pLoop->aLTerm[j]->eOperator;

     /* Skip over == and IS and ISNULL terms. (Also skip IN terms when
     ** doing WHERE_ORDERBY_LIMIT processing). Except, IS and ISNULL
     ** terms imply that the index is not UNIQUE NOT NULL in which case
     ** the loop need to be marked as not order-distinct because it can
     ** have repeated NULL rows.
     **
     ** If the current term is a column of an ((?,?) IN (SELECT...)) 
     ** expression for which the SELECT returns more than one column,
     ** check that it is the only column used by this loop. Otherwise,
     ** if it is one of two or more, none of the columns can be
     ** considered to match an ORDER BY term.
     */
     if( (eOp & eqOpMask)!=0 ){
      if( eOp & (WO_ISNULL|WO_IS) ){
       testcase( eOp & WO_ISNULL );
       testcase( eOp & WO_IS );
       testcase( isOrderDistinct );
       isOrderDistinct = 0;
      }
      continue; 
     }else if( ALWAYS(eOp & WO_IN) ){
      /* ALWAYS() justification: eOp is an equality operator due to the
      ** j<pLoop->u.btree.nEq constraint above. Any equality other
      ** than WO_IN is captured by the previous "if". So this one
      ** always has to be WO_IN. */
      Expr *pX = pLoop->aLTerm[j]->pExpr;
      for(i=j+1; i<pLoop->u.btree.nEq; i++){
       if( pLoop->aLTerm[i]->pExpr==pX ){
        assert( (pLoop->aLTerm[i]->eOperator & WO_IN) );
        bOnce = 0;
        break;
       }
      }
     }
    }

    /* Get the column number in the table (iColumn) and sort order
    ** (revIdx) for the j-th column of the index.
    */
    if( pIndex ){
     iColumn = pIndex->aiColumn[j];
     revIdx = pIndex->aSortOrder[j] & KEYINFO_ORDER_DESC;
     if( iColumn==pIndex->pTable->iPKey ) iColumn = XN_ROWID;
    }else{
     iColumn = XN_ROWID;
     revIdx = 0;
    }

    /* An unconstrained column that might be NULL means that this
    ** WhereLoop is not well-ordered. tag-20210426-1
    */
    if( isOrderDistinct ){
     if( iColumn>=0
      && j>=pLoop->u.btree.nEq
      && pIndex->pTable->aCol[iColumn].notNull==0
     ){
      isOrderDistinct = 0;
     }
     if( iColumn==XN_EXPR ){
      isOrderDistinct = 0;
     }
    } 

    /* Find the ORDER BY term that corresponds to the j-th column
    ** of the index and mark that ORDER BY term off 
    */
    isMatch = 0;
    for(i=0; bOnce && i<nOrderBy; i++){
     if( MASKBIT(i) & obSat ) continue;
     pOBExpr = sqlite3ExprSkipCollateAndLikely(pOrderBy->a[i].pExpr);
     testcase( wctrlFlags & WHERE_GROUPBY );
     testcase( wctrlFlags & WHERE_DISTINCTBY );
     if( NEVER(pOBExpr==0) ) continue;
     if( (wctrlFlags & (WHERE_GROUPBY|WHERE_DISTINCTBY))==0 ) bOnce = 0;
     if( iColumn>=XN_ROWID ){
      if( pOBExpr->op!=TK_COLUMN && pOBExpr->op!=TK_AGG_COLUMN ) continue;
      if( pOBExpr->iTable!=iCur ) continue;
      if( pOBExpr->iColumn!=iColumn ) continue;
     }else{
      Expr *pIxExpr = pIndex->aColExpr->a[j].pExpr;
      if( sqlite3ExprCompareSkip(pOBExpr, pIxExpr, iCur) ){
       continue;
      }
     }
     if( iColumn!=XN_ROWID ){
      pColl = sqlite3ExprNNCollSeq(pWInfo->pParse, pOrderBy->a[i].pExpr);
      if( sqlite3StrICmp(pColl->zName, pIndex->azColl[j])!=0 ) continue;
     }
     if( wctrlFlags & WHERE_DISTINCTBY ){
      pLoop->u.btree.nDistinctCol = j+1;
     }
     isMatch = 1;
     break;
    }
    if( isMatch && (wctrlFlags & WHERE_GROUPBY)==0 ){
     /* Make sure the sort order is compatible in an ORDER BY clause.
     ** Sort order is irrelevant for a GROUP BY clause. */
     if( revSet ){
      if( (rev ^ revIdx) 
              != (pOrderBy->a[i].fg.sortFlags&KEYINFO_ORDER_DESC)
      ){
       isMatch = 0;
      }
     }else{
      rev = revIdx ^ (pOrderBy->a[i].fg.sortFlags & KEYINFO_ORDER_DESC);
      if( rev ) *pRevMask |= MASKBIT(iLoop);
      revSet = 1;
     }
    }
    if( isMatch && (pOrderBy->a[i].fg.sortFlags & KEYINFO_ORDER_BIGNULL) ){
     if( j==pLoop->u.btree.nEq ){
      pLoop->wsFlags |= WHERE_BIGNULL_SORT;
     }else{
      isMatch = 0;
     }
    }
    if( isMatch ){
     if( iColumn==XN_ROWID ){
      testcase( distinctColumns==0 );
      distinctColumns = 1;
     }
     obSat |= MASKBIT(i);
    }else{
     /* No match found */
     if( j==0 || j<nKeyCol ){
      testcase( isOrderDistinct!=0 );
      isOrderDistinct = 0;
     }
     break;
    }
   } /* end Loop over all index columns */
   if( distinctColumns ){
    testcase( isOrderDistinct==0 );
    isOrderDistinct = 1;
   }
  } /* end-if not one-row */

  /* Mark off any other ORDER BY terms that reference pLoop */
  if( isOrderDistinct ){
   orderDistinctMask |= pLoop->maskSelf;
   for(i=0; i<nOrderBy; i++){
    Expr *p;
    Bitmask mTerm;
    if( MASKBIT(i) & obSat ) continue;
    p = pOrderBy->a[i].pExpr;
    mTerm = sqlite3WhereExprUsage(&pWInfo->sMaskSet,p);
    if( mTerm==0 && !sqlite3ExprIsConstant(p) ) continue;
    if( (mTerm&~orderDistinctMask)==0 ){
     obSat |= MASKBIT(i);
    }
   }
  }
 } /* End the loop over all WhereLoops from outer-most down to inner-most */
 if( obSat==obDone ) return (i8)nOrderBy;
 if( !isOrderDistinct ){
  for(i=nOrderBy-1; i>0; i--){
   Bitmask m = ALWAYS(i<BMS) ? MASKBIT(i) - 1 : 0;
   if( (obSat&m)==m ) return i;
  }
  return 0;
 }
 return -1;
}


/*
** If the WHERE_GROUPBY flag is set in the mask passed to sqlite3WhereBegin(),
** the planner assumes that the specified pOrderBy list is actually a GROUP
** BY clause - and so any order that groups rows as required satisfies the
** request.
**
** Normally, in this case it is not possible for the caller to determine
** whether or not the rows are really being delivered in sorted order, or
** just in some other order that provides the required grouping. However,
** if the WHERE_SORTBYGROUP flag is also passed to sqlite3WhereBegin(), then
** this function may be called on the returned WhereInfo object. It returns
** true if the rows really will be sorted in the specified order, or false
** otherwise.
**
** For example, assuming:
**
**  CREATE INDEX i1 ON t1(x, Y);
**
** then
**
**  SELECT * FROM t1 GROUP BY x,y ORDER BY x,y;  -- IsSorted()==1
**  SELECT * FROM t1 GROUP BY y,x ORDER BY y,x;  -- IsSorted()==0
*/
int sqlite3WhereIsSorted(WhereInfo *pWInfo){
 assert( pWInfo->wctrlFlags & (WHERE_GROUPBY|WHERE_DISTINCTBY) );
 assert( pWInfo->wctrlFlags & WHERE_SORTBYGROUP );
 return pWInfo->sorted;
}

#ifdef WHERETRACE_ENABLED
/* For debugging use only: */
static const char *wherePathName(WherePath *pPath, int nLoop, WhereLoop *pLast){
 static char zName[65];
 int i;
 for(i=0; i<nLoop; i++){ zName[i] = pPath->aLoop[i]->cId; }
 if( pLast ) zName[i++] = pLast->cId;
 zName[i] = 0;
 return zName;
}
#endif

/*
** Return the cost of sorting nRow rows, assuming that the keys have 
** nOrderby columns and that the first nSorted columns are already in
** order.
*/
static LogEst whereSortingCost(
 WhereInfo *pWInfo, /* Query planning context */
 LogEst nRow,    /* Estimated number of rows to sort */
 int nOrderBy,   /* Number of ORDER BY clause terms */
 int nSorted    /* Number of initial ORDER BY terms naturally in order */
){
 /* Estimated cost of a full external sort, where N is 
 ** the number of rows to sort is:
 **
 **  cost = (K * N * log(N)).
 ** 
 ** Or, if the order-by clause has X terms but only the last Y 
 ** terms are out of order, then block-sorting will reduce the 
 ** sorting cost to:
 **
 **  cost = (K * N * log(N)) * (Y/X)
 **
 ** The constant K is at least 2.0 but will be larger if there are a
 ** large number of columns to be sorted, as the sorting time is
 ** proportional to the amount of content to be sorted. The algorithm
 ** does not currently distinguish between fat columns (BLOBs and TEXTs) 
 ** and skinny columns (INTs). It just uses the number of columns as 
 ** an approximation for the row width.
 **
 ** And extra factor of 2.0 or 3.0 is added to the sorting cost if the sort
 ** is built using OP_IdxInsert and OP_Sort rather than with OP_SorterInsert.
 */
 LogEst rSortCost, nCol;
 assert( pWInfo->pSelect!=0 );
 assert( pWInfo->pSelect->pEList!=0 );
 /* TUNING: sorting cost proportional to the number of output columns: */
 nCol = sqlite3LogEst((pWInfo->pSelect->pEList->nExpr+59)/30);
 rSortCost = nRow + nCol;
 if( nSorted>0 ){
  /* Scale the result by (Y/X) */
  rSortCost += sqlite3LogEst((nOrderBy-nSorted)*100/nOrderBy) - 66;
 }

 /* Multiple by log(M) where M is the number of output rows.
 ** Use the LIMIT for M if it is smaller. Or if this sort is for
 ** a DISTINCT operator, M will be the number of distinct output
 ** rows, so fudge it downwards a bit.
 */
 if( (pWInfo->wctrlFlags & WHERE_USE_LIMIT)!=0 ){
  rSortCost += 10;    /* TUNING: Extra 2.0x if using LIMIT */
  if( nSorted!=0 ){
   rSortCost += 6;   /* TUNING: Extra 1.5x if also using partial sort */
  }
  if( pWInfo->iLimit<nRow ){
   nRow = pWInfo->iLimit;
  }
 }else if( (pWInfo->wctrlFlags & WHERE_WANT_DISTINCT) ){
  /* TUNING: In the sort for a DISTINCT operator, assume that the DISTINCT
  ** reduces the number of output rows by a factor of 2 */
  if( nRow>10 ){ nRow -= 10; assert( 10==sqlite3LogEst(2) ); }
 }
 rSortCost += estLog(nRow);
 return rSortCost;
}

/*
** Given the list of WhereLoop objects at pWInfo->pLoops, this routine
** attempts to find the lowest cost path that visits each WhereLoop
** once. This path is then loaded into the pWInfo->a[].pWLoop fields.
**
** Assume that the total number of output rows that will need to be sorted
** will be nRowEst (in the 10*log2 representation). Or, ignore sorting
** costs if nRowEst==0.
**
** Return SQLITE_OK on success or SQLITE_NOMEM of a memory allocation
** error occurs.
*/
static int wherePathSolver(WhereInfo *pWInfo, LogEst nRowEst){
 int mxChoice;       /* Maximum number of simultaneous paths tracked */
 int nLoop;        /* Number of terms in the join */
 Parse *pParse;      /* Parsing context */
 int iLoop;        /* Loop counter over the terms of the join */
 int ii, jj;        /* Loop counters */
 int mxI = 0;       /* Index of next entry to replace */
 int nOrderBy;       /* Number of ORDER BY clause terms */
 LogEst mxCost = 0;    /* Maximum cost of a set of paths */
 LogEst mxUnsorted = 0;  /* Maximum unsorted cost of a set of path */
 int nTo, nFrom;      /* Number of valid entries in aTo[] and aFrom[] */
 WherePath *aFrom;     /* All nFrom paths at the previous level */
 WherePath *aTo;      /* The nTo best paths at the current level */
 WherePath *pFrom;     /* An element of aFrom[] that we are working on */
 WherePath *pTo;      /* An element of aTo[] that we are working on */
 WhereLoop *pWLoop;    /* One of the WhereLoop objects */
 WhereLoop **pX;      /* Used to divy up the pSpace memory */
 LogEst *aSortCost = 0;  /* Sorting and partial sorting costs */
 char *pSpace;       /* Temporary memory used by this routine */
 int nSpace;        /* Bytes of space allocated at pSpace */

 pParse = pWInfo->pParse;
 nLoop = pWInfo->nLevel;
 /* TUNING: For simple queries, only the best path is tracked.
 ** For 2-way joins, the 5 best paths are followed.
 ** For joins of 3 or more tables, track the 10 best paths */
 mxChoice = (nLoop<=1) ? 1 : (nLoop==2 ? 5 : 10);
 assert( nLoop<=pWInfo->pTabList->nSrc );
 WHERETRACE(0x002, ("---- begin solver. (nRowEst=%d)\n", nRowEst));

 /* If nRowEst is zero and there is an ORDER BY clause, ignore it. In this
 ** case the purpose of this call is to estimate the number of rows returned
 ** by the overall query. Once this estimate has been obtained, the caller
 ** will invoke this function a second time, passing the estimate as the
 ** nRowEst parameter. */
 if( pWInfo->pOrderBy==0 || nRowEst==0 ){
  nOrderBy = 0;
 }else{
  nOrderBy = pWInfo->pOrderBy->nExpr;
 }

 /* Allocate and initialize space for aTo, aFrom and aSortCost[] */
 nSpace = (sizeof(WherePath)+sizeof(WhereLoop*)*nLoop)*mxChoice*2;
 nSpace += sizeof(LogEst) * nOrderBy;
 pSpace = sqlite3StackAllocRawNN(pParse->db, nSpace);
 if( pSpace==0 ) return SQLITE_NOMEM_BKPT;
 aTo = (WherePath*)pSpace;
 aFrom = aTo+mxChoice;
 memset(aFrom, 0, sizeof(aFrom[0]));
 pX = (WhereLoop**)(aFrom+mxChoice);
 for(ii=mxChoice*2, pFrom=aTo; ii>0; ii--, pFrom++, pX += nLoop){
  pFrom->aLoop = pX;
 }
 if( nOrderBy ){
  /* If there is an ORDER BY clause and it is not being ignored, set up
  ** space for the aSortCost[] array. Each element of the aSortCost array
  ** is either zero - meaning it has not yet been initialized - or the
  ** cost of sorting nRowEst rows of data where the first X terms of
  ** the ORDER BY clause are already in order, where X is the array 
  ** index. */
  aSortCost = (LogEst*)pX;
  memset(aSortCost, 0, sizeof(LogEst) * nOrderBy);
 }
 assert( aSortCost==0 || &pSpace[nSpace]==(char*)&aSortCost[nOrderBy] );
 assert( aSortCost!=0 || &pSpace[nSpace]==(char*)pX );

 /* Seed the search with a single WherePath containing zero WhereLoops.
 **
 ** TUNING: Do not let the number of iterations go above 28. If the cost
 ** of computing an automatic index is not paid back within the first 28
 ** rows, then do not use the automatic index. */
 aFrom[0].nRow = MIN(pParse->nQueryLoop, 48); assert( 48==sqlite3LogEst(28) );
 nFrom = 1;
 assert( aFrom[0].isOrdered==0 );
 if( nOrderBy ){
  /* If nLoop is zero, then there are no FROM terms in the query. Since
  ** in this case the query may return a maximum of one row, the results
  ** are already in the requested order. Set isOrdered to nOrderBy to
  ** indicate this. Or, if nLoop is greater than zero, set isOrdered to
  ** -1, indicating that the result set may or may not be ordered, 
  ** depending on the loops added to the current plan. */
  aFrom[0].isOrdered = nLoop>0 ? -1 : nOrderBy;
 }

 /* Compute successively longer WherePaths using the previous generation
 ** of WherePaths as the basis for the next. Keep track of the mxChoice
 ** best paths at each generation */
 for(iLoop=0; iLoop<nLoop; iLoop++){
  nTo = 0;
  for(ii=0, pFrom=aFrom; ii<nFrom; ii++, pFrom++){
   for(pWLoop=pWInfo->pLoops; pWLoop; pWLoop=pWLoop->pNextLoop){
    LogEst nOut;           /* Rows visited by (pFrom+pWLoop) */
    LogEst rCost;           /* Cost of path (pFrom+pWLoop) */
    LogEst rUnsorted;         /* Unsorted cost of (pFrom+pWLoop) */
    i8 isOrdered;           /* isOrdered for (pFrom+pWLoop) */
    Bitmask maskNew;         /* Mask of src visited by (..) */
    Bitmask revMask;         /* Mask of rev-order loops for (..) */

    if( (pWLoop->prereq & ~pFrom->maskLoop)!=0 ) continue;
    if( (pWLoop->maskSelf & pFrom->maskLoop)!=0 ) continue;
    if( (pWLoop->wsFlags & WHERE_AUTO_INDEX)!=0 && pFrom->nRow<3 ){
     /* Do not use an automatic index if the this loop is expected
     ** to run less than 1.25 times. It is tempting to also exclude
     ** automatic index usage on an outer loop, but sometimes an automatic
     ** index is useful in the outer loop of a correlated subquery. */
     assert( 10==sqlite3LogEst(2) );
     continue;
    }

    /* At this point, pWLoop is a candidate to be the next loop. 
    ** Compute its cost */
    rUnsorted = sqlite3LogEstAdd(pWLoop->rSetup,pWLoop->rRun + pFrom->nRow);
    rUnsorted = sqlite3LogEstAdd(rUnsorted, pFrom->rUnsorted);
    nOut = pFrom->nRow + pWLoop->nOut;
    maskNew = pFrom->maskLoop | pWLoop->maskSelf;
    isOrdered = pFrom->isOrdered;
    if( isOrdered<0 ){
     revMask = 0;
     isOrdered = wherePathSatisfiesOrderBy(pWInfo,
            pWInfo->pOrderBy, pFrom, pWInfo->wctrlFlags,
            iLoop, pWLoop, &revMask);
    }else{
     revMask = pFrom->revLoop;
    }
    if( isOrdered>=0 && isOrdered<nOrderBy ){
     if( aSortCost[isOrdered]==0 ){
      aSortCost[isOrdered] = whereSortingCost(
        pWInfo, nRowEst, nOrderBy, isOrdered
      );
     }
     /* TUNING: Add a small extra penalty (3) to sorting as an
     ** extra encouragment to the query planner to select a plan
     ** where the rows emerge in the correct order without any sorting
     ** required. */
     rCost = sqlite3LogEstAdd(rUnsorted, aSortCost[isOrdered]) + 3;

     WHERETRACE(0x002,
       ("---- sort cost=%-3d (%d/%d) increases cost %3d to %-3d\n",
        aSortCost[isOrdered], (nOrderBy-isOrdered), nOrderBy, 
        rUnsorted, rCost));
    }else{
     rCost = rUnsorted;
     rUnsorted -= 2; /* TUNING: Slight bias in favor of no-sort plans */
    }

    /* TUNING: A full-scan of a VIEW or subquery in the outer loop
    ** is not so bad. */
    if( iLoop==0 && (pWLoop->wsFlags & WHERE_VIEWSCAN)!=0 ){
     rCost += -10;
     nOut += -30;
    }

    /* Check to see if pWLoop should be added to the set of
    ** mxChoice best-so-far paths.
    **
    ** First look for an existing path among best-so-far paths
    ** that covers the same set of loops and has the same isOrdered
    ** setting as the current path candidate.
    **
    ** The term "((pTo->isOrdered^isOrdered)&0x80)==0" is equivalent
    ** to (pTo->isOrdered==(-1))==(isOrdered==(-1))" for the range
    ** of legal values for isOrdered, -1..64.
    */
    for(jj=0, pTo=aTo; jj<nTo; jj++, pTo++){
     if( pTo->maskLoop==maskNew
      && ((pTo->isOrdered^isOrdered)&0x80)==0
     ){
      testcase( jj==nTo-1 );
      break;
     }
    }
    if( jj>=nTo ){
     /* None of the existing best-so-far paths match the candidate. */
     if( nTo>=mxChoice
      && (rCost>mxCost || (rCost==mxCost && rUnsorted>=mxUnsorted))
     ){
      /* The current candidate is no better than any of the mxChoice
      ** paths currently in the best-so-far buffer. So discard
      ** this candidate as not viable. */
#ifdef WHERETRACE_ENABLED /* 0x4 */
      if( sqlite3WhereTrace&0x4 ){
       sqlite3DebugPrintf("Skip  %s cost=%-3d,%3d,%3d order=%c\n",
         wherePathName(pFrom, iLoop, pWLoop), rCost, nOut, rUnsorted,
         isOrdered>=0 ? isOrdered+'0' : '?');
      }
#endif
      continue;
     }
     /* If we reach this points it means that the new candidate path
     ** needs to be added to the set of best-so-far paths. */
     if( nTo<mxChoice ){
      /* Increase the size of the aTo set by one */
      jj = nTo++;
     }else{
      /* New path replaces the prior worst to keep count below mxChoice */
      jj = mxI;
     }
     pTo = &aTo[jj];
#ifdef WHERETRACE_ENABLED /* 0x4 */
     if( sqlite3WhereTrace&0x4 ){
      sqlite3DebugPrintf("New  %s cost=%-3d,%3d,%3d order=%c\n",
        wherePathName(pFrom, iLoop, pWLoop), rCost, nOut, rUnsorted,
        isOrdered>=0 ? isOrdered+'0' : '?');
     }
#endif
    }else{
     /* Control reaches here if best-so-far path pTo=aTo[jj] covers the
     ** same set of loops and has the same isOrdered setting as the
     ** candidate path. Check to see if the candidate should replace
     ** pTo or if the candidate should be skipped.
     ** 
     ** The conditional is an expanded vector comparison equivalent to:
     **  (pTo->rCost,pTo->nRow,pTo->rUnsorted) <= (rCost,nOut,rUnsorted)
     */
     if( pTo->rCost<rCost 
      || (pTo->rCost==rCost
        && (pTo->nRow<nOut
          || (pTo->nRow==nOut && pTo->rUnsorted<=rUnsorted)
         )
       )
     ){
#ifdef WHERETRACE_ENABLED /* 0x4 */
      if( sqlite3WhereTrace&0x4 ){
       sqlite3DebugPrintf(
         "Skip  %s cost=%-3d,%3d,%3d order=%c",
         wherePathName(pFrom, iLoop, pWLoop), rCost, nOut, rUnsorted,
         isOrdered>=0 ? isOrdered+'0' : '?');
       sqlite3DebugPrintf("  vs %s cost=%-3d,%3d,%3d order=%c\n",
         wherePathName(pTo, iLoop+1, 0), pTo->rCost, pTo->nRow,
         pTo->rUnsorted, pTo->isOrdered>=0 ? pTo->isOrdered+'0' : '?');
      }
#endif
      /* Discard the candidate path from further consideration */
      testcase( pTo->rCost==rCost );
      continue;
     }
     testcase( pTo->rCost==rCost+1 );
     /* Control reaches here if the candidate path is better than the
     ** pTo path. Replace pTo with the candidate. */
#ifdef WHERETRACE_ENABLED /* 0x4 */
     if( sqlite3WhereTrace&0x4 ){
      sqlite3DebugPrintf(
        "Update %s cost=%-3d,%3d,%3d order=%c",
        wherePathName(pFrom, iLoop, pWLoop), rCost, nOut, rUnsorted,
        isOrdered>=0 ? isOrdered+'0' : '?');
      sqlite3DebugPrintf(" was %s cost=%-3d,%3d,%3d order=%c\n",
        wherePathName(pTo, iLoop+1, 0), pTo->rCost, pTo->nRow,
        pTo->rUnsorted, pTo->isOrdered>=0 ? pTo->isOrdered+'0' : '?');
     }
#endif
    }
    /* pWLoop is a winner. Add it to the set of best so far */
    pTo->maskLoop = pFrom->maskLoop | pWLoop->maskSelf;
    pTo->revLoop = revMask;
    pTo->nRow = nOut;
    pTo->rCost = rCost;
    pTo->rUnsorted = rUnsorted;
    pTo->isOrdered = isOrdered;
    memcpy(pTo->aLoop, pFrom->aLoop, sizeof(WhereLoop*)*iLoop);
    pTo->aLoop[iLoop] = pWLoop;
    if( nTo>=mxChoice ){
     mxI = 0;
     mxCost = aTo[0].rCost;
     mxUnsorted = aTo[0].nRow;
     for(jj=1, pTo=&aTo[1]; jj<mxChoice; jj++, pTo++){
      if( pTo->rCost>mxCost 
       || (pTo->rCost==mxCost && pTo->rUnsorted>mxUnsorted) 
      ){
       mxCost = pTo->rCost;
       mxUnsorted = pTo->rUnsorted;
       mxI = jj;
      }
     }
    }
   }
  }

#ifdef WHERETRACE_ENABLED /* >=2 */
  if( sqlite3WhereTrace & 0x02 ){
   sqlite3DebugPrintf("---- after round %d ----\n", iLoop);
   for(ii=0, pTo=aTo; ii<nTo; ii++, pTo++){
    sqlite3DebugPrintf(" %s cost=%-3d nrow=%-3d order=%c",
      wherePathName(pTo, iLoop+1, 0), pTo->rCost, pTo->nRow,
      pTo->isOrdered>=0 ? (pTo->isOrdered+'0') : '?');
    if( pTo->isOrdered>0 ){
     sqlite3DebugPrintf(" rev=0x%llx\n", pTo->revLoop);
    }else{
     sqlite3DebugPrintf("\n");
    }
   }
  }
#endif

  /* Swap the roles of aFrom and aTo for the next generation */
  pFrom = aTo;
  aTo = aFrom;
  aFrom = pFrom;
  nFrom = nTo;
 }

 if( nFrom==0 ){
  sqlite3ErrorMsg(pParse, "no query solution");
  sqlite3StackFreeNN(pParse->db, pSpace);
  return SQLITE_ERROR;
 }
 
 /* Find the lowest cost path. pFrom will be left pointing to that path */
 pFrom = aFrom;
 for(ii=1; ii<nFrom; ii++){
  if( pFrom->rCost>aFrom[ii].rCost ) pFrom = &aFrom[ii];
 }
 assert( pWInfo->nLevel==nLoop );
 /* Load the lowest cost path into pWInfo */
 for(iLoop=0; iLoop<nLoop; iLoop++){
  WhereLevel *pLevel = pWInfo->a + iLoop;
  pLevel->pWLoop = pWLoop = pFrom->aLoop[iLoop];
  pLevel->iFrom = pWLoop->iTab;
  pLevel->iTabCur = pWInfo->pTabList->a[pLevel->iFrom].iCursor;
 }
 if( (pWInfo->wctrlFlags & WHERE_WANT_DISTINCT)!=0
  && (pWInfo->wctrlFlags & WHERE_DISTINCTBY)==0
  && pWInfo->eDistinct==WHERE_DISTINCT_NOOP
  && nRowEst
 ){
  Bitmask notUsed;
  int rc = wherePathSatisfiesOrderBy(pWInfo, pWInfo->pResultSet, pFrom,
         WHERE_DISTINCTBY, nLoop-1, pFrom->aLoop[nLoop-1], &notUsed);
  if( rc==pWInfo->pResultSet->nExpr ){
   pWInfo->eDistinct = WHERE_DISTINCT_ORDERED;
  }
 }
 pWInfo->bOrderedInnerLoop = 0;
 if( pWInfo->pOrderBy ){
  pWInfo->nOBSat = pFrom->isOrdered;
  if( pWInfo->wctrlFlags & WHERE_DISTINCTBY ){
   if( pFrom->isOrdered==pWInfo->pOrderBy->nExpr ){
    pWInfo->eDistinct = WHERE_DISTINCT_ORDERED;
   }
   if( pWInfo->pSelect->pOrderBy
    && pWInfo->nOBSat > pWInfo->pSelect->pOrderBy->nExpr ){
    pWInfo->nOBSat = pWInfo->pSelect->pOrderBy->nExpr;
   }
  }else{
   pWInfo->revMask = pFrom->revLoop;
   if( pWInfo->nOBSat<=0 ){
    pWInfo->nOBSat = 0;
    if( nLoop>0 ){
     u32 wsFlags = pFrom->aLoop[nLoop-1]->wsFlags;
     if( (wsFlags & WHERE_ONEROW)==0 
      && (wsFlags&(WHERE_IPK|WHERE_COLUMN_IN))!=(WHERE_IPK|WHERE_COLUMN_IN)
     ){
      Bitmask m = 0;
      int rc = wherePathSatisfiesOrderBy(pWInfo, pWInfo->pOrderBy, pFrom,
           WHERE_ORDERBY_LIMIT, nLoop-1, pFrom->aLoop[nLoop-1], &m);
      testcase( wsFlags & WHERE_IPK );
      testcase( wsFlags & WHERE_COLUMN_IN );
      if( rc==pWInfo->pOrderBy->nExpr ){
       pWInfo->bOrderedInnerLoop = 1;
       pWInfo->revMask = m;
      }
     }
    }
   }else if( nLoop
      && pWInfo->nOBSat==1
      && (pWInfo->wctrlFlags & (WHERE_ORDERBY_MIN|WHERE_ORDERBY_MAX))!=0
      ){
    pWInfo->bOrderedInnerLoop = 1;
   }
  }
  if( (pWInfo->wctrlFlags & WHERE_SORTBYGROUP)
    && pWInfo->nOBSat==pWInfo->pOrderBy->nExpr && nLoop>0
  ){
   Bitmask revMask = 0;
   int nOrder = wherePathSatisfiesOrderBy(pWInfo, pWInfo->pOrderBy, 
     pFrom, 0, nLoop-1, pFrom->aLoop[nLoop-1], &revMask
   );
   assert( pWInfo->sorted==0 );
   if( nOrder==pWInfo->pOrderBy->nExpr ){
    pWInfo->sorted = 1;
    pWInfo->revMask = revMask;
   }
  }
 }


 pWInfo->nRowOut = pFrom->nRow;

 /* Free temporary memory and return success */
 sqlite3StackFreeNN(pParse->db, pSpace);
 return SQLITE_OK;
}

/*
** Most queries use only a single table (they are not joins) and have
** simple == constraints against indexed fields. This routine attempts
** to plan those simple cases using much less ceremony than the
** general-purpose query planner, and thereby yield faster sqlite3_prepare()
** times for the common case.
**
** Return non-zero on success, if this query can be handled by this
** no-frills query planner. Return zero if this query needs the 
** general-purpose query planner.
*/
static int whereShortCut(WhereLoopBuilder *pBuilder){
 WhereInfo *pWInfo;
 SrcItem *pItem;
 WhereClause *pWC;
 WhereTerm *pTerm;
 WhereLoop *pLoop;
 int iCur;
 int j;
 Table *pTab;
 Index *pIdx;
 WhereScan scan;

 pWInfo = pBuilder->pWInfo;
 if( pWInfo->wctrlFlags & WHERE_OR_SUBCLAUSE ) return 0;
 assert( pWInfo->pTabList->nSrc>=1 );
 pItem = pWInfo->pTabList->a;
 pTab = pItem->pTab;
 if( IsVirtual(pTab) ) return 0;
 if( pItem->fg.isIndexedBy || pItem->fg.notIndexed ){
  testcase( pItem->fg.isIndexedBy );
  testcase( pItem->fg.notIndexed );
  return 0;
 }
 iCur = pItem->iCursor;
 pWC = &pWInfo->sWC;
 pLoop = pBuilder->pNew;
 pLoop->wsFlags = 0;
 pLoop->nSkip = 0;
 pTerm = whereScanInit(&scan, pWC, iCur, -1, WO_EQ|WO_IS, 0);
 while( pTerm && pTerm->prereqRight ) pTerm = whereScanNext(&scan);
 if( pTerm ){
  testcase( pTerm->eOperator & WO_IS );
  pLoop->wsFlags = WHERE_COLUMN_EQ|WHERE_IPK|WHERE_ONEROW;
  pLoop->aLTerm[0] = pTerm;
  pLoop->nLTerm = 1;
  pLoop->u.btree.nEq = 1;
  /* TUNING: Cost of a rowid lookup is 10 */
  pLoop->rRun = 33; /* 33==sqlite3LogEst(10) */
 }else{
  for(pIdx=pTab->pIndex; pIdx; pIdx=pIdx->pNext){
   int opMask;
   assert( pLoop->aLTermSpace==pLoop->aLTerm );
   if( !IsUniqueIndex(pIdx)
    || pIdx->pPartIdxWhere!=0 
    || pIdx->nKeyCol>ArraySize(pLoop->aLTermSpace) 
   ) continue;
   opMask = pIdx->uniqNotNull ? (WO_EQ|WO_IS) : WO_EQ;
   for(j=0; j<pIdx->nKeyCol; j++){
    pTerm = whereScanInit(&scan, pWC, iCur, j, opMask, pIdx);
    while( pTerm && pTerm->prereqRight ) pTerm = whereScanNext(&scan);
    if( pTerm==0 ) break;
    testcase( pTerm->eOperator & WO_IS );
    pLoop->aLTerm[j] = pTerm;
   }
   if( j!=pIdx->nKeyCol ) continue;
   pLoop->wsFlags = WHERE_COLUMN_EQ|WHERE_ONEROW|WHERE_INDEXED;
   if( pIdx->isCovering || (pItem->colUsed & pIdx->colNotIdxed)==0 ){
    pLoop->wsFlags |= WHERE_IDX_ONLY;
   }
   pLoop->nLTerm = j;
   pLoop->u.btree.nEq = j;
   pLoop->u.btree.pIndex = pIdx;
   /* TUNING: Cost of a unique index lookup is 15 */
   pLoop->rRun = 39; /* 39==sqlite3LogEst(15) */
   break;
  }
 }
 if( pLoop->wsFlags ){
  pLoop->nOut = (LogEst)1;
  pWInfo->a[0].pWLoop = pLoop;
  assert( pWInfo->sMaskSet.n==1 && iCur==pWInfo->sMaskSet.ix[0] );
  pLoop->maskSelf = 1; /* sqlite3WhereGetMask(&pWInfo->sMaskSet, iCur); */
  pWInfo->a[0].iTabCur = iCur;
  pWInfo->nRowOut = 1;
  if( pWInfo->pOrderBy ) pWInfo->nOBSat = pWInfo->pOrderBy->nExpr;
  if( pWInfo->wctrlFlags & WHERE_WANT_DISTINCT ){
   pWInfo->eDistinct = WHERE_DISTINCT_UNIQUE;
  }
  if( scan.iEquiv>1 ) pLoop->wsFlags |= WHERE_TRANSCONS;
#ifdef SQLITE_DEBUG
  pLoop->cId = '0';
#endif
#ifdef WHERETRACE_ENABLED
  if( sqlite3WhereTrace & 0x02 ){
   sqlite3DebugPrintf("whereShortCut() used to compute solution\n");
  }
#endif
  return 1;
 }
 return 0;
}

/*
** Helper function for exprIsDeterministic().
*/
static int exprNodeIsDeterministic(Walker *pWalker, Expr *pExpr){
 if( pExpr->op==TK_FUNCTION && ExprHasProperty(pExpr, EP_ConstFunc)==0 ){
  pWalker->eCode = 0;
  return WRC_Abort;
 }
 return WRC_Continue;
}

/*
** Return true if the expression contains no non-deterministic SQL 
** functions. Do not consider non-deterministic SQL functions that are 
** part of sub-select statements.
*/
static int exprIsDeterministic(Expr *p){
 Walker w;
 memset(&w, 0, sizeof(w));
 w.eCode = 1;
 w.xExprCallback = exprNodeIsDeterministic;
 w.xSelectCallback = sqlite3SelectWalkFail;
 sqlite3WalkExpr(&w, p);
 return w.eCode;
}

 
#ifdef WHERETRACE_ENABLED
/*
** Display all WhereLoops in pWInfo
*/
static void showAllWhereLoops(WhereInfo *pWInfo, WhereClause *pWC){
 if( sqlite3WhereTrace ){  /* Display all of the WhereLoop objects */
  WhereLoop *p;
  int i;
  static const char zLabel[] = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwyxz"
                      "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYXZ";
  for(p=pWInfo->pLoops, i=0; p; p=p->pNextLoop, i++){
   p->cId = zLabel[i%(sizeof(zLabel)-1)];
   sqlite3WhereLoopPrint(p, pWC);
  }
 }
}
# define WHERETRACE_ALL_LOOPS(W,C) showAllWhereLoops(W,C)
#else
# define WHERETRACE_ALL_LOOPS(W,C)
#endif

/* Attempt to omit tables from a join that do not affect the result.
** For a table to not affect the result, the following must be true:
**
**  1) The query must not be an aggregate.
**  2) The table must be the RHS of a LEFT JOIN.
**  3) Either the query must be DISTINCT, or else the ON or USING clause
**   must contain a constraint that limits the scan of the table to 
**   at most a single row.
**  4) The table must not be referenced by any part of the query apart
**   from its own USING or ON clause.
**  5) The table must not have an inner-join ON or USING clause if there is
**   a RIGHT JOIN anywhere in the query. Otherwise the ON/USING clause
**   might move from the right side to the left side of the RIGHT JOIN.
**   Note: Due to (2), this condition can only arise if the table is
**   the right-most table of a subquery that was flattened into the
**   main query and that subquery was the right-hand operand of an
**   inner join that held an ON or USING clause.
**
** For example, given:
**
**   CREATE TABLE t1(ipk INTEGER PRIMARY KEY, v1);
**   CREATE TABLE t2(ipk INTEGER PRIMARY KEY, v2);
**   CREATE TABLE t3(ipk INTEGER PRIMARY KEY, v3);
**
** then table t2 can be omitted from the following:
**
**   SELECT v1, v3 FROM t1 
**    LEFT JOIN t2 ON (t1.ipk=t2.ipk)
**    LEFT JOIN t3 ON (t1.ipk=t3.ipk)
**
** or from:
**
**   SELECT DISTINCT v1, v3 FROM t1 
**    LEFT JOIN t2
**    LEFT JOIN t3 ON (t1.ipk=t3.ipk)
*/
static SQLITE_NOINLINE Bitmask whereOmitNoopJoin(
 WhereInfo *pWInfo,
 Bitmask notReady
){
 int i;
 Bitmask tabUsed;
 int hasRightJoin;

 /* Preconditions checked by the caller */
 assert( pWInfo->nLevel>=2 );
 assert( OptimizationEnabled(pWInfo->pParse->db, SQLITE_OmitNoopJoin) );

 /* These two preconditions checked by the caller combine to guarantee
 ** condition (1) of the header comment */
 assert( pWInfo->pResultSet!=0 );
 assert( 0==(pWInfo->wctrlFlags & WHERE_AGG_DISTINCT) );

 tabUsed = sqlite3WhereExprListUsage(&pWInfo->sMaskSet, pWInfo->pResultSet);
 if( pWInfo->pOrderBy ){
  tabUsed |= sqlite3WhereExprListUsage(&pWInfo->sMaskSet, pWInfo->pOrderBy);
 }
 hasRightJoin = (pWInfo->pTabList->a[0].fg.jointype & JT_LTORJ)!=0;
 for(i=pWInfo->nLevel-1; i>=1; i--){
  WhereTerm *pTerm, *pEnd;
  SrcItem *pItem;
  WhereLoop *pLoop;
  pLoop = pWInfo->a[i].pWLoop;
  pItem = &pWInfo->pTabList->a[pLoop->iTab];
  if( (pItem->fg.jointype & (JT_LEFT|JT_RIGHT))!=JT_LEFT ) continue;
  if( (pWInfo->wctrlFlags & WHERE_WANT_DISTINCT)==0
   && (pLoop->wsFlags & WHERE_ONEROW)==0
  ){
   continue;
  }
  if( (tabUsed & pLoop->maskSelf)!=0 ) continue;
  pEnd = pWInfo->sWC.a + pWInfo->sWC.nTerm;
  for(pTerm=pWInfo->sWC.a; pTerm<pEnd; pTerm++){
   if( (pTerm->prereqAll & pLoop->maskSelf)!=0 ){
    if( !ExprHasProperty(pTerm->pExpr, EP_OuterON)
     || pTerm->pExpr->w.iJoin!=pItem->iCursor
    ){
     break;
    }
   }
   if( hasRightJoin
    && ExprHasProperty(pTerm->pExpr, EP_InnerON)
    && pTerm->pExpr->w.iJoin==pItem->iCursor
   ){
    break; /* restriction (5) */
   }
  }
  if( pTerm<pEnd ) continue;
  WHERETRACE(0xffffffff, ("-> drop loop %c not used\n", pLoop->cId));
  notReady &= ~pLoop->maskSelf;
  for(pTerm=pWInfo->sWC.a; pTerm<pEnd; pTerm++){
   if( (pTerm->prereqAll & pLoop->maskSelf)!=0 ){
    pTerm->wtFlags |= TERM_CODED;
   }
  }
  if( i!=pWInfo->nLevel-1 ){
   int nByte = (pWInfo->nLevel-1-i) * sizeof(WhereLevel);
   memmove(&pWInfo->a[i], &pWInfo->a[i+1], nByte);
  }
  pWInfo->nLevel--;
  assert( pWInfo->nLevel>0 );
 }
 return notReady;
}

/*
** Check to see if there are any SEARCH loops that might benefit from
** using a Bloom filter. Consider a Bloom filter if:
**
**  (1) The SEARCH happens more than N times where N is the number
**    of rows in the table that is being considered for the Bloom
**    filter.
**  (2) Some searches are expected to find zero rows. (This is determined
**    by the WHERE_SELFCULL flag on the term.)
**  (3) Bloom-filter processing is not disabled. (Checked by the
**    caller.)
**  (4) The size of the table being searched is known by ANALYZE.
**
** This block of code merely checks to see if a Bloom filter would be
** appropriate, and if so sets the WHERE_BLOOMFILTER flag on the
** WhereLoop. The implementation of the Bloom filter comes further
** down where the code for each WhereLoop is generated.
*/
static SQLITE_NOINLINE void whereCheckIfBloomFilterIsUseful(
 const WhereInfo *pWInfo
){
 int i;
 LogEst nSearch = 0;

 assert( pWInfo->nLevel>=2 );
 assert( OptimizationEnabled(pWInfo->pParse->db, SQLITE_BloomFilter) );
 for(i=0; i<pWInfo->nLevel; i++){
  WhereLoop *pLoop = pWInfo->a[i].pWLoop;
  const unsigned int reqFlags = (WHERE_SELFCULL|WHERE_COLUMN_EQ);
  SrcItem *pItem = &pWInfo->pTabList->a[pLoop->iTab];
  Table *pTab = pItem->pTab;
  if( (pTab->tabFlags & TF_HasStat1)==0 ) break;
  pTab->tabFlags |= TF_StatsUsed;
  if( i>=1
   && (pLoop->wsFlags & reqFlags)==reqFlags
   /* vvvvvv--- Always the case if WHERE_COLUMN_EQ is defined */
   && ALWAYS((pLoop->wsFlags & (WHERE_IPK|WHERE_INDEXED))!=0)
  ){
   if( nSearch > pTab->nRowLogEst ){
    testcase( pItem->fg.jointype & JT_LEFT );
    pLoop->wsFlags |= WHERE_BLOOMFILTER;
    pLoop->wsFlags &= ~WHERE_IDX_ONLY;
    WHERETRACE(0xffffffff, (
      "-> use Bloom-filter on loop %c because there are ~%.1e "
      "lookups into %s which has only ~%.1e rows\n",
      pLoop->cId, (double)sqlite3LogEstToInt(nSearch), pTab->zName,
      (double)sqlite3LogEstToInt(pTab->nRowLogEst)));
   }
  }
  nSearch += pLoop->nOut;
 }
}

/*
** This is an sqlite3ParserAddCleanup() callback that is invoked to
** free the Parse->pIdxEpr list when the Parse object is destroyed.
*/
static void whereIndexedExprCleanup(sqlite3 *db, void *pObject){
 Parse *pParse = (Parse*)pObject;
 while( pParse->pIdxEpr!=0 ){
  IndexedExpr *p = pParse->pIdxEpr;
  pParse->pIdxEpr = p->pIENext;
  sqlite3ExprDelete(db, p->pExpr);
  sqlite3DbFreeNN(db, p);
 }
}

/*
** The index pIdx is used by a query and contains one or more expressions.
** In other words pIdx is an index on an expression. iIdxCur is the cursor
** number for the index and iDataCur is the cursor number for the corresponding
** table.
**
** This routine adds IndexedExpr entries to the Parse->pIdxEpr field for
** each of the expressions in the index so that the expression code generator
** will know to replace occurrences of the indexed expression with
** references to the corresponding column of the index.
*/
static SQLITE_NOINLINE void whereAddIndexedExpr(
 Parse *pParse,   /* Add IndexedExpr entries to pParse->pIdxEpr */
 Index *pIdx,    /* The index-on-expression that contains the expressions */
 int iIdxCur,    /* Cursor number for pIdx */
 SrcItem *pTabItem /* The FROM clause entry for the table */
){
 int i;
 IndexedExpr *p;
 Table *pTab;
 assert( pIdx->bHasExpr );
 pTab = pIdx->pTable;
 for(i=0; i<pIdx->nColumn; i++){
  Expr *pExpr;
  int j = pIdx->aiColumn[i];
  int bMaybeNullRow;
  if( j==XN_EXPR ){
   pExpr = pIdx->aColExpr->a[i].pExpr;
   testcase( pTabItem->fg.jointype & JT_LEFT );
   testcase( pTabItem->fg.jointype & JT_RIGHT );
   testcase( pTabItem->fg.jointype & JT_LTORJ );
   bMaybeNullRow = (pTabItem->fg.jointype & (JT_LEFT|JT_LTORJ|JT_RIGHT))!=0;
  }else if( j>=0 && (pTab->aCol[j].colFlags & COLFLAG_VIRTUAL)!=0 ){
   pExpr = sqlite3ColumnExpr(pTab, &pTab->aCol[j]);
   bMaybeNullRow = 0;
  }else{
   continue;
  }
  if( sqlite3ExprIsConstant(pExpr) ) continue;
  p = sqlite3DbMallocRaw(pParse->db, sizeof(IndexedExpr));
  if( p==0 ) break;
  p->pIENext = pParse->pIdxEpr;
#ifdef WHERETRACE_ENABLED
  if( sqlite3WhereTrace & 0x200 ){
   sqlite3DebugPrintf("New pParse->pIdxEpr term {%d,%d}\n", iIdxCur, i);
   if( sqlite3WhereTrace & 0x5000 ) sqlite3ShowExpr(pExpr);
  }
#endif
  p->pExpr = sqlite3ExprDup(pParse->db, pExpr, 0);
  p->iDataCur = pTabItem->iCursor;
  p->iIdxCur = iIdxCur;
  p->iIdxCol = i;
  p->bMaybeNullRow = bMaybeNullRow;
  if( sqlite3IndexAffinityStr(pParse->db, pIdx) ){
   p->aff = pIdx->zColAff[i];
  }
#ifdef SQLITE_ENABLE_EXPLAIN_COMMENTS
  p->zIdxName = pIdx->zName;
#endif
  pParse->pIdxEpr = p;
  if( p->pIENext==0 ){
   sqlite3ParserAddCleanup(pParse, whereIndexedExprCleanup, pParse);
  }
 }
}

/*
** Generate the beginning of the loop used for WHERE clause processing.
** The return value is a pointer to an opaque structure that contains
** information needed to terminate the loop. Later, the calling routine
** should invoke sqlite3WhereEnd() with the return value of this function
** in order to complete the WHERE clause processing.
**
** If an error occurs, this routine returns NULL.
**
** The basic idea is to do a nested loop, one loop for each table in
** the FROM clause of a select. (INSERT and UPDATE statements are the
** same as a SELECT with only a single table in the FROM clause.) For
** example, if the SQL is this:
**
**    SELECT * FROM t1, t2, t3 WHERE ...;
**
** Then the code generated is conceptually like the following:
**
**   foreach row1 in t1 do    \  Code generated
**    foreach row2 in t2 do   |-- by sqlite3WhereBegin()
**     foreach row3 in t3 do  /
**      ...
**     end           \  Code generated
**    end            |-- by sqlite3WhereEnd()
**   end             /
**
** Note that the loops might not be nested in the order in which they
** appear in the FROM clause if a different order is better able to make
** use of indices. Note also that when the IN operator appears in
** the WHERE clause, it might result in additional nested loops for
** scanning through all values on the right-hand side of the IN.
**
** There are Btree cursors associated with each table. t1 uses cursor
** number pTabList->a[0].iCursor. t2 uses the cursor pTabList->a[1].iCursor.
** And so forth. This routine generates code to open those VDBE cursors
** and sqlite3WhereEnd() generates the code to close them.
**
** The code that sqlite3WhereBegin() generates leaves the cursors named
** in pTabList pointing at their appropriate entries. The [...] code
** can use OP_Column and OP_Rowid opcodes on these cursors to extract
** data from the various tables of the loop.
**
** If the WHERE clause is empty, the foreach loops must each scan their
** entire tables. Thus a three-way join is an O(N^3) operation. But if
** the tables have indices and there are terms in the WHERE clause that
** refer to those indices, a complete table scan can be avoided and the
** code will run much faster. Most of the work of this routine is checking
** to see if there are indices that can be used to speed up the loop.
**
** Terms of the WHERE clause are also used to limit which rows actually
** make it to the "..." in the middle of the loop. After each "foreach",
** terms of the WHERE clause that use only terms in that loop and outer
** loops are evaluated and if false a jump is made around all subsequent
** inner loops (or around the "..." if the test occurs within the inner-
** most loop)
**
** OUTER JOINS
**
** An outer join of tables t1 and t2 is conceptally coded as follows:
**
**  foreach row1 in t1 do
**   flag = 0
**   foreach row2 in t2 do
**    start:
**     ...
**     flag = 1
**   end
**   if flag==0 then
**    move the row2 cursor to a null row
**    goto start
**   fi
**  end
**
** ORDER BY CLAUSE PROCESSING
**
** pOrderBy is a pointer to the ORDER BY clause (or the GROUP BY clause
** if the WHERE_GROUPBY flag is set in wctrlFlags) of a SELECT statement
** if there is one. If there is no ORDER BY clause or if this routine
** is called from an UPDATE or DELETE statement, then pOrderBy is NULL.
**
** The iIdxCur parameter is the cursor number of an index. If 
** WHERE_OR_SUBCLAUSE is set, iIdxCur is the cursor number of an index
** to use for OR clause processing. The WHERE clause should use this
** specific cursor. If WHERE_ONEPASS_DESIRED is set, then iIdxCur is
** the first cursor in an array of cursors for all indices. iIdxCur should
** be used to compute the appropriate cursor depending on which index is
** used.
*/
WhereInfo *sqlite3WhereBegin(
 Parse *pParse,     /* The parser context */
 SrcList *pTabList,   /* FROM clause: A list of all tables to be scanned */
 Expr *pWhere,      /* The WHERE clause */
 ExprList *pOrderBy,   /* An ORDER BY (or GROUP BY) clause, or NULL */
 ExprList *pResultSet,  /* Query result set. Req'd for DISTINCT */
 Select *pSelect,    /* The entire SELECT statement */
 u16 wctrlFlags,     /* The WHERE_* flags defined in sqliteInt.h */
 int iAuxArg       /* If WHERE_OR_SUBCLAUSE is set, index cursor number
             ** If WHERE_USE_LIMIT, then the limit amount */
){
 int nByteWInfo;      /* Num. bytes allocated for WhereInfo struct */
 int nTabList;       /* Number of elements in pTabList */
 WhereInfo *pWInfo;     /* Will become the return value of this function */
 Vdbe *v = pParse->pVdbe;  /* The virtual database engine */
 Bitmask notReady;     /* Cursors that are not yet positioned */
 WhereLoopBuilder sWLB;   /* The WhereLoop builder */
 WhereMaskSet *pMaskSet;  /* The expression mask set */
 WhereLevel *pLevel;    /* A single level in pWInfo->a[] */
 WhereLoop *pLoop;     /* Pointer to a single WhereLoop object */
 int ii;          /* Loop counter */
 sqlite3 *db;        /* Database connection */
 int rc;          /* Return code */
 u8 bFordelete = 0;     /* OPFLAG_FORDELETE or zero, as appropriate */

 assert( (wctrlFlags & WHERE_ONEPASS_MULTIROW)==0 || (
    (wctrlFlags & WHERE_ONEPASS_DESIRED)!=0 
   && (wctrlFlags & WHERE_OR_SUBCLAUSE)==0 
 ));

 /* Only one of WHERE_OR_SUBCLAUSE or WHERE_USE_LIMIT */
 assert( (wctrlFlags & WHERE_OR_SUBCLAUSE)==0
      || (wctrlFlags & WHERE_USE_LIMIT)==0 );

 /* Variable initialization */
 db = pParse->db;
 memset(&sWLB, 0, sizeof(sWLB));

 /* An ORDER/GROUP BY clause of more than 63 terms cannot be optimized */
 testcase( pOrderBy && pOrderBy->nExpr==BMS-1 );
 if( pOrderBy && pOrderBy->nExpr>=BMS ) pOrderBy = 0;

 /* The number of tables in the FROM clause is limited by the number of
 ** bits in a Bitmask 
 */
 testcase( pTabList->nSrc==BMS );
 if( pTabList->nSrc>BMS ){
  sqlite3ErrorMsg(pParse, "at most %d tables in a join", BMS);
  return 0;
 }

 /* This function normally generates a nested loop for all tables in 
 ** pTabList. But if the WHERE_OR_SUBCLAUSE flag is set, then we should
 ** only generate code for the first table in pTabList and assume that
 ** any cursors associated with subsequent tables are uninitialized.
 */
 nTabList = (wctrlFlags & WHERE_OR_SUBCLAUSE) ? 1 : pTabList->nSrc;

 /* Allocate and initialize the WhereInfo structure that will become the
 ** return value. A single allocation is used to store the WhereInfo
 ** struct, the contents of WhereInfo.a[], the WhereClause structure
 ** and the WhereMaskSet structure. Since WhereClause contains an 8-byte
 ** field (type Bitmask) it must be aligned on an 8-byte boundary on
 ** some architectures. Hence the ROUND8() below.
 */
 nByteWInfo = ROUND8P(sizeof(WhereInfo)+(nTabList-1)*sizeof(WhereLevel));
 pWInfo = sqlite3DbMallocRawNN(db, nByteWInfo + sizeof(WhereLoop));
 if( db->mallocFailed ){
  sqlite3DbFree(db, pWInfo);
  pWInfo = 0;
  goto whereBeginError;
 }
 pWInfo->pParse = pParse;
 pWInfo->pTabList = pTabList;
 pWInfo->pOrderBy = pOrderBy;
#if WHERETRACE_ENABLED
 pWInfo->pWhere = pWhere;
#endif
 pWInfo->pResultSet = pResultSet;
 pWInfo->aiCurOnePass[0] = pWInfo->aiCurOnePass[1] = -1;
 pWInfo->nLevel = nTabList;
 pWInfo->iBreak = pWInfo->iContinue = sqlite3VdbeMakeLabel(pParse);
 pWInfo->wctrlFlags = wctrlFlags;
 pWInfo->iLimit = iAuxArg;
 pWInfo->savedNQueryLoop = pParse->nQueryLoop;
 pWInfo->pSelect = pSelect;
 memset(&pWInfo->nOBSat, 0, 
     offsetof(WhereInfo,sWC) - offsetof(WhereInfo,nOBSat));
 memset(&pWInfo->a[0], 0, sizeof(WhereLoop)+nTabList*sizeof(WhereLevel));
 assert( pWInfo->eOnePass==ONEPASS_OFF ); /* ONEPASS defaults to OFF */
 pMaskSet = &pWInfo->sMaskSet;
 pMaskSet->n = 0;
 pMaskSet->ix[0] = -99; /* Initialize ix[0] to a value that can never be
             ** a valid cursor number, to avoid an initial
             ** test for pMaskSet->n==0 in sqlite3WhereGetMask() */
 sWLB.pWInfo = pWInfo;
 sWLB.pWC = &pWInfo->sWC;
 sWLB.pNew = (WhereLoop*)(((char*)pWInfo)+nByteWInfo);
 assert( EIGHT_BYTE_ALIGNMENT(sWLB.pNew) );
 whereLoopInit(sWLB.pNew);
#ifdef SQLITE_DEBUG
 sWLB.pNew->cId = '*';
#endif

 /* Split the WHERE clause into separate subexpressions where each
 ** subexpression is separated by an AND operator.
 */
 sqlite3WhereClauseInit(&pWInfo->sWC, pWInfo);
 sqlite3WhereSplit(&pWInfo->sWC, pWhere, TK_AND);
  
 /* Special case: No FROM clause
 */
 if( nTabList==0 ){
  if( pOrderBy ) pWInfo->nOBSat = pOrderBy->nExpr;
  if( (wctrlFlags & WHERE_WANT_DISTINCT)!=0
   && OptimizationEnabled(db, SQLITE_DistinctOpt)
  ){
   pWInfo->eDistinct = WHERE_DISTINCT_UNIQUE;
  }
  ExplainQueryPlan((pParse, 0, "SCAN CONSTANT ROW"));
 }else{
  /* Assign a bit from the bitmask to every term in the FROM clause.
  **
  ** The N-th term of the FROM clause is assigned a bitmask of 1<<N.
  **
  ** The rule of the previous sentence ensures thta if X is the bitmask for
  ** a table T, then X-1 is the bitmask for all other tables to the left of T.
  ** Knowing the bitmask for all tables to the left of a left join is
  ** important. Ticket #3015.
  **
  ** Note that bitmasks are created for all pTabList->nSrc tables in
  ** pTabList, not just the first nTabList tables. nTabList is normally
  ** equal to pTabList->nSrc but might be shortened to 1 if the
  ** WHERE_OR_SUBCLAUSE flag is set.
  */
  ii = 0;
  do{
   createMask(pMaskSet, pTabList->a[ii].iCursor);
   sqlite3WhereTabFuncArgs(pParse, &pTabList->a[ii], &pWInfo->sWC);
  }while( (++ii)<pTabList->nSrc );
 #ifdef SQLITE_DEBUG
  {
   Bitmask mx = 0;
   for(ii=0; ii<pTabList->nSrc; ii++){
    Bitmask m = sqlite3WhereGetMask(pMaskSet, pTabList->a[ii].iCursor);
    assert( m>=mx );
    mx = m;
   }
  }
 #endif
 }
 
 /* Analyze all of the subexpressions. */
 sqlite3WhereExprAnalyze(pTabList, &pWInfo->sWC);
 if( pSelect && pSelect->pLimit ){
  sqlite3WhereAddLimit(&pWInfo->sWC, pSelect);
 }
 if( pParse->nErr ) goto whereBeginError;

 /* The False-WHERE-Term-Bypass optimization:
 **
 ** If there are WHERE terms that are false, then no rows will be output,
 ** so skip over all of the code generated here.
 **
 ** Conditions:
 **
 **  (1) The WHERE term must not refer to any tables in the join.
 **  (2) The term must not come from an ON clause on the
 **    right-hand side of a LEFT or FULL JOIN.
 **  (3) The term must not come from an ON clause, or there must be
 **    no RIGHT or FULL OUTER joins in pTabList.
 **  (4) If the expression contains non-deterministic functions
 **    that are not within a sub-select. This is not required
 **    for correctness but rather to preserves SQLite's legacy
 **    behaviour in the following two cases:
 **
 **     WHERE random()>0;      -- eval random() once per row
 **     WHERE (SELECT random())>0; -- eval random() just once overall
 **
 ** Note that the Where term need not be a constant in order for this
 ** optimization to apply, though it does need to be constant relative to
 ** the current subquery (condition 1). The term might include variables
 ** from outer queries so that the value of the term changes from one
 ** invocation of the current subquery to the next.
 */
 for(ii=0; ii<sWLB.pWC->nBase; ii++){
  WhereTerm *pT = &sWLB.pWC->a[ii]; /* A term of the WHERE clause */
  Expr *pX;             /* The expression of pT */
  if( pT->wtFlags & TERM_VIRTUAL ) continue;
  pX = pT->pExpr;
  assert( pX!=0 );
  assert( pT->prereqAll!=0 || !ExprHasProperty(pX, EP_OuterON) );
  if( pT->prereqAll==0              /* Conditions (1) and (2) */
   && (nTabList==0 || exprIsDeterministic(pX))  /* Condition (4) */
   && !(ExprHasProperty(pX, EP_InnerON)     /* Condition (3) */
     && (pTabList->a[0].fg.jointype & JT_LTORJ)!=0 )
  ){
   sqlite3ExprIfFalse(pParse, pX, pWInfo->iBreak, SQLITE_JUMPIFNULL);
   pT->wtFlags |= TERM_CODED;
  }
 }

 if( wctrlFlags & WHERE_WANT_DISTINCT ){
  if( OptimizationDisabled(db, SQLITE_DistinctOpt) ){
   /* Disable the DISTINCT optimization if SQLITE_DistinctOpt is set via
   ** sqlite3_test_ctrl(SQLITE_TESTCTRL_OPTIMIZATIONS,...) */
   wctrlFlags &= ~WHERE_WANT_DISTINCT;
   pWInfo->wctrlFlags &= ~WHERE_WANT_DISTINCT;
  }else if( isDistinctRedundant(pParse, pTabList, &pWInfo->sWC, pResultSet) ){
   /* The DISTINCT marking is pointless. Ignore it. */
   pWInfo->eDistinct = WHERE_DISTINCT_UNIQUE;
  }else if( pOrderBy==0 ){
   /* Try to ORDER BY the result set to make distinct processing easier */
   pWInfo->wctrlFlags |= WHERE_DISTINCTBY;
   pWInfo->pOrderBy = pResultSet;
  }
 }

 /* Construct the WhereLoop objects */
#if defined(WHERETRACE_ENABLED)
 if( sqlite3WhereTrace & 0xffffffff ){
  sqlite3DebugPrintf("*** Optimizer Start *** (wctrlFlags: 0x%x",wctrlFlags);
  if( wctrlFlags & WHERE_USE_LIMIT ){
   sqlite3DebugPrintf(", limit: %d", iAuxArg);
  }
  sqlite3DebugPrintf(")\n");
  if( sqlite3WhereTrace & 0x8000 ){
   Select sSelect;
   memset(&sSelect, 0, sizeof(sSelect));
   sSelect.selFlags = SF_WhereBegin;
   sSelect.pSrc = pTabList;
   sSelect.pWhere = pWhere;
   sSelect.pOrderBy = pOrderBy;
   sSelect.pEList = pResultSet;
   sqlite3TreeViewSelect(0, &sSelect, 0);
  }
  if( sqlite3WhereTrace & 0x4000 ){ /* Display all WHERE clause terms */
   sqlite3DebugPrintf("---- WHERE clause at start of analysis:\n");
   sqlite3WhereClausePrint(sWLB.pWC);
  }
 }
#endif

 if( nTabList!=1 || whereShortCut(&sWLB)==0 ){
  rc = whereLoopAddAll(&sWLB);
  if( rc ) goto whereBeginError;

#ifdef SQLITE_ENABLE_STAT4
  /* If one or more WhereTerm.truthProb values were used in estimating
  ** loop parameters, but then those truthProb values were subsequently
  ** changed based on STAT4 information while computing subsequent loops,
  ** then we need to rerun the whole loop building process so that all
  ** loops will be built using the revised truthProb values. */
  if( sWLB.bldFlags2 & SQLITE_BLDF2_2NDPASS ){
   WHERETRACE_ALL_LOOPS(pWInfo, sWLB.pWC);
   WHERETRACE(0xffffffff, 
      ("**** Redo all loop computations due to"
      " TERM_HIGHTRUTH changes ****\n"));
   while( pWInfo->pLoops ){
    WhereLoop *p = pWInfo->pLoops;
    pWInfo->pLoops = p->pNextLoop;
    whereLoopDelete(db, p);
   }
   rc = whereLoopAddAll(&sWLB);
   if( rc ) goto whereBeginError;
  }
#endif
  WHERETRACE_ALL_LOOPS(pWInfo, sWLB.pWC);
 
  wherePathSolver(pWInfo, 0);
  if( db->mallocFailed ) goto whereBeginError;
  if( pWInfo->pOrderBy ){
    wherePathSolver(pWInfo, pWInfo->nRowOut+1);
    if( db->mallocFailed ) goto whereBeginError;
  }
 }
 if( pWInfo->pOrderBy==0 && (db->flags & SQLITE_ReverseOrder)!=0 ){
   pWInfo->revMask = ALLBITS;
 }
 if( pParse->nErr ){
  goto whereBeginError;
 }
 assert( db->mallocFailed==0 );
#ifdef WHERETRACE_ENABLED
 if( sqlite3WhereTrace ){
  sqlite3DebugPrintf("---- Solution nRow=%d", pWInfo->nRowOut);
  if( pWInfo->nOBSat>0 ){
   sqlite3DebugPrintf(" ORDERBY=%d,0x%llx", pWInfo->nOBSat, pWInfo->revMask);
  }
  switch( pWInfo->eDistinct ){
   case WHERE_DISTINCT_UNIQUE: {
    sqlite3DebugPrintf(" DISTINCT=unique");
    break;
   }
   case WHERE_DISTINCT_ORDERED: {
    sqlite3DebugPrintf(" DISTINCT=ordered");
    break;
   }
   case WHERE_DISTINCT_UNORDERED: {
    sqlite3DebugPrintf(" DISTINCT=unordered");
    break;
   }
  }
  sqlite3DebugPrintf("\n");
  for(ii=0; ii<pWInfo->nLevel; ii++){
   sqlite3WhereLoopPrint(pWInfo->a[ii].pWLoop, sWLB.pWC);
  }
 }
#endif

 /* Attempt to omit tables from a join that do not affect the result.
 ** See the comment on whereOmitNoopJoin() for further information.
 **
 ** This query optimization is factored out into a separate "no-inline"
 ** procedure to keep the sqlite3WhereBegin() procedure from becoming
 ** too large. If sqlite3WhereBegin() becomes too large, that prevents
 ** some C-compiler optimizers from in-lining the 
 ** sqlite3WhereCodeOneLoopStart() procedure, and it is important to
 ** in-line sqlite3WhereCodeOneLoopStart() for performance reasons.
 */
 notReady = ~(Bitmask)0;
 if( pWInfo->nLevel>=2
  && pResultSet!=0             /* these two combine to guarantee */
  && 0==(wctrlFlags & WHERE_AGG_DISTINCT) /* condition (1) above */
  && OptimizationEnabled(db, SQLITE_OmitNoopJoin)
 ){
  notReady = whereOmitNoopJoin(pWInfo, notReady);
  nTabList = pWInfo->nLevel;
  assert( nTabList>0 );
 }

 /* Check to see if there are any SEARCH loops that might benefit from
 ** using a Bloom filter.
 */
 if( pWInfo->nLevel>=2
  && OptimizationEnabled(db, SQLITE_BloomFilter)
 ){
  whereCheckIfBloomFilterIsUseful(pWInfo);
 }

#if defined(WHERETRACE_ENABLED)
 if( sqlite3WhereTrace & 0x4000 ){ /* Display all terms of the WHERE clause */
  sqlite3DebugPrintf("---- WHERE clause at end of analysis:\n");
  sqlite3WhereClausePrint(sWLB.pWC);
 }
 WHERETRACE(0xffffffff,("*** Optimizer Finished ***\n"));
#endif
 pWInfo->pParse->nQueryLoop += pWInfo->nRowOut;

 /* If the caller is an UPDATE or DELETE statement that is requesting
 ** to use a one-pass algorithm, determine if this is appropriate.
 **
 ** A one-pass approach can be used if the caller has requested one
 ** and either (a) the scan visits at most one row or (b) each
 ** of the following are true:
 **
 **  * the caller has indicated that a one-pass approach can be used
 **   with multiple rows (by setting WHERE_ONEPASS_MULTIROW), and
 **  * the table is not a virtual table, and
 **  * either the scan does not use the OR optimization or the caller
 **   is a DELETE operation (WHERE_DUPLICATES_OK is only specified
 **   for DELETE).
 **
 ** The last qualification is because an UPDATE statement uses
 ** WhereInfo.aiCurOnePass[1] to determine whether or not it really can
 ** use a one-pass approach, and this is not set accurately for scans
 ** that use the OR optimization.
 */
 assert( (wctrlFlags & WHERE_ONEPASS_DESIRED)==0 || pWInfo->nLevel==1 );
 if( (wctrlFlags & WHERE_ONEPASS_DESIRED)!=0 ){
  int wsFlags = pWInfo->a[0].pWLoop->wsFlags;
  int bOnerow = (wsFlags & WHERE_ONEROW)!=0;
  assert( !(wsFlags & WHERE_VIRTUALTABLE) || IsVirtual(pTabList->a[0].pTab) );
  if( bOnerow || (
    0!=(wctrlFlags & WHERE_ONEPASS_MULTIROW)
   && !IsVirtual(pTabList->a[0].pTab)
   && (0==(wsFlags & WHERE_MULTI_OR) || (wctrlFlags & WHERE_DUPLICATES_OK))
  )){
   pWInfo->eOnePass = bOnerow ? ONEPASS_SINGLE : ONEPASS_MULTI;
   if( HasRowid(pTabList->a[0].pTab) && (wsFlags & WHERE_IDX_ONLY) ){
    if( wctrlFlags & WHERE_ONEPASS_MULTIROW ){
     bFordelete = OPFLAG_FORDELETE;
    }
    pWInfo->a[0].pWLoop->wsFlags = (wsFlags & ~WHERE_IDX_ONLY);
   }
  }
 }

 /* Open all tables in the pTabList and any indices selected for
 ** searching those tables.
 */
 for(ii=0, pLevel=pWInfo->a; ii<nTabList; ii++, pLevel++){
  Table *pTab;   /* Table to open */
  int iDb;     /* Index of database containing table/index */
  SrcItem *pTabItem;

  pTabItem = &pTabList->a[pLevel->iFrom];
  pTab = pTabItem->pTab;
  iDb = sqlite3SchemaToIndex(db, pTab->pSchema);
  pLoop = pLevel->pWLoop;
  if( (pTab->tabFlags & TF_Ephemeral)!=0 || IsView(pTab) ){
   /* Do nothing */
  }else
#ifndef SQLITE_OMIT_VIRTUALTABLE
  if( (pLoop->wsFlags & WHERE_VIRTUALTABLE)!=0 ){
   const char *pVTab = (const char *)sqlite3GetVTable(db, pTab);
   int iCur = pTabItem->iCursor;
   sqlite3VdbeAddOp4(v, OP_VOpen, iCur, 0, 0, pVTab, P4_VTAB);
  }else if( IsVirtual(pTab) ){
   /* noop */
  }else
#endif
  if( ((pLoop->wsFlags & WHERE_IDX_ONLY)==0
     && (wctrlFlags & WHERE_OR_SUBCLAUSE)==0)
   || (pTabItem->fg.jointype & (JT_LTORJ|JT_RIGHT))!=0
  ){
   int op = OP_OpenRead;
   if( pWInfo->eOnePass!=ONEPASS_OFF ){
    op = OP_OpenWrite;
    pWInfo->aiCurOnePass[0] = pTabItem->iCursor;
   };
   sqlite3OpenTable(pParse, pTabItem->iCursor, iDb, pTab, op);
   assert( pTabItem->iCursor==pLevel->iTabCur );
   testcase( pWInfo->eOnePass==ONEPASS_OFF && pTab->nCol==BMS-1 );
   testcase( pWInfo->eOnePass==ONEPASS_OFF && pTab->nCol==BMS );
   if( pWInfo->eOnePass==ONEPASS_OFF 
    && pTab->nCol<BMS
    && (pTab->tabFlags & (TF_HasGenerated|TF_WithoutRowid))==0
    && (pLoop->wsFlags & (WHERE_AUTO_INDEX|WHERE_BLOOMFILTER))==0
   ){
    /* If we know that only a prefix of the record will be used,
    ** it is advantageous to reduce the "column count" field in
    ** the P4 operand of the OP_OpenRead/Write opcode. */
    Bitmask b = pTabItem->colUsed;
    int n = 0;
    for(; b; b=b>>1, n++){}
    sqlite3VdbeChangeP4(v, -1, SQLITE_INT_TO_PTR(n), P4_INT32);
    assert( n<=pTab->nCol );
   }
#ifdef SQLITE_ENABLE_CURSOR_HINTS
   if( pLoop->u.btree.pIndex!=0 && (pTab->tabFlags & TF_WithoutRowid)==0 ){
    sqlite3VdbeChangeP5(v, OPFLAG_SEEKEQ|bFordelete);
   }else
#endif
   {
    sqlite3VdbeChangeP5(v, bFordelete);
   }
#ifdef SQLITE_ENABLE_COLUMN_USED_MASK
   sqlite3VdbeAddOp4Dup8(v, OP_ColumnsUsed, pTabItem->iCursor, 0, 0,
              (const u8*)&pTabItem->colUsed, P4_INT64);
#endif
  }else{
   sqlite3TableLock(pParse, iDb, pTab->tnum, 0, pTab->zName);
  }
  if( pLoop->wsFlags & WHERE_INDEXED ){
   Index *pIx = pLoop->u.btree.pIndex;
   int iIndexCur;
   int op = OP_OpenRead;
   /* iAuxArg is always set to a positive value if ONEPASS is possible */
   assert( iAuxArg!=0 || (pWInfo->wctrlFlags & WHERE_ONEPASS_DESIRED)==0 );
   if( !HasRowid(pTab) && IsPrimaryKeyIndex(pIx)
    && (wctrlFlags & WHERE_OR_SUBCLAUSE)!=0
   ){
    /* This is one term of an OR-optimization using the PRIMARY KEY of a
    ** WITHOUT ROWID table. No need for a separate index */
    iIndexCur = pLevel->iTabCur;
    op = 0;
   }else if( pWInfo->eOnePass!=ONEPASS_OFF ){
    Index *pJ = pTabItem->pTab->pIndex;
    iIndexCur = iAuxArg;
    assert( wctrlFlags & WHERE_ONEPASS_DESIRED );
    while( ALWAYS(pJ) && pJ!=pIx ){
     iIndexCur++;
     pJ = pJ->pNext;
    }
    op = OP_OpenWrite;
    pWInfo->aiCurOnePass[1] = iIndexCur;
   }else if( iAuxArg && (wctrlFlags & WHERE_OR_SUBCLAUSE)!=0 ){
    iIndexCur = iAuxArg;
    op = OP_ReopenIdx;
   }else{
    iIndexCur = pParse->nTab++;
    if( pIx->bHasExpr && OptimizationEnabled(db, SQLITE_IndexedExpr) ){
     whereAddIndexedExpr(pParse, pIx, iIndexCur, pTabItem);
    }
   }
   pLevel->iIdxCur = iIndexCur;
   assert( pIx!=0 );
   assert( pIx->pSchema==pTab->pSchema );
   assert( iIndexCur>=0 );
   if( op ){
    sqlite3VdbeAddOp3(v, op, iIndexCur, pIx->tnum, iDb);
    sqlite3VdbeSetP4KeyInfo(pParse, pIx);
    if( (pLoop->wsFlags & WHERE_CONSTRAINT)!=0
     && (pLoop->wsFlags & (WHERE_COLUMN_RANGE|WHERE_SKIPSCAN))==0
     && (pLoop->wsFlags & WHERE_BIGNULL_SORT)==0
     && (pLoop->wsFlags & WHERE_IN_SEEKSCAN)==0
     && (pWInfo->wctrlFlags&WHERE_ORDERBY_MIN)==0
     && pWInfo->eDistinct!=WHERE_DISTINCT_ORDERED
    ){
     sqlite3VdbeChangeP5(v, OPFLAG_SEEKEQ);
    }
    VdbeComment((v, "%s", pIx->zName));
#ifdef SQLITE_ENABLE_COLUMN_USED_MASK
    {
     u64 colUsed = 0;
     int ii, jj;
     for(ii=0; ii<pIx->nColumn; ii++){
      jj = pIx->aiColumn[ii];
      if( jj<0 ) continue;
      if( jj>63 ) jj = 63;
      if( (pTabItem->colUsed & MASKBIT(jj))==0 ) continue;
      colUsed |= ((u64)1)<<(ii<63 ? ii : 63);
     }
     sqlite3VdbeAddOp4Dup8(v, OP_ColumnsUsed, iIndexCur, 0, 0,
                (u8*)&colUsed, P4_INT64);
    }
#endif /* SQLITE_ENABLE_COLUMN_USED_MASK */
   }
  }
  if( iDb>=0 ) sqlite3CodeVerifySchema(pParse, iDb);
  if( (pTabItem->fg.jointype & JT_RIGHT)!=0
   && (pLevel->pRJ = sqlite3WhereMalloc(pWInfo, sizeof(WhereRightJoin)))!=0
  ){
   WhereRightJoin *pRJ = pLevel->pRJ;
   pRJ->iMatch = pParse->nTab++;
   pRJ->regBloom = ++pParse->nMem;
   sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_Blob, 65536, pRJ->regBloom);
   pRJ->regReturn = ++pParse->nMem;
   sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_Null, 0, pRJ->regReturn);
   assert( pTab==pTabItem->pTab );
   if( HasRowid(pTab) ){
    KeyInfo *pInfo;
    sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_OpenEphemeral, pRJ->iMatch, 1);
    pInfo = sqlite3KeyInfoAlloc(pParse->db, 1, 0);
    if( pInfo ){
     pInfo->aColl[0] = 0;
     pInfo->aSortFlags[0] = 0;
     sqlite3VdbeAppendP4(v, pInfo, P4_KEYINFO);
    }
   }else{
    Index *pPk = sqlite3PrimaryKeyIndex(pTab);
    sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_OpenEphemeral, pRJ->iMatch, pPk->nKeyCol);
    sqlite3VdbeSetP4KeyInfo(pParse, pPk);
   }
   pLoop->wsFlags &= ~WHERE_IDX_ONLY;
   /* The nature of RIGHT JOIN processing is such that it messes up
   ** the output order. So omit any ORDER BY/GROUP BY elimination
   ** optimizations. We need to do an actual sort for RIGHT JOIN. */
   pWInfo->nOBSat = 0;
   pWInfo->eDistinct = WHERE_DISTINCT_UNORDERED;
  }
 }
 pWInfo->iTop = sqlite3VdbeCurrentAddr(v);
 if( db->mallocFailed ) goto whereBeginError;

 /* Generate the code to do the search. Each iteration of the for
 ** loop below generates code for a single nested loop of the VM
 ** program.
 */
 for(ii=0; ii<nTabList; ii++){
  int addrExplain;
  int wsFlags;
  SrcItem *pSrc;
  if( pParse->nErr ) goto whereBeginError;
  pLevel = &pWInfo->a[ii];
  wsFlags = pLevel->pWLoop->wsFlags;
  pSrc = &pTabList->a[pLevel->iFrom];
  if( pSrc->fg.isMaterialized ){
   if( pSrc->fg.isCorrelated ){
    sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_Gosub, pSrc->regReturn, pSrc->addrFillSub);
   }else{
    int iOnce = sqlite3VdbeAddOp0(v, OP_Once); VdbeCoverage(v);
    sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_Gosub, pSrc->regReturn, pSrc->addrFillSub);
    sqlite3VdbeJumpHere(v, iOnce);
   }
  }
  if( (wsFlags & (WHERE_AUTO_INDEX|WHERE_BLOOMFILTER))!=0 ){
   if( (wsFlags & WHERE_AUTO_INDEX)!=0 ){
#ifndef SQLITE_OMIT_AUTOMATIC_INDEX
    constructAutomaticIndex(pParse, &pWInfo->sWC,
         &pTabList->a[pLevel->iFrom], notReady, pLevel);
#endif
   }else{
    sqlite3ConstructBloomFilter(pWInfo, ii, pLevel, notReady);
   }
   if( db->mallocFailed ) goto whereBeginError;
  }
  addrExplain = sqlite3WhereExplainOneScan(
    pParse, pTabList, pLevel, wctrlFlags
  );
  pLevel->addrBody = sqlite3VdbeCurrentAddr(v);
  notReady = sqlite3WhereCodeOneLoopStart(pParse,v,pWInfo,ii,pLevel,notReady);
  pWInfo->iContinue = pLevel->addrCont;
  if( (wsFlags&WHERE_MULTI_OR)==0 && (wctrlFlags&WHERE_OR_SUBCLAUSE)==0 ){
   sqlite3WhereAddScanStatus(v, pTabList, pLevel, addrExplain);
  }
 }

 /* Done. */
 VdbeModuleComment((v, "Begin WHERE-core"));
 pWInfo->iEndWhere = sqlite3VdbeCurrentAddr(v);
 return pWInfo;

 /* Jump here if malloc fails */
whereBeginError:
 if( pWInfo ){
  pParse->nQueryLoop = pWInfo->savedNQueryLoop;
  whereInfoFree(db, pWInfo);
 }
 return 0;
}

/*
** Part of sqlite3WhereEnd() will rewrite opcodes to reference the
** index rather than the main table. In SQLITE_DEBUG mode, we want
** to trace those changes if PRAGMA vdbe_addoptrace=on. This routine
** does that.
*/
#ifndef SQLITE_DEBUG
# define OpcodeRewriteTrace(D,K,P) /* no-op */
#else
# define OpcodeRewriteTrace(D,K,P) sqlite3WhereOpcodeRewriteTrace(D,K,P)
 static void sqlite3WhereOpcodeRewriteTrace(
  sqlite3 *db,
  int pc,
  VdbeOp *pOp
 ){
  if( (db->flags & SQLITE_VdbeAddopTrace)==0 ) return;
  sqlite3VdbePrintOp(0, pc, pOp);
 }
#endif

#ifdef SQLITE_DEBUG
/*
** Return true if cursor iCur is opened by instruction k of the
** bytecode. Used inside of assert() only.
*/
static int cursorIsOpen(Vdbe *v, int iCur, int k){
 while( k>=0 ){
  VdbeOp *pOp = sqlite3VdbeGetOp(v,k--);
  if( pOp->p1!=iCur ) continue;
  if( pOp->opcode==OP_Close ) return 0;
  if( pOp->opcode==OP_OpenRead ) return 1;
  if( pOp->opcode==OP_OpenWrite ) return 1;
  if( pOp->opcode==OP_OpenDup ) return 1;
  if( pOp->opcode==OP_OpenAutoindex ) return 1;
  if( pOp->opcode==OP_OpenEphemeral ) return 1;
 }
 return 0;
}
#endif /* SQLITE_DEBUG */

/*
** Generate the end of the WHERE loop. See comments on 
** sqlite3WhereBegin() for additional information.
*/
void sqlite3WhereEnd(WhereInfo *pWInfo){
 Parse *pParse = pWInfo->pParse;
 Vdbe *v = pParse->pVdbe;
 int i;
 WhereLevel *pLevel;
 WhereLoop *pLoop;
 SrcList *pTabList = pWInfo->pTabList;
 sqlite3 *db = pParse->db;
 int iEnd = sqlite3VdbeCurrentAddr(v);
 int nRJ = 0;

 /* Generate loop termination code.
 */
 VdbeModuleComment((v, "End WHERE-core"));
 for(i=pWInfo->nLevel-1; i>=0; i--){
  int addr;
  pLevel = &pWInfo->a[i];
  if( pLevel->pRJ ){
   /* Terminate the subroutine that forms the interior of the loop of
   ** the RIGHT JOIN table */
   WhereRightJoin *pRJ = pLevel->pRJ;
   sqlite3VdbeResolveLabel(v, pLevel->addrCont);
   pLevel->addrCont = 0;
   pRJ->endSubrtn = sqlite3VdbeCurrentAddr(v);
   sqlite3VdbeAddOp3(v, OP_Return, pRJ->regReturn, pRJ->addrSubrtn, 1);
   VdbeCoverage(v);
   nRJ++;
  }
  pLoop = pLevel->pWLoop;
  if( pLevel->op!=OP_Noop ){
#ifndef SQLITE_DISABLE_SKIPAHEAD_DISTINCT
   int addrSeek = 0;
   Index *pIdx;
   int n;
   if( pWInfo->eDistinct==WHERE_DISTINCT_ORDERED
    && i==pWInfo->nLevel-1 /* Ticket [ef9318757b152e3] 2017-10-21 */
    && (pLoop->wsFlags & WHERE_INDEXED)!=0
    && (pIdx = pLoop->u.btree.pIndex)->hasStat1
    && (n = pLoop->u.btree.nDistinctCol)>0
    && pIdx->aiRowLogEst[n]>=36
   ){
    int r1 = pParse->nMem+1;
    int j, op;
    for(j=0; j<n; j++){
     sqlite3VdbeAddOp3(v, OP_Column, pLevel->iIdxCur, j, r1+j);
    }
    pParse->nMem += n+1;
    op = pLevel->op==OP_Prev ? OP_SeekLT : OP_SeekGT;
    addrSeek = sqlite3VdbeAddOp4Int(v, op, pLevel->iIdxCur, 0, r1, n);
    VdbeCoverageIf(v, op==OP_SeekLT);
    VdbeCoverageIf(v, op==OP_SeekGT);
    sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_Goto, 1, pLevel->p2);
   }
#endif /* SQLITE_DISABLE_SKIPAHEAD_DISTINCT */
   /* The common case: Advance to the next row */
   if( pLevel->addrCont ) sqlite3VdbeResolveLabel(v, pLevel->addrCont);
   sqlite3VdbeAddOp3(v, pLevel->op, pLevel->p1, pLevel->p2, pLevel->p3);
   sqlite3VdbeChangeP5(v, pLevel->p5);
   VdbeCoverage(v);
   VdbeCoverageIf(v, pLevel->op==OP_Next);
   VdbeCoverageIf(v, pLevel->op==OP_Prev);
   VdbeCoverageIf(v, pLevel->op==OP_VNext);
   if( pLevel->regBignull ){
    sqlite3VdbeResolveLabel(v, pLevel->addrBignull);
    sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_DecrJumpZero, pLevel->regBignull, pLevel->p2-1);
    VdbeCoverage(v);
   }
#ifndef SQLITE_DISABLE_SKIPAHEAD_DISTINCT
   if( addrSeek ) sqlite3VdbeJumpHere(v, addrSeek);
#endif
  }else if( pLevel->addrCont ){
   sqlite3VdbeResolveLabel(v, pLevel->addrCont);
  }
  if( (pLoop->wsFlags & WHERE_IN_ABLE)!=0 && pLevel->u.in.nIn>0 ){
   struct InLoop *pIn;
   int j;
   sqlite3VdbeResolveLabel(v, pLevel->addrNxt);
   for(j=pLevel->u.in.nIn, pIn=&pLevel->u.in.aInLoop[j-1]; j>0; j--, pIn--){
    assert( sqlite3VdbeGetOp(v, pIn->addrInTop+1)->opcode==OP_IsNull
         || pParse->db->mallocFailed );
    sqlite3VdbeJumpHere(v, pIn->addrInTop+1);
    if( pIn->eEndLoopOp!=OP_Noop ){
     if( pIn->nPrefix ){
      int bEarlyOut = 
        (pLoop->wsFlags & WHERE_VIRTUALTABLE)==0
         && (pLoop->wsFlags & WHERE_IN_EARLYOUT)!=0;
      if( pLevel->iLeftJoin ){
       /* For LEFT JOIN queries, cursor pIn->iCur may not have been
       ** opened yet. This occurs for WHERE clauses such as
       ** "a = ? AND b IN (...)", where the index is on (a, b). If
       ** the RHS of the (a=?) is NULL, then the "b IN (...)" may
       ** never have been coded, but the body of the loop run to
       ** return the null-row. So, if the cursor is not open yet,
       ** jump over the OP_Next or OP_Prev instruction about to
       ** be coded. */
       sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_IfNotOpen, pIn->iCur, 
         sqlite3VdbeCurrentAddr(v) + 2 + bEarlyOut);
       VdbeCoverage(v);
      }
      if( bEarlyOut ){
       sqlite3VdbeAddOp4Int(v, OP_IfNoHope, pLevel->iIdxCur,
         sqlite3VdbeCurrentAddr(v)+2,
         pIn->iBase, pIn->nPrefix);
       VdbeCoverage(v);
       /* Retarget the OP_IsNull against the left operand of IN so 
       ** it jumps past the OP_IfNoHope. This is because the
       ** OP_IsNull also bypasses the OP_Affinity opcode that is
       ** required by OP_IfNoHope. */
       sqlite3VdbeJumpHere(v, pIn->addrInTop+1);
      }
     }
     sqlite3VdbeAddOp2(v, pIn->eEndLoopOp, pIn->iCur, pIn->addrInTop);
     VdbeCoverage(v);
     VdbeCoverageIf(v, pIn->eEndLoopOp==OP_Prev);
     VdbeCoverageIf(v, pIn->eEndLoopOp==OP_Next);
    }
    sqlite3VdbeJumpHere(v, pIn->addrInTop-1);
   }
  }
  sqlite3VdbeResolveLabel(v, pLevel->addrBrk);
  if( pLevel->pRJ ){
   sqlite3VdbeAddOp3(v, OP_Return, pLevel->pRJ->regReturn, 0, 1);
   VdbeCoverage(v);
  }
  if( pLevel->addrSkip ){
   sqlite3VdbeGoto(v, pLevel->addrSkip);
   VdbeComment((v, "next skip-scan on %s", pLoop->u.btree.pIndex->zName));
   sqlite3VdbeJumpHere(v, pLevel->addrSkip);
   sqlite3VdbeJumpHere(v, pLevel->addrSkip-2);
  }
#ifndef SQLITE_LIKE_DOESNT_MATCH_BLOBS
  if( pLevel->addrLikeRep ){
   sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_DecrJumpZero, (int)(pLevel->iLikeRepCntr>>1),
            pLevel->addrLikeRep);
   VdbeCoverage(v);
  }
#endif
  if( pLevel->iLeftJoin ){
   int ws = pLoop->wsFlags;
   addr = sqlite3VdbeAddOp1(v, OP_IfPos, pLevel->iLeftJoin); VdbeCoverage(v);
   assert( (ws & WHERE_IDX_ONLY)==0 || (ws & WHERE_INDEXED)!=0 );
   if( (ws & WHERE_IDX_ONLY)==0 ){
    assert( pLevel->iTabCur==pTabList->a[pLevel->iFrom].iCursor );
    sqlite3VdbeAddOp1(v, OP_NullRow, pLevel->iTabCur);
   }
   if( (ws & WHERE_INDEXED) 
    || ((ws & WHERE_MULTI_OR) && pLevel->u.pCoveringIdx) 
   ){
    if( ws & WHERE_MULTI_OR ){
     Index *pIx = pLevel->u.pCoveringIdx;
     int iDb = sqlite3SchemaToIndex(db, pIx->pSchema);
     sqlite3VdbeAddOp3(v, OP_ReopenIdx, pLevel->iIdxCur, pIx->tnum, iDb);
     sqlite3VdbeSetP4KeyInfo(pParse, pIx);
    }
    sqlite3VdbeAddOp1(v, OP_NullRow, pLevel->iIdxCur);
   }
   if( pLevel->op==OP_Return ){
    sqlite3VdbeAddOp2(v, OP_Gosub, pLevel->p1, pLevel->addrFirst);
   }else{
    sqlite3VdbeGoto(v, pLevel->addrFirst);
   }
   sqlite3VdbeJumpHere(v, addr);
  }
  VdbeModuleComment((v, "End WHERE-loop%d: %s", i,
           pWInfo->pTabList->a[pLevel->iFrom].pTab->zName));
 }

 assert( pWInfo->nLevel<=pTabList->nSrc );
 for(i=0, pLevel=pWInfo->a; i<pWInfo->nLevel; i++, pLevel++){
  int k, last;
  VdbeOp *pOp, *pLastOp;
  Index *pIdx = 0;
  SrcItem *pTabItem = &pTabList->a[pLevel->iFrom];
  Table *pTab = pTabItem->pTab;
  assert( pTab!=0 );
  pLoop = pLevel->pWLoop;

  /* Do RIGHT JOIN processing. Generate code that will output the
  ** unmatched rows of the right operand of the RIGHT JOIN with
  ** all of the columns of the left operand set to NULL.
  */
  if( pLevel->pRJ ){
   sqlite3WhereRightJoinLoop(pWInfo, i, pLevel);
   continue;
  }

  /* For a co-routine, change all OP_Column references to the table of
  ** the co-routine into OP_Copy of result contained in a register.
  ** OP_Rowid becomes OP_Null.
  */
  if( pTabItem->fg.viaCoroutine ){
   testcase( pParse->db->mallocFailed );
   translateColumnToCopy(pParse, pLevel->addrBody, pLevel->iTabCur,
              pTabItem->regResult, 0);
   continue;
  }

  /* If this scan uses an index, make VDBE code substitutions to read data
  ** from the index instead of from the table where possible. In some cases
  ** this optimization prevents the table from ever being read, which can
  ** yield a significant performance boost.
  ** 
  ** Calls to the code generator in between sqlite3WhereBegin and
  ** sqlite3WhereEnd will have created code that references the table
  ** directly. This loop scans all that code looking for opcodes
  ** that reference the table and converts them into opcodes that
  ** reference the index.
  */
  if( pLoop->wsFlags & (WHERE_INDEXED|WHERE_IDX_ONLY) ){
   pIdx = pLoop->u.btree.pIndex;
  }else if( pLoop->wsFlags & WHERE_MULTI_OR ){
   pIdx = pLevel->u.pCoveringIdx;
  }
  if( pIdx
   && !db->mallocFailed
  ){
   if( pWInfo->eOnePass==ONEPASS_OFF || !HasRowid(pIdx->pTable) ){
    last = iEnd;
   }else{
    last = pWInfo->iEndWhere;
   }
   if( pIdx->bHasExpr ){
    IndexedExpr *p = pParse->pIdxEpr;
    while( p ){
     if( p->iIdxCur==pLevel->iIdxCur ){
#ifdef WHERETRACE_ENABLED
      if( sqlite3WhereTrace & 0x200 ){
       sqlite3DebugPrintf("Disable pParse->pIdxEpr term {%d,%d}\n",
                 p->iIdxCur, p->iIdxCol);
       if( sqlite3WhereTrace & 0x5000 ) sqlite3ShowExpr(p->pExpr);
      }
#endif
      p->iDataCur = -1;
      p->iIdxCur = -1;
     }
     p = p->pIENext;
    }
   }
   k = pLevel->addrBody + 1;
#ifdef SQLITE_DEBUG
   if( db->flags & SQLITE_VdbeAddopTrace ){
    printf("TRANSLATE cursor %d->%d in opcode range %d..%d\n",
        pLevel->iTabCur, pLevel->iIdxCur, k, last-1);
   }
   /* Proof that the "+1" on the k value above is safe */
   pOp = sqlite3VdbeGetOp(v, k - 1);
   assert( pOp->opcode!=OP_Column || pOp->p1!=pLevel->iTabCur );
   assert( pOp->opcode!=OP_Rowid || pOp->p1!=pLevel->iTabCur );
   assert( pOp->opcode!=OP_IfNullRow || pOp->p1!=pLevel->iTabCur );
#endif
   pOp = sqlite3VdbeGetOp(v, k);
   pLastOp = pOp + (last - k);
   assert( pOp<=pLastOp );
   do{
    if( pOp->p1!=pLevel->iTabCur ){
     /* no-op */
    }else if( pOp->opcode==OP_Column
#ifdef SQLITE_ENABLE_OFFSET_SQL_FUNC
     || pOp->opcode==OP_Offset
#endif
    ){
     int x = pOp->p2;
     assert( pIdx->pTable==pTab );
#ifdef SQLITE_ENABLE_OFFSET_SQL_FUNC
     if( pOp->opcode==OP_Offset ){
      /* Do not need to translate the column number */
     }else
#endif
     if( !HasRowid(pTab) ){
      Index *pPk = sqlite3PrimaryKeyIndex(pTab);
      x = pPk->aiColumn[x];
      assert( x>=0 );
     }else{
      testcase( x!=sqlite3StorageColumnToTable(pTab,x) );
      x = sqlite3StorageColumnToTable(pTab,x);
     }
     x = sqlite3TableColumnToIndex(pIdx, x);
     if( x>=0 ){
      pOp->p2 = x;
      pOp->p1 = pLevel->iIdxCur;
      OpcodeRewriteTrace(db, k, pOp);
     }else{
      /* Unable to translate the table reference into an index
      ** reference. Verify that this is harmless - that the
      ** table being referenced really is open.
      */
#ifdef SQLITE_ENABLE_OFFSET_SQL_FUNC
      assert( (pLoop->wsFlags & WHERE_IDX_ONLY)==0
         || cursorIsOpen(v,pOp->p1,k)
         || pOp->opcode==OP_Offset
      );
#else
      assert( (pLoop->wsFlags & WHERE_IDX_ONLY)==0
         || cursorIsOpen(v,pOp->p1,k)
      );
#endif
     }
    }else if( pOp->opcode==OP_Rowid ){
     pOp->p1 = pLevel->iIdxCur;
     pOp->opcode = OP_IdxRowid;
     OpcodeRewriteTrace(db, k, pOp);
    }else if( pOp->opcode==OP_IfNullRow ){
     pOp->p1 = pLevel->iIdxCur;
     OpcodeRewriteTrace(db, k, pOp);
    }
#ifdef SQLITE_DEBUG
    k++;
#endif
   }while( (++pOp)<pLastOp );
#ifdef SQLITE_DEBUG
   if( db->flags & SQLITE_VdbeAddopTrace ) printf("TRANSLATE complete\n");
#endif
  }
 }

 /* The "break" point is here, just past the end of the outer loop.
 ** Set it.
 */
 sqlite3VdbeResolveLabel(v, pWInfo->iBreak);

 /* Final cleanup
 */
 pParse->nQueryLoop = pWInfo->savedNQueryLoop;
 whereInfoFree(db, pWInfo);
 pParse->withinRJSubrtn -= nRJ;
 return;
}